Indonesian
Saturday 26th of May 2018

Ahlul Bait
ارسال پرسش جدید

Persatuan Islam dalam Perspektif Imam Shadiq

Persatuan Islam dalam Perspektif Imam Shadiq
Pada Jumat, 17 Rabiul Awal 83 H (702 M), lahir seorang manusia suci dan penerus risalah Nabi Muhammad Saw. Pada hari yang bertepatan dengan maulid Rasulullah Saw ini, Imam Jafar Shadiq dilahirkan di kota Madinah. Sejak usia 34 tahun, beliau menjadi pemimpin umat memegang tampuk imamah. Tampaknya, tidak ada para Ahlul Bait Rasulullah Saw yang memiliki kesempatan begitu luas seperti Imam Sadiq dalam menyebarkan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan ...

Muhammad di Mata Kaum Cendikiawan- 1

Muhammad di Mata Kaum Cendikiawan- 1
Tak diragukan lagi bahwa para cendikiawan dan intelektual yang adil tak dapat mengingkari kepribadian luhur dan pengaruh Rasulullah Saw, karena semakin mereka meneliti jejak-jejak nabi Islam  maka mereka akan menemukan ketinggian akhlak beliau, kemajuan budaya dan peradaban manusia berkat perjuangan beliau. Terkait misi Nabi Muhammad, al-Quran surat al-Ahzab ayat 45-46 menyatakan, "Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan ...

Cara Menarik Simpati Orang Lain

Cara Menarik Simpati Orang Lain
Rasulullah Saw bersabda, "Hati diciptakan untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan memusuhi orang yang berbuat buruk kepadanya."[1]   Dalam hadis lain penggunaan kata Jubilat seperti hadis di atas disebutkan, "Innallaha Jabala Quluba ‘Ibadihi Ala Hubbi Man Ahsana Ilaiha wa Bughdhi Man Asa'a Ilaiha... Sesungguhnya Allah menciptakan hati para hamba-Nya atas dasar cinta kepada yang berbuat baik kepadanya dan memusuhi kepada yang ...

Imam Ali Sang Gerbang Pintu Ilmu Nabi

Imam Ali Sang Gerbang Pintu Ilmu Nabi
Ibnu Abil Hadid dalam Syarah Nahjul Balaghah tentang keutamaan, kesempurnaan, dan keluasan ilmu Imam Ali bin Abi Thalib (sa) membahas dengan pembahasan yang padat dan patut disebutkan di sini.   Dalam menjelaskan ilmu, Abil Hadid menuliskannya demikian: ”Ali bin Abi Thalib adalah sumber dan mata air ilmu. Semua ilmu berujung kepadanya dan dia adalah penghulu ulama.”   Salah satu ilmunya yang paling mulia adalah ilmu Ilahi yang ...

Sayyidah Fatimah as dalam Ucapan Ulama-ulama Ahlus Sunnah

Sayyidah Fatimah as dalam Ucapan Ulama-ulama Ahlus Sunnah
  Tidak ada yang dapat memungkiri mengenai keagungan, keutamaan dan kemuliaan Sayyidah Fatimah as. Ali Syariati mengatakan, "Saya tidak dapat mengungkapkan apapun mengenai Fatimah, kecuali satu hal, Fatimah adalah Fatimah." Dalam kitab-kitab klasik Syiah maupun kontemporer kita menemukan bejibun pernyataan, syair, puisi yang mencoba memuji keutamaan Sayyidah Fatimah as, namun kesemuanya itu tidak mampu mewakili keutuhan pribadi Sayyidah ...

Aku Telah Memaafkanmu

Aku Telah Memaafkanmu
  Beberapa hari berlalu, pria itu tidak pergi menemui Rasulullah Saw. Hatinya tidak enak dan tidak bisa berdiri dengan tegak. Ia telah berbuat dosa dan malu menghadap Rasulullah Saw menyatakan taubat dan meminta maaf. Tiba-tiba ada sesuatu yang terbersit di benaknya. Ia kemudian keluar dari rumah dan seperti menanti sesuatu, ia berdiri di dekat rumah Ali bin Abi Thalib as. Pria ini tahu benar betapa Rasulullah Saw sangat mencintai kedua ...

Wasiat Amirul Mu’minin as kepada Kumail ra, bag II

Wasiat Amirul Mu’minin as kepada Kumail ra, bag II
  Sumber : Buku : Syarah Doa Kumail Karya : Ayatullah Husein Ansariyan Wahai Kumail, sesungguhnya Allah Swt mengajarkan adab kepada Nabi-Nya, dan Nabi Allah mengajarkannya padaku, kemudian aku mengajarkannya kepada orang-orang mu’min. Aku  akan mewariskan adab kepada mereka yang mulia. Wahai Kumail, tidak ada ilmu kecuali aku yang membukakannya, juga tidak ada suatupun kecuali Imam Al-Qa’im as yang menutupnya. Wahai Kumail, para ...

