Azəri
Saturday 26th of May 2018

Əhli beyt (ə)
ارسال پرسش جدید

Səhmi-səlatilə Əbülfəzl üçün

Səhmi-səlatilə Əbülfəzl üçün
Səhmi-səlatilə Əbülfəzli çünLəşgəri ədayə nəmayan olubHeydəri-Səftər kimi şəmşiriniVurdu qoşun əhli-hərasan olub***Ərşeyi-zin üstə tutubdur qərarBa vüqar qabizül-ərvah kimi zülfüqar,Səfləri ta ki elədi tarü-marAhü-zar etdilə çox ləşgəri bi nəngü-arSəxt olub ol qövmə o dəm karizarBa hezar zəhmət ediblər fərarTa ki qoşun əhlinə qalib ...

Cümə günü Rəsulallaha (s) yüz salavat deyib bu duanı oxuyaq

Cümə günü Rəsulallaha (s) yüz salavat deyib bu duanı oxuyaq
Allahın salamı olsun salamı vacib bilib alan hər bir Allah bəndəsinəİslamazeri.az İnternet Qəzeti, dəyərli izləyicilərinə məsum imamlardan (ə) olan gözəl bir hədisi təqdim edir.Rəvayətlərdə buyrulmuşdur ki, cümə günü Rəsulallaha 100 salavat göndərərək bu duanı oxumaq Əhli-beytin (ə) hər zaman əməl etdiyi və insanlara tövsiyə etdiyi müstəhəb ...

Rəbiul Sani ayının 10-u həzrəti Məsumənin (əleyha salam) Şəhadət günüdür

Rəbiul Sani ayının 10-u həzrəti Məsumənin (əleyha salam) Şəhadət günüdür
Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Miladi tarix ilə 10 Fevral, 2014-cü ilə təsadüf edən tarix həzrəti Fatiməi Məsumənin (səlamulahi əleyha) Şəhadət günüdür. Biz ABNA olaraq bu hüzünlü günləri başda Zamanın Sahibi İmam Məhdi (Allah Təala onun şərafətli zühurunu tezləşdirsin) cənablarına, o həzrətin haqq naibi İmam Xamenei həzrətlərinə, Ali Təqlid ...

Dar menuy aval bashe.

Dar menuy aval bashe.
Dar menuy aval bashe.   ƏHLİ-BEYT (Ə) QURANDA Qurani-kərim düşüncə, qanun və hikmət qaynağıdır. Quranda olan kəlamların hamısı vəhy və Allahın müqəddəs ayələridir ki, insanların həyat və məişət qanunlarını göstərmək və müəyyən etmək üçün nazil olmuşdur. Bütün müsəlmanlar bilirlər ki, bu qanunlar şəriət və həyatın bütün sahələrini əhatə edir və buna görə də onlara əməl edib, ...

Ən xeyirlilər

Ən xeyirlilər
Əbul Müəyyid Müvəffəq bin Əhməd Xərəzmi «Mənaqib» kitabının 17-ci bölümündə, sizin böyük müfəssirlərinizdən olan Hakim Əbül Qasım Ubeydullah bin Əbdullahil əl-Həskani «Şəvahidut-tənzil fi qavaidil-təfsil» və Məhəmməd bin Yusif Gənci əş-Şafei «Kifayətut-Talib», Sibt ibin Cuvzi «Təzkirətul-xuvasul-uməti fi mərifətil-əimməti» kitabında, Munzir bin Məhəmməd bin Munzir, məxsusən Hakim ...

Ən az geyimlə kifayətlənmə

Ən az geyimlə kifayətlənmə
Ən az geyimlə kifayətlənmə Əbu İshaq Səbii deyir: Mən uşaq idim. Atam məni öz boynunda Cümə namazına aparırdı. Mən Əmirəlmöminin Əli (ə)-ı xütbə oxuyan halda gördüm. O Həzrət öz köynəyini yellədirdi. Atamdan soruşdum Həzrət istiyə xatir özünə külək verir. Dedi: yox. həzrət isti – soyuq hiss etmir. əksinə həmin bir köynəyi olduğundan onu yuyublar və istiyirlər qurutsunlar.[1] İmam ...

