Azəri
Thursday 18th of October 2018
Kəlam və inanclar
ارسال پرسش جدید

Qadınların məscidə getməsi haqqında bəzi mülahizələr

Qadınların məscidə getməsi haqqında bəzi mülahizələr
Birinci rəvayətdə məqsəd budur ki, məscid namaz qılmaq və sair ibadətlər üçün ən yaxşı yer olsa da, qadınlar üçün ən yaxşı məscid onların evidir. Çünki belə olan halda naməhrəmlərlə qaynayıb-qarışmazlar. Bu rəvayət qadınların məscidlərdə iştirakını haram hesab etmir. İkinci rəvayətdə buyurulur ki, onlar məsciddə iştirak etmək istədikləri zaman mane olmayın. Çünki hətta əgər bu iştirak ...

10 HƏDIS (20)

10 HƏDIS (20)
0 HƏDIS (20)Hədis 191: İmam Kazim (ə) buyurur: “Öz (din) qardaşını aldadan şəxs məl`undur.”* * *Hədis 192: İmam Kazim (ə) buyurur: “Öz (din) qardaşına nəsihət verməyən (onun yaxşılığını istəməyən) şəxs məl`undur.”* * *Hədis 193: İmam Kazim (ə) buyurur: “Öz (din) qardaşının qeybətini edən şəxs məl`undur.”* * *Hədis 194: İmam Kazim (ə) buyurur: “Allahdan qorx, haqqı söylə − sənin ...

10 HƏDIS (22)

10 HƏDIS (22)
10 HƏDIS (22)Hədis 210: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Az yemək bədəni bir çox xəstəliklərdən qoruyur.”* * *Hədis 211: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Əməl edilən az elm, əməl edilməyən çox elmdən üstündür.”* * *Hədis 212: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Axmağın qəlbi dilinin, aqilin dili isə qəlbinin arxasındadır (yə`ni, aqil əvvəlcə düşünər sonra danışar).”* * *Hədis 213: İmam Sadiq (ə) buyurur: ...

10 HƏDIS (24)

10 HƏDIS (24)
10 HƏDIS (24)Hədis 230: “Saleh insanların məclisi insanı islaha vadar edər.”* * *Hədis 231: İmam Səccad (ə) buyurur: “Yaradılış məqsədiniz barədə düşünün və ona əməl edin. Çünki Allah sizi əbəs yerə yaratmamışdır.”* * *Hədis 232: İmam Səccad (ə) buyurur: “Cəhənnəm odundan qorxan şəxs günahlarından tövbə edər.”* * *Hədis 233: İmam Səccad (ə) buyurur: “Allahın ən xoşu gələn şey ...

10 HƏDIS (24)

10 HƏDIS (24)
10 HƏDIS (24)Hədis 230: “Saleh insanların məclisi insanı islaha vadar edər.”* * *Hədis 231: İmam Səccad (ə) buyurur: “Yaradılış məqsədiniz barədə düşünün və ona əməl edin. Çünki Allah sizi əbəs yerə yaratmamışdır.”* * *Hədis 232: İmam Səccad (ə) buyurur: “Cəhənnəm odundan qorxan şəxs günahlarından tövbə edər.”* * *Hədis 233: İmam Səccad (ə) buyurur: “Allahın ən xoşu gələn şey ...

10 HƏDIS (25)

10 HƏDIS (25)
10 HƏDIS (25)Hədis 240: İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Mən ölümü eynilə xoşbəxtlik, zalımlarla yaşamağı isə ağrılı bir əzab sanıram.”* * *Hədis 241: İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Xalqın ən səxavətlisi o kəsdir ki, heç bir hədiyyə ummadığı şəxslərə (bir şey) əta etsinlər.”* * *Hədis 242: İmam Hüseyn (ə) buyurur: “Üzr istəməli olacağın işdən uzaq ol. Çünki mö`min nə pis iş görər, nə ...

10 HƏDIS (26)

10 HƏDIS (26)
10 HƏDIS (26)Hədis 250: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Əcəli çatdığı halda, mal toplamaqda olan bədbəxt nə çoxdur.”* * *Hədis 251: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Özünü islah etməyən şəxs başqasını necə islah edə bilər?!”* * *Hədis 252: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Qəlbini dünya məhəbbəti tutan kəs Allah sevgisini necə iddia edə bilər?!”* * *Hədis 253: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Nadanlığın ...

