فارسی
جمعه 04 خرداد 1397 - الجمعة 9 رمضان 1439

مناجات و دعا
ارسال پرسش جدید

دعای روز اول ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان

دعای روز اول ماه مبارک رمضان ترجمه استاد انصاریان
اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ وَ قِيَامِي فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ وَ نَبِّهْنِي فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ ...

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
 لغزشم را ناديده انگار و گناهم را ببخش، زيرا تو بندگانت را به بندگى فرمان دادى و به دعا و درخواست از خود امر كردى و اجابت دعا را براى آنان ضامن شدى برای خواندن متن کامل دعا - اینجا - کلیک ...

فرازی از دعای یستشیر- ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای یستشیر- ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
 و بر من بپوشان كاستي هايم را و از پيشگامت براى من رحمت و روزى فراوان بگشا، اى مهربان ترين مهربانان، و سپاس خدا را پروردگار جهانيان، و خدا ما را بس است و چه نيكو وكيلى است و جنبش و نيرويى نيست جز به عنايت خداى والاى بزرگ.   برای خواندن متن کامل دعا ...

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از زیارت جامعه کبیره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
سلام بر جايگاههاى‏ شناخت خدا،و مسكنهاى بركت خدا،و معدنهاى حكمت خدا،و نگهبانان راز خدا،و حاملان كتاب‏ خدا،و جانشينان پيامبر خدا،و فرزندان رسول خدا(درود خدا بر او و خاندانش)،و رحمت و بركات خدا بر آنان باد.   برای خواندن متن کامل دعا ...

فرازی از مناجات خمس عشره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات خمس عشره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
مناجات چهاردهم: راز و نیاز پناه جویان خدايا ما را از حمايتت محروم مكن،و از پوشش رعايتت برهنه مساز، و از پرتگاههاى هلاك دورم كن،زيرا ما در سايه توجه تو و در حمايت تو به سر مى‏بريم و از توييم،از تو مى‏خواهم به حق خاصان از فرشتگانت،و شايستگانت از ...

فرازی از دعای عشرات - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای عشرات - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
با من آن كن كه شايسته تو است، نه آن كه سزاوار من است چه همانا تو شايسته پروا و آمرزشى و من درخور گناهان و خطاهايم، پس به من رحم كن.   برای خواندن متن کامل دعا - ابنجا - کلیک ...

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
خدايا بر من نظر كن، نظر به كسی كه صدايش كردى و تو را اجابت كرد، و به ياری ات به كارش گماشتى و او از تو اطاعت كرد، اى نزديكى كه از فريفتگان دور نمی شود، و اى سخاوتمندی كه از اميد بستگان به پاداشش دريغ نمی ورزد.   برای خواندن این مناجات به صورت ...

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای عدیله - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
و از محبوبانت: پيامبر و خاندانش را در بارگاه تو شفيع آوردم و تو كريم ترين كريمانى و مهربان ترين مهربانانى و درود خدا بر پيامبران محمّد و همه خاندانش آن پاكان و پاكيزگان و سلام بسيار او بر آنان باد، برای خواندن این مناجات به صورت کامل اینجا را کلیک ...

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خدايا، قلبى به من عنايت كن، كه اشتياقش او را به تو نزديك كند، و زبانى كه صدقش به جانب تو بالا برده شود. و نگاهى كه حق بودن او را به تو نزديك نمايد، خدايا، كسی كه به تو شناخته شد، ناشناخته نيست، و آن كه به تو پناهنده شد خوار نیست، و هركه را تو به او روى ...

فرازی از دعای یستشیر- ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای یستشیر- ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خدايا بر محمّد و اهل بيت پاك و پاكيزه اش درود فرست و گناهانم را بيامرز و بر من بپوشان كاستي هايم را و از پيشگامت براى من رحمت و روزى فراوان بگشا، اى مهربان ترين مهربانان، و سپاس خدا را پروردگار جهانيان، و خدا ما را بس است و چه نيكو وكيلى است و جنبش و ...

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خدايا اگر عملم در برابر طاعتت كوچك بوده، همانا از سر اميد به تو آرزويم بزرگ است. خدايا چگونه از بارگاهت با نوميدى و محروميت بازگردم، درحالی كه خوش گمانی ام به بخشش وجودت اين بوده كه مرا نجات يافته و بخشيده باز می گردانى، خدايا عمرم را در آزمندى غفلت ...

