Indonesian
Friday 22nd of June 2018

5 Shafar, Syahadah Sayidah Ruqayah as

5 Shafar, Syahadah Sayidah Ruqayah asSyahadah Sayidah Ruqayah as

Ruqayah Khatun atau Fathimah binti al-Husein yang lebih dikenal dengan Fathimah Shaghirah, anak perempuan paling kecil Imam Husein as dari ibu Ummu Ishaq binti Thalhah atau Shah Zanan. Sekaitan dengan usia beliau ketika gugur syahid ada yang menyebut 3, 4, 5 dan 7 tahun. Imam Husein as sangat menyayanginya dan Ruqayah juga sangat dekat dengan ayahnya.

Ruqayah as bersama ayah, saudara, paman dan keluarga Nabi Muhammad Saw pergi ke Karbala. Setelah syahadah Imam Husein as dan para sahabatnya, Ruqayah as bersama keluarga Imam Husein as dan rombongan ditawan oleh pasukan Yazid. Mereka digiring dari Kufah hingga Syam.

Selama di Syam, Ruqayah as setiap harinya menangis karena ditinggal ayahnya dan senantisa mencari ayahnya. Banyak yang menukil bahwa ketika berada di sebuah tempat  reruntuhan di Syam, Ruqayah as melihat kepala ayahnya dan berbicara dengannya. Setelah itu beliau mencium biri ayahnya dan pingsan akibat terlalu banyak menangis. Ketika orang di sekelilingnya berusaha menggerakkannya, mereka menemukannya telah meninggal pada 5 Shafar 61 Hs.

Kini, makam suci Ruqayah di Damaskus, Suriah menjadi tempat ziarah Syiah. Makam suci ini terletak 300 meter Timur Laut masjid Amawi.

latest article

      Haji Manifestasi Spirit dan Akhlak Ilahi
      Puasa Menuju Mihrab-Nya
      Iffah Dalam Pandangan Islam
      Sekali lagi soal Jihad: Ketegangan antara Teori dan Praktik 2
      Apa Hukum Berjabat Tangan dengan Nonmuhrim?
      Bulan Perjamuan Tuhan (13)
      Kok… Shalat Saya Harus dalam Bahasa Arab?
      Rahbar Tetapkan 1 Syawal 1439 H Jatuh pada Hari Jumat
      Bulan Perjamuan Tuhan (13)
      Kewajiban-Kewajiban Shalat 3

user comment