10 HƏDIS (27)

10 HƏDIS (27)
10 HƏDIS (27)Hədis 260: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Özün üçün bəyənmədiyini başqaları üçün bəyənmə. Özün üçün istədiyini qardaşın üçün də istə.”* * *Hədis 261: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Fikirləşmək kimi ibadət, məsləhətləşmək kimi e`tibarlı kömək yoxdur.”* * *Hədis 262: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Çox gülməkdən çəkin, çünki çox gülmək qəlbi öldürər.”* ...

10 HƏDIS (35)

10 HƏDIS (35)
10 HƏDIS (35)Hədis 340: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Vacib göstərişləri yerinə yetirmək kimi ibadət yoxdur.”* * *Hədis 341: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Çox yeməklə sağlamlıq bir araya sığmaz.”* * *Hədis 342: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Söyüş söyən adam kimi həyasız yoxdur.”* * *Hədis 343: Həzrət Əli (ə) buyurur: “Günahdan pak olmaq kimi mürüvvət (kişilik) yoxdur.”* * *Hədis 344: Həzrət Əli ...

TƏVАFDА ŞƏRT ОLАN ŞЕYLƏR

TƏVАFDА ŞƏRT ОLАN ŞЕYLƏR
 TƏVАFDА ŞƏRT ОLАN ŞЕYLƏR1-ci: Niyyət. Təvаf хаlis niyyətlə Аllаh üçün yеrinə yеtirilməlidir.2-ci: Cənаbət, hеyz və nifаs kimi böyük hədəslərdən və еləcə də kiçik hədəsdən pаk оlmаq;Məsələ 1. Böyük və yа kiçik hədəslə təvаf еdən şəхsin təvаfı bаtildir; istər bilərəkdən еtsin, istər unudаrаq və yа cаhillik üzündən.Məsələ 2. Təvаf əsnаsındа kiçik ...

SƏYƏ АID ОLАN MÜХTƏLIF HÖKMLƏR

SƏYƏ АID ОLАN MÜХTƏLIF HÖKMLƏR
SƏYƏ АID ОLАN MÜХTƏLIF HÖKMLƏR Məsələ 1. Səfа və Mərvə аrаsındа yеddi dəfə səy еdəcəyini bilən şəхs, əgər bu niyyətlə də Səfаdаn səyə bаşlаyаrsа, аmmа hər gеdib-qаyıtmаğı bir dəfə hеsаblаdığı üçün nəticədə оn dörd dəfə səy еdərsə, ən qüvvətli nəzərə görə, həmin səy kifаyətdir. Məsələ 2. Əgər səy əsnаsındа nеçənci şutdа оlduğu hаqdа ...

HÖKUMƏTIN DAVAM ETMƏ MÜDDƏTI

HÖKUMƏTIN DAVAM ETMƏ MÜDDƏTI
HÖKUMƏTIN DAVAM ETMƏ MÜDDƏTI Bəşəriyyət çox uzun bir müddətdə -zülm və haqsızlığın hakimiyyətini arxada qoyduqdan sonra, dünya Allahın axırıncı höccətinin zühur etməsi ilə yaxşılıqların hakimiyyətinə doğru gedəcək, hökumət yaxşı insanların əlində qərar tutacaqdır. Bu da Allah-Taalanın və`də verdiyi labud və qaçılmaz işlərdəndir. Həzrəti Məhdi (ə)-ın hakimiyyəti ilə başlanaraq ...

PULGIRIN CAVABI

PULGIRIN CAVABI
QIRX İKİNCİ HEKAYƏT PulGirin CavabI Osman ibni Əffan hicri 24-cü ilin başlanğıcında Ömər ibni Xəttabdan sonra xilafətə yetişdi. O, təqribən 12-il xəlifəlik edərək çərşənbə günü günorta zamanı evindəcə qətlə yetirildi. Şiə və sünnü tarixçilərinin yazdığına görə Osman öz xilafəti zamanında müsəlmanların malını ürəyi istədiyi kimi çapıb-talayır, İslam ölkəsinin ən böyük və ...

