Indonesian
Thursday 22nd of November 2018
Ahlul Bait
ارسال پرسش جدید

Kearifan dan Keadilan Ilahi

Kearifan dan Keadilan Ilahi
Dalam hubungannya dengan konsepsi Ilahiah tentang dunia, dalam ilmu ketuhanan dibahas beberapa masalah tentang hubungan antara Allah dan dunia, seperti apakah dunia ini, sementara atau abadi, dari manakah asal segala sesuatu yang ada ini. Juga dibahas masalah- masalah lain seperti itu. Namun, kalau melihat keseimbangan segenap eksistensi, maka dapat dikatakan di sini bahwa masalah-masalah kearifan dan keadilan ilahi saling berkaitan ...

Hadis Larangan Penyerupaan dan Penisbatan kepada Allah dari Imam Ridha as

Hadis Larangan Penyerupaan dan Penisbatan kepada Allah dari Imam Ridha as
  [Man Syabbahallah bikhalqihi fahuwa musyrikun wa man nasaba ilaihi ma naha ‘anhu fahuwa kafirun]Barangsiapa menyerupakan Allah dengan ciptaannya maka dia telah menyekutukan sesuatu dengan-Nya, barangsiapa menisbatkan pada Allah apa yang dilarang untuk dinisbatkan pada-Nya maka dia telah kafir.Sebuah rumus sederhana bagi kita manusia awam dan biasa, agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak termasuk orang musyrik ...

Imam Ali bin Musa Ridha, dialog itrah

Imam Ali bin Musa Ridha, dialog itrah
Ibu beliau as adalah Taktam, seorang wanita mulia, shaleh, taat, ahli ibadah, utama akalnya, dan karena pribadinya beliau digelari Athahirah [wanita suci], selama 35 tahun imam Ridha as hidup dibawah bimbingan ayahnya yakni Imam Musa as Kadzim as, jadi Imam Ridha memang dipersiapkan untuk mengemban amanah keilmuan islam sehingga nantinya bisa menjadi sumber rujukan bagi umat dalam banyak masalah khususnya masalah keagamaan, serpeti itulah ...

Aksi Membela Nabi saw dengan Memperingati Haul Nabi Muhammad saw

Aksi Membela Nabi saw dengan Memperingati Haul Nabi Muhammad saw
Indonesia, Negara kepulauan yang kaya dengan budaya, kental dengan adat beragam dalam beragama. Banyak budaya yang kita kenal semenjak kita masih kecil, kebiasaan yang dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali dll. Kegiatan yang bisa jadi memang berasal dari budaya orang Hindu atau Budha. Namun apa yang kita dapati sekarang ini, kalau kita telisik lebih dalam, memiliki pesan-pesan mendalam bagi umat manusia sepanjang zaman bukan ...

Keluasan Rahmat Ilahi

Keluasan Rahmat Ilahi
Jika kita memperhatikan alam disekeliling kita akan ditemukan bahwa hal-hal yang berguna dan bermanfaat akan lebih banyak dari yang tidak berguna. Manusia yang sehat beribu-ribu kali lipat jika dibandingkan dengan manusia yang sakit. Penyakit, bencana dan musibah merupakan pengecualian. Asas pertama dalam penciptaan adalah segala sesuatu tercipta dengan sempurna, baik dan selamat dari cacat dan kekurangan. Ini semua merupakan manifestasi dari ...

Pengertian Aliran Maturidiyah

Pengertian Aliran Maturidiyah
Berdasarkan buku Pengantar Teologi Islam, aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Di samping itu, dalam buku terjemahan oleh Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib menjelaskan bahwa pendiri aliran maturidiyah yakni Abu Manshur al-Maturidi, kemudian namanya dijadikan sebagai nama aliran ini. Selain itu, definisi dari aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur al-Maturidi ...

DIALOG ANTARA MUSLIM DAN KRISTIAN [3]

DIALOG ANTARA MUSLIM DAN KRISTIAN [3]
Mengapa Islam Sedemikian Mendunia Wilson: Salah satu masalah penting dalam setiap pembahasan adalah mendefinisikan subyek sebuah pembahasan. Lantaran kita ingin membahas Islam, saya ingin mendengarkan sebuah definisi ihwal Islam, karena kalimat ini bersumber dari bahasa Arab. Saya telah mendengar lebih dari satu definisi tentang kalimat ini; saya ingin mendengarkan definisi Anda ihwal Islam. "Muslim" merupakan kalimat yang lain yang harus ...

