Azəri
Thursday 22nd of November 2018
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI
QIRX BEŞİNCİ HEKAYƏT Haqq ilƏ batilin fasilƏsi Möminlər ağası Həzrət Əli (əleyhissalam) bir gün camaatın əxlaqi inkişafı və bu yoldakı irəliləyiş mərhələləri barədə söhbət etdiyi zaman buyurdu: Ehtiyatlı olun ki, başqasının arxasınca danışmayasınız (yəni nə qeybət edin, nə də eşidin). Haqq olmayan sözlər çoxdur ki, onların hamısı aradan getməlidir. İnsana qalacaq onun öz əməlidir. ...

QURANIN BUYURDUQLARI

QURANIN BUYURDUQLARI
QURANIN BUYURDUQLARI "O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə (adını, vəsfini və əlamətlərini) yazılmış gördükləri rəsula-ümmi (heç kəsin yanında oxuyub elm öyrənməmiş və ya məkkəli) peyğəmbərə tabe olurlar. (O Peyğəmbər) onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz (pak) nemətləri halal, murdar (napak) şeyləri haram edər, onların ağır yükünü ...

QURANDAN NÖQTƏLƏR

QURANDAN NÖQTƏLƏR
QURANDAN NÖQTƏLƏRQuranın ən əzəmətli ayəsi hansıdır? Quranın ən əzəmətli ayəsi "Bismillahir- rəhmanir- rəhim"dir. Quranın neçə surəsində vacib səcdə var? Quranda dörd surəsinin vacib səcdəsi var. Nəcm, Fussilət, Ələq, Səcdə. Hansı surə Quranın anası kimi məşhurdur? Quranın anası kimi məşhur olan surə Fatihə surəsidir. Quran ən uca ayəsi hansıdır? Quranın ən uca ayəsi, "Ayətəl- ...

Quranda möminlərin sifətləri

Quranda möminlərin sifətləri
Qurani-Kərim ayələri baxışında müsəlman şəxsin xasiyyətləri: 1-Onlar yer üzündə təvazökarlıqla gəzərlər. Furqan/63. 2-Onlar qəzəblərini boğarlar və insanları bağışlayarlar. Ali-İmran/134. 3-Onlar boş şeylərdən üz çevirərlər. Muminun/3 4-Onlar ata-anaya of belə deməzlər. İsra/23 5-Onlar namazlarını xüşu içində və doğru qılarlar. Muminun/2 6-Onlar tənə edənlərin tənəsindən heç zaman ...

Quran oxu sən ...

Quran oxu sən ...
Quran oxu sən, natiqi Quransan Hüseynim Bilsin hamı Quranivə qurbansan Hüseynim***Aramımı aldı sitəmi əhli nifaqınAmma bu keçən şəblərə sər saldı fəraqınÇox başüvə müştaq idim dil əfsus saraldınTutsun dedilər Xuliyə mehmansan Hüseynim***Gəl nizədə Quran oxu sən, surəbəsurəGah döndərirsən mətbəxi Musa kimi nurəGahi qoyursan gül üzivi künci tənurəGah nuki cidadə məhi tabansan Hüseynim***Qol ...

Dini təbliğ etməyin ən gözəl yolu

Dini təbliğ etməyin ən gözəl yolu
İnsanları dilinizdən qeyri vasitələrlə dinə dəvət edin! Onlar sizlərdən təqvanı, çalışqanlığı, namazı və xeyir işləri görməlidirlər, təbliğ budur.İslaminSesi – Hədislərə görə əməlsiz alim balsız arıya bənzər. Din və ictimaiyyət üçün ən xeyirli insan əməlisaleh alim, ən pisi isə əməlsiz alimdir. Bir alim cəmiyyətin hidayət çırağı olduğu halda onu ...

İftar üçün tövsiyə!

İftar üçün tövsiyə!
Oruc tutan şəxsin şəkəri aşağı düşür. İftar zamanı tərkibində şəkər  tozu olan yeyintilər,  təkcə onu bərpa etmək üçün lazımdır. Amma diqqət etmək lazımdır ki, şəkərli yeyintilərdən çoxlu istifadə olunmasın. Bəlkə də inanmayasınız, şəkərin aşağı düşməsinin səbəblərindən biri də iftar zamanı şəkərdən çox istifadə ...

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun
Yаlnız sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturunPеyğәmbәr (s) buyurub:لا تَجْلِسُوا إِلَّا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَ مِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَ مِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى ...

QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ

QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ
 QURANIN VƏSFI NƏHCÜL-BƏLAĞƏDƏ(Ey insanlar!) Sizə Rəbbinizdən bir öyüd-nəsihət, ürəklərdə olana (cəhalətə, şəkk-şübhəyə, nifaqa) bir şəfa, möminlərə hidayət və mərhəmət (Quran) gəlmişdir! (Yunus surəsi- 57)Digər səmavi kitablardan fərqli olaraq Qurani-kərim bəşərin təhrifindən amandadır. Allah özü onu qoruyacağına vəd etmişdir. Allah, başdan-başa ...