Wasiat Amirul Mu’minin as kepada Kumail ra, bag VIII

Wasiat Amirul Mu’minin as kepada Kumail ra, bag VIII
Sumber : Buku : Syarah Doa Kumail Karya : Ayatullah Husein Ansariyan Wahai Kumail, ia yang resah akan menampakkan kegundahan hatinya. Bagi ia yang menampakkan kegundahan hatinya, simpanlah rahasia tersebut. Jangan sampai kau sebarkan kepada yang lain. Karena menyebarkan rahasia seseorang tidak ada taubat di dalamnya. Dan dosa yang tidak memiliki taubat balasannya adalah api neraka. Wahai Kumail, mengatakan rahasia keluarga Muhammad Saww ...

Imam Shadiq, Ufuk Kecemerlangan

Imam Shadiq, Ufuk Kecemerlangan
  Imam Jakfar Shadiq as dilahirkan pada hari Jumat, 17 Rabiul Awal 83 H di kota Madinah, dan beliau syahid pada 25 Syawal 148 H. Ayah Imam Shadiq adalah Imam Muhammad al-Baqir as. Lembaran sejarah kehidupan beliau merupakan periode yang dipenuhi berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam. Perebutan kekuasaan antara Dinasti Umayah dan Dinasti Abbasiah memicu beragam problematika sosial dan politik di tengah masyarakat.Di luar gejolak ...

Imam Muhammad Al Baqir, Penyingkap Khazanah Ilmu

Imam Muhammad Al Baqir, Penyingkap Khazanah Ilmu
  Hari Lahir   Imam Muhammad Al-Baqir as dilahirkan pada awal bulan Rajab tahun 57 Hijriah di Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah Imam kelima Ahlulbait as. Ayahnya adalah Imam Ali Zainal Abidin as, dan ibunya adalah seorang wanita dari keturunan Imam Hasan as yang bernama Fatimah.   Dengan demikian, Imam Muhammad Baqir as adalah imam pertama yang memiliki nasab keturunan Rasulullah saw dari pihak ayah dan ibu, sekaligus.   Imam ...

Pembuktian Teologis atas Konsep Mahdiisme Menurut Ahlul Bait a.s.

Pembuktian Teologis atas Konsep Mahdiisme Menurut Ahlul Bait a.s.
    Argumentasi teologis atas konsep Mahdiisme terungkap dalam ratusan riwayat yang datang dari Rasulullah yang menunjukkan penentuan Imam Mahdi a.s. dan bahwa beliau dari Ahlul Bait a.s. Argumentasi teologis atas konsep Mahdiisme terungkap dalam ratusan riwayat yang datang dari Rasulullah[1] yang menunjukkan penentuan Imam Mahdi a.s. dan bahwa beliau dari Ahlul Bait a.s.[2] Dinyatakan juga bahwa beliau adalah dari ke-turunan ...

Mengapa Imam Mahdi as Disebut Pasangan Al-Quran?

Mengapa Imam Mahdi as Disebut Pasangan Al-Quran?
Dalam doa ziarah harian untuk Imam Mahdi as kita membaca frasa “salam atasmu, wahai syarikal Quran (pasangan al-Quran”. Apakah maksud dari ungkapan pasangan al-Quran ini?Rasulullah saw bersabda, “Aku tinggalkan di tengah kalian dua amanat yang sangat berharga: pertama, kitab Allah, dan kedua, keluargaku. Kedua peninggalanku ini tidak akan pernah berpisah sehingga berjumpa denganku di Telaga Kautsar kelak.”Hadis Tsaqalain ...

Tarekat Ahlul Bait

Tarekat Ahlul Bait
Oleh: JALALUDDIN RAKHMAT[*]Apa sebetulnya tarekat itu? Mengapa pula kita harus membahas tarekat Ahlul Bait? Sebelumnya, saya akan berbicara tentang tarekat. Tarekat itu sendiri berhubungan erat dengan tasawuf. Kalau kita bicara tarekat, maka kemudian kita akan dibawa dan diantar orang menuju tasawuf. Karena itu, kita akan membicarakan tasawuf lebih dahulu.Dalam bahasa Inggris, tasawuf disebut mistisme (mysticism). Kata mistisme (mysticism), ...

Tujuan Menyemarakkan Pemikiran Menyimpang Ditengah Umat Islam Dalam Se

Tujuan Menyemarakkan Pemikiran Menyimpang Ditengah Umat Islam Dalam Se
Determinis (al-Jabr)Para penggagas pemikiran ini merasa perlu menyusun ilmu kalam, fikih dan tafsir untuk berkhidmat kepada penguasa Bani Umayah dan melegitimasi setiap sendi kekuasaan mereka.Kemudian mereka mempopulerkan akidah al-Jabr yang berarti menafikan perbuatan manusia dan menisbahkannya kepada Allah. Pemikiran ini menegaskan bahwa perbuatan baik maupun buruk yang dilakukan manusia adalah kehendak Allah. Mereka memaksakan fallasi dalam ...

