Azəri
Tuesday 22nd of January 2019
Ictima və ailə
ارسال پرسش جدید

Təthir ayəsinin, ayənin ortasında qərarlaşması, xüsusiylə aid olmasını demək olarmı? Əhli beyt kimlərdir?

Təthir ayəsinin, ayənin ortasında qərarlaşması, xüsusiylə aid olmasını demək olarmı? Əhli beyt kimlərdir?
Təthir ayəsinin, ayənin ortasında qərarlaşması, xüsusiylə aid olmasını demək olarmı? Əhli beyt kimlərdir? Qısa cavab Sualın birinci hissəsinin cavabında demək olar: Təthir ayəsinin bir ayənin içində yerləşməsi bunu tələb edir ki, özündən qabaqkı və özündən sonrakı cümlələrə uyğun olsun. Əgər Peyğəmbər (ə)- in həyat yoldaşlarına məxsus olmasa da, heç olmasa ümumi formada onlara da şamil ...

Нәјә ҝөрә Гуранда чох мәсәләләр ҹүзиликләри илә гејд олунмамыш вә һәзрәт Мусанын (әлејһиссалам) әһвалатына Ислам Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) әһвалатындан чох шәрһ верилмишдир?

Нәјә ҝөрә Гуранда чох мәсәләләр ҹүзиликләри илә гејд олунмамыш вә һәзрәт Мусанын (әлејһиссалам) әһвалатына Ислам Пејғәмбәрин (сәлләллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) әһвалатындан чох шәрһ верилмишдир?
Илаһи ајәләри хырдалыгларына гәдәр ачыгламаға еһтијаҹ јохдур, амма бир чох ајәләрдә даһа дәрин хырдалыглар ачыгланмышдыр. Мәслән, һәзрәт Мусанын (әлејһиссалам) әһвалатына чох әһәмијјәт верилмиш вә ән хырда мәсәләләр һәтта тәкрарланмагла ...

Nigeriya Paytaxtında Zariya Soyqırımının 3-cü il dönümü qeyd edilib – Foto

Nigeriya Paytaxtında Zariya Soyqırımının 3-cü il dönümü qeyd edilib – Foto
Xatırladaq ki, üç il öncə Dekabr ayında Nigeriya rejimi Səudiyyə Ərəbistanın sifarişi ilə Zariya şəhərində yerləşən Bəqiyyətullah hüseyniyyəsinə silahlı basqın edərək 2 min əliyalın Şiə sivili xüsusi qəddarlıqla Şəhadətə yetirdi. Yüzələrlə Şiə xəsarət alaraq yaralandı. Şeyx Zəkzəki və həyat yoldaşı xanım Malma Zeynəddin İbrahim və min nəfərə yaxın şəxs yaralı şəkildə həbs ...

Həyatın müşküllərini çözən 25 hədis!

Həyatın müşküllərini çözən 25 hədis!
  Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə 25 həyat müəmmasının cavabı İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur:1- Cənnəti qazanmağın yolunu axtardım, onu səxavətli olmaqda tapdım.2- Sağlamlıq və salamatlığın yolunu axtardım, onu guşənişin olmaqda tapdım.3- Əməl tərəzisində yaxşı əməllərimin ağır olmasının yolunu axtardım, onu “la ilahə illallah, Muhəmmədun rəsulullah” zikrində ...

Allahın iftixar etdiyi gənc

Allahın iftixar etdiyi gənc
 “İki nemətin qədrini onu əldən verən şəxsdən başqa bir kimsə bilməz: cavanlığın və sağlamlığın”.Əhli-Beytin (ə) gənclər barədə tövsiyələrindənGənc və 72 siddiqin savabıRəsuli-əkrəm (s): “Ey Əbazər! O cavan ki, Allaha xatir dünyadan və onun məşğuliyyətlərindən üz çevirərək cavanlığını Allaha itaət yolunda qocaldar, Allah ona 72 siddiqin mükafatını əta edər”. (Siddiq o kəsdir ...