DIALOG ANTARA MUSLIM DAN KRISTIAN [8]

DIALOG ANTARA MUSLIM DAN KRISTIAN [8]
Keadilan Ilahi Wilson : Saya tahu bahwa al-Qur'an sangat jelas berkisah ihwal sifat-sifat tertentu Tuhan seperti, Mahapengasih, Mahabijaksana, Mahapemurah, Baqa, Pencipta semesta, Esa tanpa sekutu, mitra atau anak. Tapi saya ingin tahu apakah "Adil" merupakan salah satu sifat Tuhan. Sebab saya diberitahu oleh beberapa orang Muslim bahwa ia merupakan salah satu sifat Tuhan, dan beberapa Muslim lainnya berkata tidak. Chirri : Tiada agama ...

Mengenang Kembali Imam Sajjad as

Mengenang Kembali Imam Sajjad as
Para pemimpin agama sejatinya bagaikan pancaran cahaya mentari yang menyinari dunia dan menciptakan kehidupan. Mereka adalah khazanah agung ilmu pengetahuan dan makrifat yang memandu umat manusia menuju kebahagiaan dan kesempurnaan hakiki. Mereka semua adalah kekasih Allah, penerang kebenaran dan kebatilan, jelmaan keindahan dan kebaikan. Karena itu, hari kelahiran mereka adalah hari kehidupan dan pencerahan, hari kebahagiaan dan puji syukur. ...

Bahasa Agama

Bahasa Agama
Mukadimah Salah satu dari subyek penting pembahasan dalam ranah teologi dan filsafat agama adalah analisa dan observasi tentang bahasa agama serta mekanisme pemahaman dan penguraian agama. Pembahasan yang berhubungan dengan hal tersebut, dengan menimbang perjalanan perubahannya dari zaman Yunani kuno hingga sekarang ini dimana mengalami perubahan-perubahan yang cukup kompleks, hadirnya analisa-analisa yang semakin membuahkan pertentangan dan ...

Konsep insan kamil menurut Islam

Konsep insan kamil menurut Islam
Rumi mengatakan, sekiranya ia tidak ada, langit dan para malaikat tidak akan memiliki tempat; sekiranya ia tidak ada, maka bumi tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan mengembangkan bunga melati. Ia dalam pembicaraan Rumi adalah sosok insan kamil atau manusia sempurna yang telah mencapai derajat yang paling tinggi dari kemanusiaan dan kesempurnaan dirinya dari seluruh makhluk dan mengatasi makhluk lainnya. Ia adalah insan kamil. Pembicaraan ...

Kaisar dan Perjanjian Lama

Kaisar dan Perjanjian Lama
Para pendeta Kristen meyakini bahwa Yesus Kristus tidak meninggalkan satu pun kitab samawi; bahkan, para muridnyalah , beberapa lama setelah ia wafat, memutuskan untuk melakukan pekerjaan ini. Pada akhirnya mereka menulis risalah berkenaan dengan perbuatan dan ucapan Kristus. Namun disayangkan semenjak awal tulisan-tulisan ini selama masa 100 tahun menjadi sasaran distorsi dan alterasi, pelalaian dan penambahan oleh kekaisaran Roma yang haus ...

Agama Kristen dalam Neraca [2]

Agama Kristen dalam Neraca [2]
Keyakinan Kristen Teologi dengan aneka manifestasinya, dalam pandangan kaum Kristiani merupakan upaya untuk memahami iman. Para teolog yang menyusun pondasi studi ini, menegaskan bahwa kita tidak bisa mengenal Tuhan, kecuali Dia sendirilah yang memperkenalkan diri-Nya pada kita. Berdasarkan pandangan ini, teologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang lebih tepat disebut ilmu wahyu. Teologi dalam kaca mata penganut Kristen, adalah media yang ...

Memahami Makna Ma Raitu Illa Jamila

Memahami Makna Ma Raitu Illa Jamila
Arti dari kalimat ini kurang lebih ”Tidak aku lihat melainkan keindahan”, Ini adalah Kalimat yang diucapkan pejuang karbala ketika melihat kesyahidan demi kesyahidan saudara maupun para sahabat Imam Husain as. Apa yang dimaksud dari ucapan ini. Mengapa mereka berkata bahwa semua penderitaan Imam Husain as yang akhirnya dipenggal dan dicincang yang terlihat hanya keindahan?                Coba kita melihat contoh berikut ini, ...