İmam Əli əleyhis-salamın (namaz, zəkat və əmanəti əda etmək barəsində) öz səhabələrinə tövsiyə etdiyi kəlamlarındandır.

İmam Əli əleyhis-salamın (namaz, zəkat və əmanəti əda etmək barəsində) öz səhabələrinə tövsiyə etdiyi kəlamlarındandır.
190- cı xütbə   İmam Əli əleyhis-salamın (namaz, zəkat və əmanəti əda etmək barəsində) öz səhabələrinə tövsiyə etdiyi kəlamlarındandır. Namaz işinə riayət edin (ki, o, möminin me’racı, dinin sütunu və qiyamətdə bəndədən soruşulacaq ilk şeydir. Əgər qəbul olmuş olsa, digər əməllər də qəbul olar. Qəbul edilməyib hesaba alınmadıqda isə əməllərin heç biri insana bir fayda verməz). Onu ...

Digər tərəfdən Allah-taala Qur`ani-kərimdə müsəlmanlar üçün, demək olar ki, Özü, İslam peyğəmbəri (s) və “Əmr sahibləri”indən başqa heç kimin itaətini tam və mütləq şəkildə vacib etməmişdir.

Digər tərəfdən Allah-taala Qur`ani-kərimdə müsəlmanlar üçün, demək olar ki, Özü, İslam peyğəmbəri (s) və “Əmr sahibləri”indən başqa heç kimin itaətini tam və mütləq şəkildə vacib etməmişdir.
Digər tərəfdən Allah-taala Qur`ani-kərimdə müsəlmanlar üçün, demək olar ki, Özü, İslam peyğəmbəri (s) və “Əmr sahibləri”indən başqa heç kimin itaətini tam və mütləq şəkildə vacib etməmişdir. Hətta müqəddəs Qur`anda Allahın yeganəliyindən sonra haqqında çoxlu tə`kid edilən valideyn barəsində belə buyurulur: “Biz insana öz valideyninə qarşı yaxşılıq etməyi tövsiyə etdik. Amma onlar, ...

MÜBAHİLƏ AYƏSİ

MÜBAHİLƏ AYƏSİ
MÜBAHİLƏ AYƏSİ Allah-taala müqəddəs Quranda buyurur: «(Ya Peyğəmbər!) Sənə risalət gəldikdən sonra, səninlə mübahisə edənlərə de ki: «Gəlin uşaqlarımızı və uşaqlarınızı, qadınlarımızı və qadınlarınızı, biz özümüzü, siz də özünüzü çağıraq. Sonra dua edib deyək: «Allahın lənəti yalancılara olsun.» Tarix və təfsir kitablarının müəllifləri İslam tarixində baş vermiş bir ...

İmam Əli əleyhis-salamın düşmənə tərəf göndərdiyi qoşuna olan tövsiyələrindəndir.

İmam Əli əleyhis-salamın düşmənə tərəf göndərdiyi qoşuna olan tövsiyələrindəndir.
11-ci məktub   İmam Əli əleyhis-salamın düşmənə tərəf göndərdiyi qoşuna olan tövsiyələrindəndir.[1] Nə vaxt siz düşmənlə rastlaşsanız və ya düşmən sizinlə rastlaşsa (qarşı-qarşıya gəlsəniz), gərək sizin qoşunun düşərgəsi hündür yerlərdə (təpələrdə), ya dağların ətəyində, ya da çayların kənarında olsun ki, sizə kömək etsin, (onların əllərinin sizə çatmasına) mane olsun. ...

