Indonesian
Friday 23rd of February 2018
code: 82473

Semua Di Hadapan Amirul Mukminin Sejajar

Semua Di Hadapan Amirul Mukminin SejajarKetika Imam Ali as menjabat sebagai khalifah dan masyarakat berbaiat kepadanya, beliau naik ke atas mimbar. Setelah memuji Allah, beliau mengatakan, “Demi Allah! Selama saya masih memiliki satu pohon kurma di Madinah, saya tidak akan mengambil harta ‘Baitul Mal’ untuk diri saya sendiri. Hai orang-orang! Pikirkan baik-baik! Apakah ketika saya tidak mengambil saham dari ‘Baitul Mal’ milik umat Islam, lantas saya bisa memberikannya kepada kalian tanpa perhitungan?”

 

Aqil saudara beliau yang juga hadir di masjid bangkit dan berdiri lalu berkata, “Apakah aku yang merupakan saudaramu kau anggap sama dengan seorang kulit hitam yang berada di Madinah?”

 

Imam Ali berkata, “Duduklah saudara! Engkau tidak memiliki kelebihan sama sekali daripada orang kulit hitam itu, kecuali bila Engkau lebih bertakwa.”

 

Pada saat itu seorang lelaki di antara kumpulan orang-orang yang hadir berkata, “Wahai Amirul Mukminin!Tidakkah lebih baik bila Anda memberikan saham lebih banyak dari ‘Baitul Mal’ kepada para pembesar Madinah dan para komandan pasukan, supaya pilar-pilar pemerintahan Anda sejak saat ini menjadi kokoh!?

 

Imam Ali as tampak marah dan berkata, “Sama sekali! Kalian meminta saya untuk mengokohkan pilar-pilar pemerintahan saya atas dasar kezaliman dan ketidakadilan? Tidak. Demi Allah! Saya tidak akan melakukan hal ini. Demi Allah! Bila harta umat Islam itu berasal dari saya sendiri, saya tetap akan memperlakukannya secara adil, apalagi bila harta itu milik mereka sendiri.”

latest article

  Sayidah Fathimah as; Keteladanan dalam Kancah Politik
  Sekiranya Tiada Zainab....
  Wanita dalam Perspektif Fathimah az-Zahra as
  Ayat Tathir, Dalil Kesucian Ahlulbayt As
  Fatimah Az-Zahra, Perempuan Teladan Dunia
  Apakah Kita akan Dibakar di Neraka?
  Dialog Fatimah as dengan Abu Bakar; Mengungkap kebohongan sebuah hadis politik
  Dialog Sayyidah Fatimah as dan Abu Bakar; Menyoal Kebenaran Hadis Politik
  Apa yang Diinginkan Allah dari Manusia? (Bag 2)
  Semua Di Hadapan Amirul Mukminin Sejajar

user comment