İSLAMI QƏBUL ETMƏK

İSLAMI QƏBUL ETMƏK
İki- üç cild kitabdan başqa özümlə heç bir şey götürmədim. Çoxlu zəhmətdən sonra gecənin yarısı Urmiyyə şəhərinə daxil oldum.Elə o gecə rəhmətlik Həsənağa müctehidin qapısına getdim. Mənim müsəlman olub gəlməyimi bildikdən çox sevindi və mən xahiş etdim ki, kəlimeyi təyyibəni və İslam dinin zəruriyyatını mənə təlim etsin. Hamısını mənə ...

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI
 QIRX BEŞİNCİ HEKAYƏTHaqq ilƏ batilin fasilƏsiMöminlər ağası Həzrət Əli (əleyhissalam) bir gün camaatın əxlaqi inkişafı və bu yoldakı irəliləyiş mərhələləri barədə söhbət etdiyi zaman buyurdu:Ehtiyatlı olun ki, başqasının arxasınca danışmayasınız (yəni nə qeybət edin, nə də eşidin).Haqq olmayan sözlər çoxdur ki, onların hamısı aradan getməlidir. İnsana qalacaq onun ...

QURANIN BUYURDUQLARI

QURANIN BUYURDUQLARI
 QURANIN BUYURDUQLARI"O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə (adını, vəsfini və əlamətlərini) yazılmış gördükləri rəsula-ümmi (heç kəsin yanında oxuyub elm öyrənməmiş və ya məkkəli) peyğəmbərə tabe olurlar. (O Peyğəmbər) onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz (pak) nemətləri halal, murdar (napak) şeyləri haram edər, ...

Quran qarilərinin 3 dəstəsi: ikisi – cəhənnəm əhli, biri – nicat tapanlar

Quran qarilərinin 3 dəstəsi: ikisi – cəhənnəm əhli, biri – nicat tapanlar
Quran - ən pak kitabdır ki, aləmlərin ən pak qəlbinə nazil olmuşdur. Ən pak məxluq tərəfindən dildə tilavət edilmişdir. Ona görə də bu səma kitabını o kəslər oxuya bilər ki, həm zahiri və həm də batini paklığa malik olsunlar. (Tebyan)“Ona (həmin yazılmış lövhəyə cismanilik və günah tutqunluğundan) pak mələklərdən başqa heç kəs toxunmaz; bu Qur’anın xətlərinə ...

Quranı əzbərləmək üçün bəzi faydalı tövsiyələr

Quranı əzbərləmək üçün bəzi faydalı tövsiyələr
Quranı əzbərləmək istəyən hər bir şəxsə ilk tövsiyəmiz budur ki, bunu bir nüsxə Quran üzərindən etsin. Yəni, Quranı bir Quran kitabından əzbərləsin. Başqa nüsxərlərə müraciət etməsin. Çünki gözünüz həmin hərflərin yazılışına adət etdiyi üçün əzbərləmək də asan olar.Quran əzbərləyən zaman qidalarınıza diqqət etməlisiniz. ...

Duaların qəbul olunmasına, düşmənə qarşı müqavimətə yardım edən “Nəsr” surəsinin fəzilətləri

Duaların qəbul olunmasına, düşmənə qarşı müqavimətə yardım edən “Nəsr” surəsinin fəzilətləri
Nəsr” surəsi Quranın 110-cu surəsidir ki, Məkkədə nazil olmuşdur və 3 ayəsi vardır.İmam Cəfər Sadiq (ə) bu surə haqqında buyurur: “Hər kim “Nəsr” surəsini vacib və ya müstəhəb namazlarında oxuyar, Allah ona bütün düşmənlərinə qarşı yardım edər və Qiyamət günü elə halda gələr ki, onunla danışan kitab olar. Allah bu kitabı qəbrinin daxilindən ...

QURAN OXUMAĞIN SAVABI

QURAN OXUMAĞIN SAVABI
Allahla danışmaq istəyən Quran oxusun1-"Qurandan bacardığınız qədər oxuyun." (Müzzəmmil surəsi-20-ci ayə)2-Quran oxumaq və ona əməl etmək, dərdlərə dərmandır.(hər bir dərdin özünə münasib nüsxəsi vardır. Bu nüsxə min dərdə dərmandır).3-Quran müəllimləri və gecələr oyaq qalanlar, mənim ümmətimin ən şərafətlisidirlər.4-Quran oxumaq mənim ümmətimin ən ...

"Nas" surəsi

"Nas" surəsi
ən-Nas (İnsanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə; 2.    İnsanların ixtiyar sahibinə; 3.    İnsanların tanrısına; 4.    Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən- ...

Fələq" surəsi

Fələq" surəsi
əl-Fələq (Sübh) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 5 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!2.    Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;3.    Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) ...

"İxlas" surəsi

"İxlas" surəsi
112.əl-İxlas (Yalnız Allaha məxsus olan sifətlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 4 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);2.    Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona ...

Əbu-Ləhəb" surəsi

Əbu-Ləhəb" surəsi
...