İmam Əli əleyhis-salamın dünyanın sifəti barədə kəlamlarındandır

İmam Əli əleyhis-salamın dünyanın sifəti barədə kəlamlarındandır
81-ci xütbə   İmam Əli əleyhis-salamın dünyanın sifəti barədə kəlamlarındandır. Əvvəli əziyyət, sonu yoxluq olan bir sarayı necə vəsf edim? Halalının hesab-kitabı, haramının cəzası var (halal yolla qazandığının Qiyamətdə sorğu-sualı edilər, haram yolla qazanansa axirətdə əzaba düçar olar). Onda varlı və ehtiyacsız olan fitnəyə, bəlaya düşər, möhtac və fəqir qəmgin olar. Onu əldə ...

İmam Əli əleyhis-salamın, Abdullah ibn Abbas onun tərəfindən Bəsrənin hakimi olan zaman ona yazdığı məktublarındandır.[

 İmam Əli əleyhis-salamın, Abdullah ibn Abbas onun tərəfindən Bəsrənin hakimi olan zaman ona yazdığı məktublarındandır.[
18-ci məktub   İmam Əli əleyhis-salamın, Abdullah ibn Abbas onun tərəfindən Bəsrənin hakimi olan zaman ona yazdığı məktublarındandır.[1] Ey Abbasın oğlu! Bil ki, Bəsrə Şeytanın endiyi yer və fitnələr tarlasıdır. (Bu şəhərin fitnə axtaranları çoxdur.) Buna görə də o diyarın əhalisinə yaxşılıq etməklə, onları şad edərək sevindir. Və (pis davranışla onları üsyana qaldırma. Əgər onlar ...

Sonra belə yazır: Əgər soruşsalar ki, Allahın salavatından sonra daha bizim salavatımıza nə ehtiyac vardır? Onda cavab verərik ki, Peyğəmbərə (s) salavat göndərmək, Peyğəmbərin (s) salavata ehtiyaclı olduğu üçün deyildir, necə ki, Allahın salavatından son

Sonra belə yazır: Əgər soruşsalar ki, Allahın salavatından sonra daha bizim salavatımıza nə ehtiyac vardır? Onda cavab verərik ki, Peyğəmbərə (s) salavat göndərmək, Peyğəmbərin (s) salavata ehtiyaclı olduğu üçün deyildir, necə ki, Allahın salavatından son
Sonra belə yazır: Əgər soruşsalar ki, Allahın salavatından sonra daha bizim salavatımıza nə ehtiyac vardır? Onda cavab verərik ki, Peyğəmbərə (s) salavat göndərmək, Peyğəmbərin (s) salavata ehtiyaclı olduğu üçün deyildir, necə ki, Allahın salavatından sonra mələklərin də belə salavatına ehtiyac yoxdur. Amma salavat bizim Peyğəmbərə (s) qarşı olan dərin ehtiram və məhəbbətimizi bildirmək ...

Peyğəmbərimiz (s) Allah yanında yüksək məqam üçün nələri tövsiyə etdi?

Peyğəmbərimiz (s) Allah yanında yüksək məqam üçün nələri tövsiyə etdi?
Həzrət Peyğəmbərin (s) Allah yolundakı uca məqamına nə səbəb olmuşdur? Bu, onun Allah yolunda etdiyi seyr və süluka görə olmuşdur. Biz də Nəbimizin (s) getdiyi bu yollarla getməyə çalışaq ki, mənəvi məqamımız artsın.1. Nəfsi islah və tərbiyə etmək.Əbuzər Peyğəmbərə (s) sual verir: “Quranda elə bir mövzu vardır ki, keçmiş peyğəmbərlərin kitabında da gəlmiş ...

Fatimə Zəhranın (səlamullahi əleyha) buyurduğu gözəl kəlamları

Fatimə Zəhranın (səlamullahi əleyha) buyurduğu gözəl kəlamları
A- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Analar Bayramı olan həzrəti Fatimə Zəhranın (səlamullahi əleyha) təvəllüd gününün münasibəti ilə, ABNA saytı iki dünya xanımlarının tacı, bütün aləmin yaranmasının əsas hədəfi, Beheşt cavanlarının, Həsən ilə Hüseynin (əleyhimə səlam) Anası, Allah Təalanın məxluqatları üzərindəki höccətinin ...