Imam Musa Kadzim, Samudera Ilmu

Imam Musa Kadzim, Samudera Ilmu
Imam Kadzim mengalami empat fase dinasti Abbasiyah,yaitu: Khalifah Mansur, Mahdi, Hadi dan Harun.Lembaran sejarah mengungkapkan bahwa Imam Musa Kadzimmendekam di penjara selama 14 tahun. Penguasa lalimsaat itu menghendaki Imam Musa menghentikanperlawanannya atas kezaliman. Bahkan Dinasti Abbasiahmenjanjikan akan memberikan harta yang melimpah setiapbulan kepada Imam Musa. Namun beliau menolak usulantersebut dengan menyebutkan ayat 33 surat ...

Musim Semi Wahabisme

Musim Semi Wahabisme
Wahabisme, sebuah faham garis keras yang berkembang di Arab Saudi, kini mengancam negeri yang dikenal memiliki wajah Islam moderat.   Ratusan orang menyerang sebuah desa kecil yang dihuni pemeluk Syiah. Membakar rumah, menganiaya, membunuh satu orang dan melukai puluhan lainnya. Tak hanya itu, para penyerang kemudian mengusir warga desa itu karena dianggap murtad. Tidak, ini bukan kejadian di Peshawar, Pakistan atau Kandahar, Afghanistan. ...

Sayidah Zainab as; Perempuan Pemberani

Sayidah Zainab as; Perempuan Pemberani
ekalipun tidak hidup dalam periode Imam Husein as, tapikini kami menyaksikan segala bentuk kezaliman,penindasan, peperangan, kemunafikan dan penyimpangan.Lalu bagaimana kami dapat memahami kondisi ini? Olehkarenanya, kami memutuskan untuk bangkit membelakebenaran. Pembelaan ini tidak terbatas hanya pada satumakam suci, tapi pembelaan terhadap kemanusiaan dankebebasan. Hal yang telah dibangun oleh Imam Husein danSayidah Zainab as dalam sejarah ...

Peristiwa Asyura, Kemasan Lain Kebatilan Melawan Kebenaran

Peristiwa Asyura, Kemasan Lain Kebatilan Melawan Kebenaran
Asyura adalah hari, dimana alam menangis atas pembantaian pasukan durjana Yazid bin Muawiyah yang dilakukan terhadap keluarga Rasulullah Saw. Islam saat itu baru mencapai usia 60-an tahun, tapi sebagian muslimin sudah kabur matanya tidak bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Mereka tergiur oleh iming-iming harta dan kedudukan. Mereka nekat membantai cucunda Rasulullah Saw al-Husein as yang di masa kecilnya senantiasa diciumi lehernya ...

Sayidah Zainab Manifestasi Semangat Syahadah

Sayidah Zainab Manifestasi Semangat Syahadah
Sayidah Zainab al-Kubra as lahir dari keluarga wahyu. Ayahnya, Ali bin Abi Thalib as merupakan pejuang Islam paling berani di medan tempur. Sementara ibunya adalah Sayidah Fathimah as, perempuan pemberani yang memiliki kesempurnaan. Imam Ali as senantiasa berdoa agar mendapat anugerah mati syahid. Itulah mengapa dalam perang Uhud, beliau begitu sedih tidak berhasil meraih cawan syahadah. Tapi kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah Saw ...

Sayidah Zainab as, Perempuan Paling Sabar dari Nabi Ayyub

Sayidah Zainab as, Perempuan Paling Sabar dari Nabi Ayyub
Kendati Nabi Ayyub as terkenal sebagai orang yang sabar dan beragam musibah berat telah menimpanya, namun kesusahan dan kesedihan ini akhirnya berakhir dan kehidupannya lebih banyak dilalui dengan kesenangan. Lebih sabar lagi dari Nabi Ayyub as adalah seorang yang kehidupannya dari kecil sampai tua dipenuhi dengan kesedihan. Ia adalah Zainab Kubra binti Ali bin Abi Thalib as, induk segala musibah.  Di masa kecil ia menyaksikan segala ...

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

حکایت خدمت به پدر و مادر

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

پر بازدید ترین مطالب ماه

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!!

فضیلت ماه مبارک رمضان

عظمت آية الكرسی (1)  

مرگ و عالم آخرت

با این کلید، ثروتمند شوید!!

منظور از ولایت فقیه چیست ؟

ماه رمضان، ماه توبه‏

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

پر بازدید ترین مطالب روز

تنها گناه نابخشودنی

نجات یک جوان مست با دعای ندبه

موضوعات اخلاقی - جلسه دهم - خدیجه سلام الله ...

داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ

مطالب ناب استاد انصاریان در «سروش»، «ایتا»، ...

راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟

نعمت‌ هایی که جایگزینی براي آن‌ ها نیست.

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

اعلام برنامه سخنرانی استاد انصاریان در ماه ...