فارسی
چهارشنبه 24 مرداد 1397 - الاربعاء 3 ذي الحجة 1439

مناجات و دعا
ارسال پرسش جدید

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
خدایا! تو کریم ترین کریمانی، و مهربان ترین مهربانانی، و درود خدا بر پیامبرمان محمّد و همه خاندانش، آن پاکان و پاکیزگان، و سلام بسیار او بر آنان باد، و جنبش و نیرویی نیست جز به عنایت خدای والای بزرگ، خدایا! ای مهربان ترین مهربانان، این یقین و استواری ...

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خديا! درهاى روز را با كليدهاى رحمت و رستگارى به روى ما بگشا، و بر من از بهترين لباس هاى هدايت و صلاح بپوشان، به عظمتت در آبشخور قلبم چشمه هاى فروتنى را بجوشان، و در برابر هيبتت از گوشه های ديدگانم رودهاى اشك سوزان جارى ساز، و مرا از بى پروايى و نادانى ...

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
بار خدايا از آنچه در گذشته مرتكب شدم، از لغزش و خطايم چشم پوشى كن و از درافتادن به جامه تنگ گناه رهايم ساز كه به يقين تويى سرور و مولا، و پشتيبان و اميد من   اللَّهُمَّ عَمَّا كُنْتُ [كَانَ ] أَجْرَمْتُهُ مِنْ زَلَلِي وَ خَطَائِي وَ أَقِلْنِي مِنْ ...

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای صباح - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
خدايا، اى آن كه زبان صبح را به گويايى تابش و روشنايى اش برآورد، شب تار را با تيرگي هاى شديد به هم پيچيده اش به اطراف جهان فرستاد، و ساختمان سپهر گردون را در اندازه هاى زيبايش محكم نمود، و پرتو خورشيد را به روشنايی شعله ورش در همه جا برافروزد، اى آن كه ...

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
شهادت می‌دهم كه مرگ حق است و سؤال قبر و برانگيخته شدن حق و ورود خلايق به محشر و صراط و ميزان، و حساب حق و كتاب و بهشت و جهنم همه و همه بر حق است و ساعت موعود آمدنى است، هيچ ترديدى در آن نيست و اينكه خدا آنان كه در قبرها هستند را برخواهد ...

فرازی از مناجات خمس عشر - ترجمه استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات خمس عشر - ترجمه استاد حسین انصاریان
 خدايا درهاى رحمتت را بر يكتاپرستان مبند، و شيفتگانت را از نگاه به زيبايى ديدارت محروم مساز، خدايا جانى را كه به توحيدت عزّت بخشيدى، چگونه به خوارى هجرانت ذليل مى كنى، و باطنى كه بر دوستى ات پيمان بسته، چگونه به سوز آتشت میسوزانى؟ خدايا از دردناكى ...

فرازی از دعای مشلول - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای مشلول - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
(الهی) تو را می خوانم به نامهای نیکویت که آنها را در کتابت وصف کرده و گفتی: «و برای خدا نامهای نیکوست، پس خدا را به آنها بخوانید» ، و نیز گفتی: «مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم» ، و گفتی: «هرگاه بندگانم از تو درباره من بپرسند پس به یقین من به آنان ...

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خدايا اى مهربان ترين مهربانان، اين يقين و استوارى در دينم را به تو سپردم و تو بهترين امانتدارى، چه تو خود ما را به حفظ امانت ها فرمان دادى، پس اين امانت مرا گاه فرارسيدن مرگم به من برگدان، به رحمتت اى مهربان ترين مهربانان.   اللَّهُمَّ يَا ...

فرازی از دعای مشلول - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای مشلول - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
ای آن که ابراهیم را دوست خویش ساخت، ای آن که موسی را همسخن خود ساخت، و محمد (درود خدا بر او و همه خاندانش) را محبوب خویش برگرفت، ای بخشنده حکمت به لقمان، و بخشنده فرمانروایی به سلیمان، چنان فرمانروایی که برای احدی پس او سزاوار نیست، ای آن که ذو ...

فرازی از دعای یستشیر- ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای یستشیر- ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
سرور سروران، آقای آقایان، سرآمد مولایان، دادرس دادخواهان، گره گشای گرفتاران، اجابت کننده دعای بیچارگان، شنواترین شنوندگان، بیناترین بینندگان، داورترین داوران، سریع ترین حسابرسان، مهربان ترین مهربانان، بهترین آمرزندگان، برآورنده حاجات ...

فرازی از دعای یستشیر- ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای یستشیر- ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
 تویی خدایی که معبودی جز تو نیست، آفریننده یاری رسانی که فرمانت چیره و علمت نافذ، و نیرنگت شگفت، و وعده ات راست، و گفته ات حق، و داوری ات دادگرانه و سخنت هدایتگر، و پیامت نور، و رحمتت فراگیر، و گذشتت بزرگ، و بخششت بسیار، و عطایت فراوان، و ریسمانت ...