İncitmək

İncitmək
İmam Sadiq (ə):«And olsun Allaha ki, yaxşılar nicat tapdılar. Onların kim olmasını bilirsiniz? Onlar qarışqanı da incitməyən kəslərdir.» Mömini incitməkQuran :«Mömin kişiləri və qadınları etmədikləri bir işdən ötrü incidənlər, şübhəsiz ki, öz üzərlərinə böhtan və açıq-aydın bir günah götürmüşlər.» Hədis: Allahın Peyğəmbəri (s):«Mömini incidən şəxs şübhəsiz ki, məni ...

Qardaş

Qardaş
Möminlər bir-birləri ilə qardaşdır.Quran:«Həqiqətən möminlər bir-birləri ilə qardaşdırlar. Buna görə də qardaşlarınızın arasında sülh yaradın və Allahdan qorxun ki, bəlkə rəhm olunasınız.»     Hədis:Allahın Peyğəmbəri (s):«Möminlər qardaşdırlar, qanları bərabərdir və başqalarının qarşısında əlbirdirlər. Onların ən aşağı olanı bir şəxsi hamısının amanına daxil edə ...

Niyyət - əməlin əsası

Niyyət - əməlin əsası
Niyyət, ixlas və şirk, riya və nifaqdan çəkinməMənəviyyatın, nəfsani fəzilətlərin və ali insani dəyərlərin özülünün islah olunması və möhkəmləndirilməsi islam əxlaqının əsasıdır. Ona görə bütün əməllər-istər mənəvi, istərsə də cismi olsun,məxsusən ibadətlər niyyətə bağlıdır. Niyyət o qədər təsirlidir ki, əslində ibadət olmayan hər hansı bir mübah əmələ ilahi rəng vurub Allaha ...

Günahın iqtisadi amilləri

Günahın iqtisadi amilləri
İslamda sərvət, müəyyən mənada günaha zəmin yaradan amil kimi hesab olunur   Bəzi hallarda iqtisadi məsələlər günahın yaranmasına səbəb olur. Günahın iqtisadi amilləri iki qismdir: 1. Mal-dövlət. 2. Yoxsulluq. Bəzi vaxtlar insan pulsuzluq üzündən tüğyan edir. Bəzən isə mal-dövlət insanı yoldan azdırır. Lakin burada bir mətləbə diqqət yetirmək lazımdır. O budur ki, kommunistlər mal-dövlət və ...

Gözəl səbir nədir? Səbrin hansı 3 növü var?

Gözəl səbir nədir? Səbrin hansı 3 növü var?
Gözəl səbir – o səbirdir ki, Allah üçün həyata keçər və davamlı olar. Ümidsizliyin ona yolu olmaz. Taqətsizlik, ah və nalə etməklə bir yerdə olmaz. Gözəl səbir – o səbirdir ki, insan həyatın ağır hadisələri və imtahanları qarşısında şəxsiyyətini nümayiş etdirər və ruhunun nə qədər geniş olduğunu göstərər. Səbrin lüğətdə mənası nəfsi həbs etmək və məhdudiyyətdə qərar ...

10 HƏDIS (5)

10 HƏDIS (5)
10 HƏDIS (5) Hədis 41: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Oruc tutarkən obaşdan yeyin, çünki obaşdanlıq bərəkətin əsasıdır.” Hədis 42: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Bir-birinizə əl verin (görüşün) ki, qəlbinizdən kin xaric olsun.” * * * Hədis 43: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Günahdan tövbə odur ki, onu təkrar etməyəsiniz.” * * * Hədis 44: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Dünyanın ...

10 HƏDIS (6)

10 HƏDIS (6)
10 HƏDIS (6) Hədis 51: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Heç bir işi sabaha saxlama ki, hər günün öz işi var.” Hədis 52: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Özünüz yemədiyinizi yoxsullara yedirməyin.” * * * Hədis 53: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Cahil (nadan) bir şəxs ya ifrat edər (həddi aşar), ya da geridə qalar.” * * * Hədis 54: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Kim məsləhətləşsə peşman ...

