فارسی
جمعه 04 اسفند 1396 - الجمعة 6 جمادى الثاني 1439

مناسبتهای روز، اذان و اوقات شرعی

مناسبت های روز : آغاز سفر هفت ساله «حکیم ناصر خسرو قبادیانی » حکیم و شاعر ایرانی (437ق)
اوقات شرعی و اذان
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
مراکز استان :
مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی مرحوم استاد آقاتی
استاد حسین صبحدل حسین علی شریف
حرم امام رضا (ع) اذان حزین
اذان انتظار - کاظم زاده حسن رضائیان
استاد شيخ محمد طوخی راغب مصطفی غلوش
برگی از تاریخ
آغاز سفر هفت ساله «حکیم ناصر خسرو قبادیانی » حکیم و شاعر ایرانی (437ق)
حکیم ناصر خسرو و قبادیانی تا حدود چهل سالگی به خدمات دولتی مشغول بود ولی بر اثر تحول روحی که در وی پدید آمد ، از این شغل کناره گیری کرد و خود را برای سیر و سیاحت مهیا نمود . وی در این سفر از سرزمین هایی چون حجاز ، مصر ، بین النهرین و روم دیدن کرد . حاصل جهانگردی ، کتاب مهم سفرنامه است که ناصر خسرو ، نگارش آن ار از سال 444ق آغاز نمود . سفرنامه ناصر خسرو از جهات مختلف دارای اهمیت است ،زیرا گذشته از آن که این کتاب یکی از آثار مهم ادبی به شمار می رود ، از لحاظ تاریخی و جغرافیایی نیز اهمیت دارد . چرا که وی در این ، مختصات جغرافیایی مناطق را که به آنها سفر کرده ، به طرز جالبی ثبت نموده و از زندگی ، اخلاق ، دین و آداب و رسوم مردم آن دوره سخن گفته است .