Bu gün həzrət İmam Zeynulabidinin (ə) milad günüdür, İmam Səccadın (ə) kəlamları

Bu gün həzrət İmam Zeynulabidinin (ə) milad günüdür, İmam Səccadın (ə) kəlamları
Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, Hicri Qəməri Tarixi ilə 38-ci il Şəban ayının 5-i və Miladi tarixi ilə 661-ci ildə Mədinə şəhərində Vəhy Ailəsində dünyaya göz açmış Allahın (Cəllə Cəlaluh) yer üzərindəki dördüncü Xəlifəsi, İmam Əli ibn Hüseynin (əleyhimə səlam) milad günüdür. İmam Əli ibn Hüseyn (əleyhimə səlam) bir sıra şəxsi ...

Bu gün Xanım Zəhranın (s.ə) mübarək mövlud günüdür

Bu gün Xanım Zəhranın (s.ə) mübarək mövlud günüdür
İslam aləmində bu gün yəni xanım Zəhranın (s.ə) doğum günü musəlman qadınların bayramı kimi qeyd olunur. İndi isə Xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) tarixinə kim olmasıyla bağlı kiçik bir nəzər salaq. Peyğəmbər (s) qızının doğum ərəfəsində Xədicə xanıma belə buyurmuşdu: "İndi Cəbrail mənə muştuluq verdi ki, pak və gül kimi bir qızınız dünyaya gələcək və ...

Həzrəti İmam Cavadın (ə) möcüzəli mövludu

Həzrəti İmam Cavadın (ə) möcüzəli mövludu
- Vilayət səmasının 9-cu ulduzu olan İmam Cavad (ə) 195-ci hicri-qəməri ilinin rəcəb ayının 10-da Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir. Vaqifiyyə firqəsinin böyüklərindən biri İmam Rzaya (ə) deyir: “Sən İmamsan?”. İmam (ə) buyurur: “Bəli”. Deyir: “Sən İmam deyilsən”. İmam (ə) bir qədər başını aşağı salır və sonra buyurur: “Niyə belə ...

İmam Rzanın (ə) hərəmində gündəlik açılan iftar süfrəsi

İmam Rzanın (ə) hərəmində gündəlik açılan iftar süfrəsi
Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, İmam Rzanın (əleyhi səlam) hərəmi hər il olduğu kimi mübarək Ramazan ayında minlərlə zəvvara iftar süfrəsi açaraq İlahi nemətlərə qonaq edir.

Diqqət: Xəbərdən istifadə etdikdə mənbəyə istinad lazımdır

İmam Əlinin (ə) döğum evi olan, müsəlmanların qibləsi Kəbə Evi müqəddəs Ramazan ayında

İmam Əlinin (ə) döğum evi olan, müsəlmanların qibləsi Kəbə Evi müqəddəs Ramazan ayında

Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, mübarək Ramazan ayı daxil olmaqla dünyanın müxtəlif bölgələrindən olan yüz minə yaxın müsəlman Məkkə şəhərinə səfər edərək Məscidul Həramda, Əli ibn Əbu Talibin (əleyhimə səlam) doğum evi olan Kəbədə etikaf saxlayır və ibadətlə məşğul olurlar.

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

حکایت خدمت به پدر و مادر

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

پر بازدید ترین مطالب ماه

فضیلت ماه مبارک رمضان

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!!

عظمت آية الكرسی (1)  

مرگ و عالم آخرت

با این کلید، ثروتمند شوید!!

ماه رمضان، ماه توبه‏

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

منظور از ولایت فقیه چیست ؟

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

پر بازدید ترین مطالب روز

تنها گناه نابخشودنی

داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ

نجات یک جوان مست با دعای ندبه

مطالب ناب استاد انصاریان در «سروش»، «ایتا»، ...

موضوعات اخلاقی - جلسه دهم - خدیجه سلام الله ...

نعمت‌ هایی که جایگزینی براي آن‌ ها نیست.

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

اعلام برنامه سخنرانی استاد انصاریان در ماه ...