10 HƏDIS (19)

10 HƏDIS (19)
10 HƏDIS (19) Hədis 180: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Əməl etmədən behişt istəmək axmaqlıqdır.”* * *Hədis 181: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Dil yarası (tə`nə vurmaq) nizə yarasından daha yandırıcıdır.”* * *Hədis 182: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Başqalarının ölümünü gördüyü halda öz ölümünü unudan kəsə təəccüb edirəm.”* * *Hədis 183: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Hər gün canının və ...

Kərbəla qəhrəmanı

Kərbəla qəhrəmanı
Kərbəla qəhrəmanı Allahın adı ilə Həyatın mənası insanın bir şeyə inanmağında və öz inancına çatmağındadır. Həzrəti Zeynəb (ə) –ın həyatını araşdıranda onun həyat yolunun bir dastana bənzəməsini müşahidə edirik. Lakin bu, əfsanə deyildir. Bu, doğurdan da bir həqiqətdir. Həmin həqiqətlər elə bir qadının barəsindədir ki, öz qısa ömründə onun taleyinə ağır və acınacaqlı ...

Riyakar və saxtakar insanın üç əlaməti

Riyakar və saxtakar insanın üç əlaməti
Qurani-Kərimdə riya sözü beş ayədə keçir. Bu ayələrdən ikisi Allah yolunda malını verənlərin özlərini nümayiş etdirdiyini bildirir və müsəlmanlara xəbərdarlıq edir. Digər ikisində isə namazlarını, başqa sözlə, ibadətlərini insanlara göstərməyi vər­dişə çevirənlərdən bəhs edilir və nümayiş məqsədi daşıyan bu xüsusiyyət pislənir. Sonuncu ayədə isə din adından hərəkət edənlərin ...

Səfura; Şüeyb (ə)ın qızı

Səfura; Şüeyb (ə)ın qızı
Səfura; Şüeyb (ə)ın qızıMütərcim : Ələddin məlikovQuranda nümunə qızlardan da söhbət açılıb. Onları tanıtdıraraq, onların yaxşılıqlarını tərifləmişdir. Onlar Həzrəti Şüeyb (ə)in qızlarıdır. Quran onların dastanını Həzrəti Musanın dastanının ortalarında bəyan etmişdir.Musa bir sıra məsələlərə görə şəhəri tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Öz canının nicatı üçün Firondan ...

Yaxşılıq haqqında hədislər

Yaxşılıq haqqında hədislər
İmаm Sаdiq (ә) buyurur:“Hәr kәsin еvi оlsа (оnа еhtiyаcı оlmаsа) vә bir möminin еvә еhtiyаcı vаrsа, birini möminә vеrmәsә, Аllаh mәlәklәrinә buyurаr: Ey mənim mələklərim. İzzәtimә vә cәlаlımа аnd оlsun! О, bәndәmә pахıllıq еdib оnа dünyаdа еv vеrmәdiyinә görә оnu hеç vахt cәnnәtdә sаkin еtmәyәcәyәm.İmаm Sаdiq (ә) ...

Bağışlanmanın səbəbləri hansılardır?

Bağışlanmanın səbəbləri hansılardır?
Sual : Quran hansı əməlləri bağışlanmanın səbəbləri kimi tanıtdırır? Qısa cavab:Ətraflı cavab: Qurani-Kərimdə bir sıra məsələlər bağışlanmanın səbəbləri və günahların aradan qalxması ünvanında qeyd edilmişdir. Aşağıda onların bir qisminə işarə edirik:    1. Tövbə    یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا اِلَى ...

“Qüdrət” qanunu (burhanı)

“Qüdrət” qanunu (burhanı)
Sual : “Qüdrət” qanunu məada necə dəlalət edir?   Qısa cavab: Ətraflı ...

AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ

AYAQLARIN MƏSH EDİLMƏSİ
Üləma arasında mübahisə doğuran məslələrdən biri də dəstamaz ayəsi kimi bilinən Maidə surəsi 6-cı ayəsində ayaqların yuyulması yoxsa məshi edilməsi mövzusudur.Sünni məzhəblərinin hamısında çılpaq ayaqların yuyulması, corabın və ya ayaqqabının üstündən isə məsh edilməsi doğru hesab edilərkən, şiə məzhəbində corab üzərinə məsh məkruh qəbul olunmuş, yalnız ...