ƏDALƏTIN ICRASI

ƏDALƏTIN ICRASI
 QIRX ÜÇÜNCÜ HEKAYƏTƏdalƏtin iCrasIOsmanın ölümündən sonra müsəlman camaat yığışaraq Əli (əleyhissalam)-a beyət etdilər. O Həzrət haqq və ədaləti dirçəldərək batil və zülmü məhv etmək naminə rəhbərlik ipini cilovunu əlinə aldı.Bir müddət ötməmiş öz həvayi- nəfsləri naminə maddi və mənəvi göstərişlərinə çatmadıqlarını görən bir qrup münafiq Həzrətlə olan beyətlərini ...

Hicaba riayət etməmək – kəbirə günahdır

Hicaba riayət etməmək – kəbirə günahdır
İslam dinini vacibatlarından biri hicab mövzusudur. Deyerler.org: İslam dinini vacibatlarından biri hicab mövzusudur. “Mömin qadınlara de ki, (başqalarının ayıb yerləri və yad kişinin bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda) gözlərini yumsunlar və öz ayıb yerlərini (üz və əllərindən başqa bədənlərinin hər yerini yadların görməsindən) qorusunlar. Həmçinin öz zinət və ...

Allah qorxusu insana nə üçün lazımdır?

Allah qorxusu insana nə üçün lazımdır?
Möminin ən yaxşı sifətlərindən biri - Allah qorxusudur. Allah qorxusu bütün əxlaq fəzilətlərinin mənbəyi ola bilər. Həmçinin Allah qorxusunun olmaması insanı əxlaq rəzilliklərinə düçar edər. O bəndə ki, Məbdə və məada inam bəsləmir, Allahdan və axirət əzabından qorxmur, bütün İlahi əmrlərə qarşı çıxar və dünyaya bağlanar. Bütün insani dəyərlərdən məhrum olar. Lakin əgər iman güclü ...

Bütün təqva Allah Təalanın bir ayəsində

Bütün təqva Allah Təalanın bir ayəsində
Şübhəsiz, Allah (fərdi, ailəvi və ictimai) ədaləti, yaxşılıq etməyi və qohumun (özününkülərin və Peyğəmbərin (s) məsum qohumlarının) haqlarını əda etməyi əmr edir və çox çirkin günahlardan, xoşagəlməz əməllərdən, zülm və həddi aşmaqdan çəkindirir. Sizə öyüd verir ki, bəlkə ibrət götürdünüz”. (“Nəhl” 90).Bu ayə o kamil ayələrdəndir ki, həm xeyir və həm də şərdən bəhs ...

Əxlaqı dəyişdirmək mümkündürmü?

Əxlaqı dəyişdirmək mümkündürmü?
İnsanların bir çoxu elə bilir ki, əxlaqı dəyişdirmək qeyri-mümkündür. Deyirlər ki, bizdən artıq keçmişdir, biz bu cür yaranmışıq. Əslində bu düşüncə yanlışdır. Əks halda insanın özünü tərbiyə etməsinin mənası olmazdı. Özünü islah etmək o zaman məna kəsb edər ki, əxlaqı dəyişdirmək mümkün olsun. (Tebyan)“Ayələrini onlara oxumaq, onları (əqidədə, əxlaqda və əməldəki ...

Nikаhın tәrki Аllаhа qаrşı şübhәdir

Nikаhın tәrki Аllаhа qаrşı şübhәdir
Pеyğәmbәr (s) buyurub:“Hәr kәs kаsıblığа görә еvlәnmәsә, о Аllаhın qüdrәt vә ruzi vеrmәsinә şәkk еdir.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 14, sәh. 172.) Pеyğәmbәr (s) digәr bir hәdisindә buyurub:“Еvlәn, çünki еvlәnmәkdә bәrәkәt vаr.” (“Müstәdrәkül-vәsаil”, c. 14, sәh. 162.)Pеyğәmbәr (s) buyurub:“İslаmdа Аllаh yаnındа nikаhdаn sеvimli vә әziz оcаq ...

Riya və təkəbbür

Riya və təkəbbür
stənilən bir əməl və ibadətdə özünü xalqa göstərmək haramdır və Allahın qəzəbinə səbəb olar. Qurani-Kərimdə riyakar namaz qılanlara müraciətlə buyurulur: «Vay o namaz qılanlara ki, namazlarında qəflətdə olub riya edirlər».Bir şəxs Həzrət Peyğəmbərdən (s) soruşdu: «İnsanın qurtuluşu nədədir?» Həzrət (s) buyurdu: «Xalqın diqqətini cəlb etmək üçün ibadət etməməsindədir.»Bir ...