فارسی
جمعه 04 اسفند 1396 - الجمعة 7 جمادى الثاني 1439

ترجمه قرآن كريم، ص: 1

سوره فاتحه‏

1- مكّى 7 آيه‏

به نام خدا كه رحمتش بى‏اندازه است‏و مهربانى‏اش هميشگى. 1

همه ستايش‏ها، ويژه خدا، مالك و مربّى جهانيان است. 2

رحمتش بى‏اندازه است و مهربانى‏اش هميشگى.

3

منحصراً فرمانرواى روز پاداش و كيفر است. 4

[پروردگارا!] تنها تو را مى‏پرستيم و فقط از تو يارى مى‏خواهيم. 5

ما را به راهِ مستقيم هدايت فرما. 6

راه كسانى [چون پيامبران، صدّيقان، شهيدان و صالحان كه به خاطر نشان دادن شايستگى‏] نعمتِ [ايمان و عمل خالص و اخلاق حسنه به آنان‏] عطاكردى، آن [انسان‏هاى والائى‏] كه نه مورد خشم تواند و نه گمراه‏اند.

7