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
اى آن كه نامش دوا و يادش شفا و طاعتش توانگرى است، رحم كن به كسیكه سرمايه اش اميد و سازو برگش اشك ريزان است، برای خواندن متن کامل مناجات اول خمس عشره - اینجا - کلیک ...

فرازی از مناجات خمس عشره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات خمس عشره - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
مناجات اول: راز و نیاز توبه کنندگانخدايا سايه رحمتت را بر گناهانم بينداز،و ابر مهربانى ات را به سوى عيب هايم گسيل كن، خدايا آيا برده فرارى جز به جانب مولايش باز مى گردد؟ يا كسى به او از خشم مولايش جز مولايش پناه مى دهد؟ خدايا اگر پشيمانى از گناه توبه ...

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خدايا تو را سپاس، سپاسى ابدى و جاودانه، هميشگى و بی پايان، سپاسى كه افزون شود و نابود نگردد، آنگونه كه پسندى و خشنود گردى، خدايا اگر مرا بر جرمم بگيرى، من نيز تو را به عفوت بگيرم، و اگر به گناهانم بنگرى، جز به آمرزشت ننگرم، و اگر مرا وارد دوزخ كنى، به ...

فرازی از دعای یستشیر - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعای یستشیر - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
ستايش خدا را كه معبودى جز او نيست، آن فرمانرواى بر حق آشكار تدبيرگرهستى، بى آنكه او را وزيرى باشد و يا با آفريده ‏اى از بندگانش مشورت نمايد، آغازى است كه در وصف نگنجد و پابرجاست پس از فناى آفريدگان، پرودگارى‏ اش بس بزرگ است، روشنايى آسمانها و ...

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
بار خدايا، روزى كه در آن ميان بندگانت حكم میكنى، مرا به ديدارت خوشحال كن. خدايا عذرخواهى من از پيشگاهت عذرخواهى كسى است كه از پذيرفتن عذرش بی نياز نگشته، پس عذرم را بپذير اى كريم ترين كسی كه بدكاران از او پوزش خواستند.   برای خواندن این مناجات به ...

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خدایا كارم را چنان كه سزاوار آنى بر عهده گير، خدايا به سوى من با فضلت بازگرد، به سوى گناهكارى كه جهلش سراپايش را پوشانده، خدايا گناهانى را در دنيا بر من پوشاندى، كه بر پوشاندن آن در آخرت محتاج ترم، گناهم را در دنيا براى هيچيك از بندگان شايسته ات ...

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان  

فرازی از دعای کمیل - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان   
خدايا از تو درخواست می كنم، به رحمتت كه همه چيز را فرا گرفته، و به نيرويت كه با آن بر هرچيز چيره گشتى و در برابر آن هرچيز فروتنى نموده و همه چيز خوار شده و به جبروتت كه با آن بر همه چيزى فائق آمدى و به عزّتت كه چيزى در برابرش تاب نياورد و به بزرگی ات كه ...

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از مناجات شعبانیه - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خدايا! اگر محرومم كنى پس كيست آن كه به من روزى دهد؟ و اگر خوارم سازى پس كيست آن كه به من يارى رساند، خدايا! به تو پناه می آورم از خشمت و از فرود آمدن غضبت.   برای خواندن این مناجات به صورت کامل اینجا را کلیک ...

فرازی از دعاهای ماه رجب - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان

فرازی از دعاهای ماه رجب - ترجمه حضرت استاد حسین انصاریان
خدايا شكيبايى شاكرانت، و كردار ترسيدگانت، و باور عبادت كنندگانت را از تو می خواهم، خدايا تو برتر و بزرگى، و من بنده بينوا و تهيدستم، تو بى نياز و ستوده اى، و من بنده خوارم، خدايا بر محمّد و خاندانش درود فرست، و عطاى اين خواسته ها را بر من منت ...

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

حکایت خدمت به پدر و مادر

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

پر بازدید ترین مطالب ماه

فضیلت ماه مبارک رمضان

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!!

عظمت آية الكرسی (1)  

ماه رمضان، ماه توبه‏

مرگ و عالم آخرت

با این کلید، ثروتمند شوید!!

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

منظور از ولایت فقیه چیست ؟

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

پر بازدید ترین مطالب روز

تنها گناه نابخشودنی

راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟

داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ

نعمت‌ هایی که جایگزینی براي آن‌ ها نیست.

مطالب ناب استاد انصاریان در «سروش»، «ایتا»، ...

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

اعلام برنامه سخنرانی استاد انصاریان در ماه ...

استاد انصاریان در گفتگو با خبرگزاری مهر: جزای ...

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

در ده بالادست، چينه‏ ها كوتاه است