فرازی از دعای سمات - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای سمات - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  
خدايا! به حق اين دعا و به حق اين نام هايى كه نه تفسير و تأويلش و نه باطن و ظاهرش را كسى جز تو نمی‌داند، از تو خواستارم كه بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى و خير دنيا و آخرت را روزى ام گردانى.   اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذَا الدُّعَاءِ وَ بِحَقِّ هَذِهِ ...

فرازی از دعای یستشیر - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای یستشیر - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
ستایش خدا را که معبودی جز او نیست، آن فرمانروای بر حق آشکار، تدبیرگر هستی، بی آنکه او را وزیری باشد، و یا با آفریده ای از بندگانش مشورت نماید، آغازی است که در وصف نگنجد، و پابرجاست پس از فنای آفریدگان، پروردگاری اش بس بزرگ است، روشنایی آسمان‌ها و ...

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خشنودم به اينكه خدا پروردگارم باشد و محمّد (درود خدا بر او و خاندانش باد) پيامبرم، و اسلام آيينم و قرآن كتابم، و كعبه قبله ام، و على ولى و امامم، و حسن و حسين و على بن الحسين و محمّد بن على و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر و على بن موسى، و محمّد بن على و ...

فرازی از مناجات خمس عشره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات خمس عشره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خدايا از دشمنى كه گمراهم می كند و از شيطانى كه به بى راهه ام مى برد به تو شكايت مى كنم، شيطانى كه سينه ام را از وسوسه انباشته و زمزمه هاى خطرناكش قلبك را فرا گرفته است، شيطانى كه با هوا و هوس برايم كمك مى كند   إِلَهِي أَشْكُو إِلَيْكَ عَدُوّاً ...

فرازی از مناجات خمس عشر - ترجمه استاد انصاریان

فرازی از مناجات خمس عشر - ترجمه استاد انصاریان
به عزّتت سوگند براى گناهانم آمرزنده اى جز تو نمى يابم، و براى دل شكستگی ام جبران كننده اى جز تو نمی بينم، به پيشگاهت با توبه و انابه فروتنی نمودم، و با ذلّت و خوارى، به درگاهت تسليم شدم، اگر مرا از درگاهت برانى به كه روى آورم؟ و اگر از آستانت ...

فرازی از دعای سمات - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای سمات - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  
خدايا! بر من وسعت بخش از روزى حلالت و مرا از رنج انسان بد و همسايه بد و همنشين بد و پادشاه بد كفايت كن، همانا تو بر هرچه بخواهى توانايى و به همه چيز دانايى، دعايم را اجابت كن اى پروردگار جهانيان   وَسِّعْ عَلَيَّ مِنْ حَلالِ رِزْقِكَ وَ اكْفِنِي ...

فرازی از مناجات خمس عشر - ترجمه استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات خمس عشر - ترجمه استاد حسین انصاریان
خدايا آيا چهره‌هايى كه در برابر عظمتت سجده كنان به خاك افتاده سياه می كنى؟ يا زبان هايى را كه براى بزرگى و شكوهت به ستايش گويا شده ناگويا مى نمايى؟ يا بر دل هايى كه به محبتت پيچيده شده مهر مى زنى؟ يا گوش هايى را كه از شنيدن ذكرت در راه رضايت لذّت برده ...

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
 خدایا! با یاد تو به سویت نزدیکی می جویم، و از ناخشنودی تو به درگاه خودت شفاعت می طلبم، و از تو خواستارم به جودت مرا به بارگاه قرب خویش نزدیک گردانی و سپاس خود را نصیب من کنی، و یادت را به من الهام نمایی   اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ ...

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
 خدایا! بیامرز برای من آن گناهانی را که پرده حرمت را می درد، خدایا! بیامرز برای من آن گناهانی را که کیفرها را فرو می بارند، خدایا! بیامرز برایم گناهانی را که نعمتها را دگرگون می سازند، خدایا! بیامرز برایم آن گناهانی را که دعا را باز می دارند، خدایا! ...

پر بازدید ترین مطالب سال

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

حکایت خدمت به پدر و مادر

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

نظر امام رضا(ع) درباره ازدواج موقت متأهل‌ها

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

پر بازدید ترین مطالب ماه

یک آیه و این همه معجزه !!

پیش خرید خانه‌های بهشت

شهادت امام جواد بیت آیت الله وحید خراسانی

معناى هم‏‌كفو بودن در ازدواج‏

این رفتارها روزی تان را زیاد می کند

افزایش رزق و روزی با نسخه‌ای از امام جواد ...

رمزی که انسان را با امام حسین(علیه السلام) ...

وقار و متانت امام جواد (ع)

راز عدم ازدواج حضرت معصومه (س)

راز کمتر شنیده شده از وضو !

پر بازدید ترین مطالب روز

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

توبه ی این گناه خیلی سخت است

نماز دهه اول ذی الحجة

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

داستانى شگفت از مبارزه با نفس‏

مرگ و عالم آخرت

13 تا 22 مردادماه؛ سخنرانی استاد انصاریان در ...

توصیه شما (استاد انصاریان) به جوانان درآستانه ...