فارسی
سه شنبه 02 بهمن 1397 - الثلاثاء 16 جمادى الاول 1440
سخنرانیهای مکتوب
ارسال پرسش جدید

تجلی خیرات عالم از وجود پروردگار

تجلی خیرات عالم از وجود پروردگار
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   معرفت کامل و علم جامع حضرت زهرا(س) -ارتباط ...

مالکیت حق در برابر مملوکیت انسان

مالکیت حق در برابر مملوکیت انسان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   توبۀ آدم و حوا با اعتقاد کامل هر دو به ربوبیت ...

شرایط پذیرش توبه

شرایط پذیرش توبه
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   متن زیبای پرمعنای توبۀ آدم و حوا از سورۀ ...

قرآن، دعوت‌نامهٔ خداوند به بندگان

قرآن، دعوت‌نامهٔ خداوند به بندگان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   سیطرهٔ فرهنگ‌های گمراه، عاقبت نپذیرفتن دعوت ...

شرایط دعاکردن

شرایط دعاکردن
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   تسلط شیطان یا دعوت شیطان شنیدید آدم و حوا ...

دعوت حق، دعوتی استوار و آسان برای همه

دعوت حق، دعوتی استوار و آسان برای همه
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   خیر دنیا و آخرت انسان در پذیرش دعوت حق دعوت ...

عظمت علمی و مقام عصمت حضرت زهرا(س)

عظمت علمی و مقام عصمت حضرت زهرا(س)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   هم‌ترازی دانش حضرت زهرا(س) با انبیای الهی از ...

توسل آدم و حوا به پروردگار

توسل آدم و حوا به پروردگار
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   در آیات قرآن زیاد می‌بینیم که به ما امر شده و ...

ملاک ارزیابی خداوند از انسان‌ها

ملاک ارزیابی خداوند از انسان‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   خصوصیت دعوت حق پروردگار الف) حیات طیبه، نتیجهٔ ...

ضرورت تدبر و تعقل در قرآن

ضرورت تدبر و تعقل در قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   رشد متعادل روح و جسم، با تغذیهٔ از قرآن خداوند ...

نفس مرضیه، سرانجام لبیک به دعوت پروردگار

نفس مرضیه، سرانجام لبیک به دعوت پروردگار
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   دعوت پروردگار، تنها دعوت کارگشا و صادق شمارهٔ ...

خلقت انسان برای تجلی صفات خداوند

خلقت انسان برای تجلی صفات خداوند
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   تفاوت لغوی عالم و علیم برای شما مردم مؤمن یک ...

آفرینش برای تحقق خصلت‌های انسانی

آفرینش برای تحقق خصلت‌های انسانی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   گره بعضی از مشکلات کلید حلی از امور مادی و ...

توسل به پروردگار

توسل به پروردگار
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   توسل برای رفع مشکلات یک مسئله بسیار مهم که ...

تسلیم در برابر بلای الهی

تسلیم در برابر بلای الهی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   در این مسئله سخن بود که برای همه انسان‌ها چه ...

بیداری و سعادت در زندگی در پرتو فهم قرآن

بیداری و سعادت در زندگی در پرتو فهم قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین».   قرآن کریم، سفره‌ای فراگیر برای انسان‌ها قرآن ...

حقیقت پنهان قرآن، نزد معصومین(علیهم‌السلام)

حقیقت پنهان قرآن، نزد معصومین(علیهم‌السلام)
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   نیاز انسان به معلم برای فهم حقایق قرآن قرآن ...

خدمت به خلق

خدمت به خلق
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   مجموعه مطالب جلسۀ قبل با زندگی وجود مبارک ...

مقابله با گرفتاری‌های دنیوی

مقابله با گرفتاری‌های دنیوی
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   حل کردن مشکلات مردم همه انسان‌ها از زمان ...

قرآن، سفرهٔ معرفتی خداوند برای تمام بندگان

قرآن، سفرهٔ معرفتی خداوند برای تمام بندگان
بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین صلاة و السلام علی سید الانبیا و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و المعصومین المکرمین».   نیازمندی جسمی و روحی بشر به تغذیه -نیاز انسان به ...

پر بازدید ترین مطالب سال

حکایت خدمت به پدر و مادر

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

عفو و گذشت پيامبر از دختر حاتم‏

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

یک آیه و این همه معجزه !!

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

چرا باید حجاب داشته باشیم؟

پر بازدید ترین مطالب ماه

فضائل آیة الکرسی از زبان رسول اللّه

قاتل حضرت زهرا کیست؟

سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...

چرا سگ نجس است و نمی‌توان آن را درخانه نگه ...

عاملی برای جذب رحمت خداوند!

نحوه دعا کردن  

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

اسم اعظمی که خضر نبی به علی(ع) آموخت

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

پر بازدید ترین مطالب روز

سفری پرسود و استخاره بد!

گردنبند با برکت حضرت زهرا (س)

حضرت زهرا(س) زنی که بهشت مشتاق اوست

حکایتی از تقوای یک عالم

چرا به حضرت فاطمه (س) ام ابیها می گویند؟

فاطمیه اول و دوم؛ تهرانی ها میزبان سخنرانی ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

چرا حضرت فاطمه (س) وصیت کردند که مخفیانه دفن ...

فرق كلّي حيوان با انسان در چیست ؟

حجاب و پاكدامنى زن‏