Mengapa Asyura Begitu Sakral

Mengapa Asyura Begitu Sakral
Mengapa Imam Husain as. bangkit? motif apa saja yang mendorong kebangkitannya? Ada tiga penjelasan mengenai hal iniPertama: kebangkitan Imam Husain as. adalah kebangkitan biasa yang –naudzubillah- yang dilatarbelakangi oleh tujuan dan kepentingan peribadi saja. Penjelasan seperti ini tidak hanya akan ditolak oleh seorang muslim, tetapi bahkan bukti-bukti sejarah yang kuat tidak membenarkan alasan itu.Kedua: seperti yang ada di benak masyarakat ...

Imam Husein as Menurut Riwayat Ibnu ‘Asâkir[1]

Imam Husein as Menurut Riwayat Ibnu ‘Asâkir[1]
Sebelum kita mengikuti lebih lanjut riwayat seorang sejarawan kaliber ini berkenaan dengan Imam Husein as, ada baiknya kita mengetahui biografinya meskipun secara sekilas. Siapa Ibnu ‘Asâkir itu?[2] Ia dilahirkan pada tanggal 1 Muharram 499. Nama lengkapnya adalah Ali bin Al-Hasan bin Hibatullah bin Abdullah bin Al-Husein. Ia pindah ke Irak pada tahun 520 H. Pada tahun 521 H., ia mendapatkan taufik untuk melaksanakan haji ke Baitullah, dan ...

Pluralisme Agama Haram Dalam Pandangan Syiah Imamiyah Itsna Asyariah

Pluralisme Agama Haram Dalam Pandangan Syiah Imamiyah Itsna Asyariah
Dalam kitab Fathul-Bari (syarah Sahih Bukhari) karya Ibnu Hajar disebutkan satu hadis yang diriwayatkan dari Jabir ra. Dalam hadis tersebut, Jabir mengatakan: “Umar (bin Khatab) telah menyalin tulisan (yang diambil) dari Taurat dengan berbahasa Arab. Lantas ia membawa dan kemudian membacanya di hadapan Rasulullah saw. (Mendengar itu) wajah Rasulullah saww tampak berubah. Lalu, berkatalah seorang dari kaum Anshar kepadanya (Umar), ...

MENGAPA LOGIKA AGAMA?

MENGAPA LOGIKA AGAMA?
Agama adalah akal. Tak menggunakan akal, tak beragama." (Imam Sadiq) Orang yang menjadikan akal sebagai juri utama dengan logika sebagai aturannya tidak terbelenggu oleh dogma irasiional dan fanatisme sektarian. Akal adalah dasar memilih keyakinan tentang eksistensi Tuhan dan keesaanNya, keyakinan tentang agama dan kehidupan kedua. Yang bisa memerdekakan manusia adalah ketundukan pada akal. Akal mengarahkan manusia mengutamakan "ada" atas "apa". ...

Kajian Seputar Hadis-hadis Mahdawiat*

Kajian Seputar Hadis-hadis Mahdawiat*
Hasan Asyuri Langgarudi Prakata Keyakinan terhadap Mahdawiat termasuk di antara hal-hal yang disepakati dan pasti dalam sejarah dan teologi Islam. Seluruh kaum Muslimin, Syiah maupun Ahlussunnah mempercayai “Mahdi Mau’ud” (Mahdi yang dijanjikan). Dalam hal ini tidak terdapat keraguan dan kebimbangan. Titik pemisah antara dua mazhab Syi’ah dan Ahlu Sunnah dalam kasus “Mahdawiat” berada dalam kelahiran beliau. Mayoritas ulama’ ...

Ya Reza Madaddi

Ya Reza Madaddi
Assalamualaika Ya Ali yibnil Musa Ayyuhal Ridha Yabna RasulillahSalam ke atas seorang musafir yang ucapan selamat tinggal buatnya diiringi dengan tangisan air mata dan rintihan! Salam buat Tuan yang hari-hari peninggalannya dengan Madinah, memilukan orang sekelilingnya!Benar!Keadaan dan perlakuan ini benar-benar telah berlaku dimana musafir ini tidak lagi akan kembali ke watannya.Perawi berkata : Aku berada bersama Imam (as) di Mekkah dalam ...