Azəri
Thursday 18th of October 2018
Əhli beyt (ə)
ارسال پرسش جدید

İmam Həsən Müctəba (ə) (2)

İmam Həsən Müctəba (ə) (2)
İmam Həsən Müctəba (ə) (2) Tənha qalmış sərkərdə Allahın adı ilə Tarix boyu belə bir sual icad olmuşdur. Nəyə görə İmam Həsən (ə) Müaviyə ilə sülh etdi?Nəyə görə İmam Hüseyn (ə) qiyam etdi, amma qardaşı İmam Həsən(ə) sülh etməklə kifayətləndi? Bu suallara aşağıdakı qısa cavablarla kifayətlənirik: Atası Əli İbn Əbu Talib şəhadətə yetdikdən sonra ilahi imamət məqamı imam ...

İmam Həsən Müctəba (ə) (1)

İmam Həsən Müctəba (ə) (1)
İmam Həsən Müctəba (ə) (1) Allahın adı ilə Həzrət Əli (ə) ilə xanım Fatimeyi Zəhranın (s.ə) ilk övladı imam Həsən Müctəba (ə) hicrətin 3-cü ili, ramazan ayının 15-də Mədinə şəhərində dünyaya gəlmişdir.O həzrət uşaqlıq çağlarını babası Peyğəmbərin hüzurunda keçirmiş, təxminən 7 yaşında babasını itirmişdir. Peyğəmbərdən (s) sonra 30 il atası Əli (ə) ilə bir yerdə olmuş,Əli ...

İMАM HÜSЕYNIN (Ә) İNQLİBAININ SƏBƏBLƏRİ

İMАM HÜSЕYNIN (Ә) İNQLİBAININ SƏBƏBLƏRİ
Aşаğıdа qеyd еdәcәyimiz üç sәbәbin İmаm Hüsеyn әlеyhissәlаmın inqilаbındа böyük tәsiri оlmuşdur:1. İmаm Hüsеyn әlеyhissәlаmdаn Yеzid üçün bеyәt аlmаq vә bu mәqsәdlә İmаm Hüsеyn әlеyhissәlаmа tәzyiqlәr göstәrmәk;2. Kufә cаmааtının İmаm Hüsеyn әlеyhissәlаmı İrаqа (Kufәyә) dәvәt еtmәsi;3. Әmr bе-mәruf vә nәhy әz-münkәr аmili. İmаm Hüsеyn ...

İmam Hüseyn (ə) - şəhidlər ağası

İmam Hüseyn (ə) - şəhidlər ağası
İmam Hüseynİmam Hüseynin dünyaya gəlməsi.Fatimə əleyhəs-səlam: «Hüseyni (ə) dünyaya gətirdikdən sonra Allahın Peyğəmbəri(s) yanıma gəldi. Uşağı sarı parçaya bükülmüş halda o Həzrətə verdim. Peyğəmbər sarı parçanı açıb kənara atdı və ağ parça götürüb Hüseyni ona bükdü. Sonra buyurdu:«Tut ey Fatimə, o, imam və imam oğludur! O onun nəslindən dünyaya gələcək doqquz imamın atasıdır ...

İmam Hüseynin (ə) təvəlldüdü

İmam Hüseynin (ə) təvəlldüdü
Şəhidlər ağası İmam Hüseynin (ə) təvəllüdüHicri təqvimi ilə dördüncü il, şəban ayının 3-cü günü, cənnət cavanlarının Seyidi,  peyğəmbərlik bağını reyhanı ilahi ərşin iki sırğasından biri, Ali-əbanın beşincisi, dünya azadələrinin rəhbəri, şəhidlər ağası həzrət Hüseyn (ə), nurlu Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı. (E`lamül-vəri: c. 1, s. 420-  Məsarüş-şiə: s. 37İmam ...

IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
Adı: Әli Ləqəbi: Səccad və Zeynül-abidin Künyəsi: Әbu Məhəmməd Atası: Həzrət Hüseyn (ə) Təvəllüd tarixi: Hicri 38-ci il Imamlıq müddəti: 35 il Ömrü: 57 il Şəhadəti: Hicri 95-ci ildə Hişam ibni Әbdülməlikin əmri ilə zəhərlənərək şəhid oldu. Məzarı: Mədinədə Bəqi qəbristanlığı. IMAM ZEYNÜL-ABIDIN ӘLEYHISSALAM TӘVӘLLÜDÜ Iran, ikinci xəlifə Ömərin dövründə müsəlmanlar ...

IMAM HÜSEYN ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

IMAM HÜSEYN ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
Adı: Hüseyn (ə) Ləqəbi: Seyyidüş-şühəda Künyəsi: Әbu Abdullah Atası: Әli (ə) Anası: Fatimeyi-Zəhra (s) Babası: Peyğəmbər (s) Doğum ili: Hicri 4-cü il Imamlıq müddəti: 10 il Ömrü: 57 il Şəhidlik: Hicri 61-ci ildə Yezidin əmri ilə şəhid edildi. Məzarı: Kərbəla (Iraqda). TӘVӘLLÜDÜ Həzrət Fatimənin ikinci övladı 4-cü hicri ilinin Şəban ayının 3-də Mədinə şəhərində dünyaya göz ...

İRAQLILARIN MƏKTUB YAZMASI

İRAQLILARIN MƏKTUB YAZMASI
İRAQLILARIN MƏKTUB YAZMASI Nəhayət imam Hüseyn (ə)-a məktublar göndərildi. Məktub yazanlar islam ayinlərinin və şəriət hökmlərinin dəyişdirilməsinə təəssüf hissi keçirdiklərini qeyd etməklə yanaşı yazırdılar ki, biz Yezidi xəlifə saymırıq, yalnız səni imam olaraq qəbul edirik və Yezid tərəfindən Kufəyə hakim tə’yin olunmuş Nö’man ibni Bəşiri rəsmi olaraq hakim qəbul etmir və onun ...

İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (1)

İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (1)
İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (1) Müaviyənin dövründə qiyamın maneələri İmam Hüseyn əleyhissəlamın Müaviyə ilə mübarizələri Aşura inqilabının səbəbləri və mahiyyəti Xanım Zeynəb (səlamullahi əleyha) ibn Ziyad sarayında İmam Səccad əleyhissəlamın Şam məscidində buyurduğu xütbə Aşura inqilabının nəticələri İmam Hüseyn əleyhissəlamın həyatı barədə qısa məlumat Üçüncü ...

İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (2)

İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (2)
İMAM HÜSEYN ƏLEYHİSSƏLAMIN HƏYATI (2) İndi gəlin görək bu üç amildən hansı biri daha çox əhəmiyyət daşıyır? Şübhəsiz, Kufə camaatının dəvətini qəbul etmək amilinin özünəməxsus əhəmiyyəti vardır. Çünki İmam Hüseyn (əleyhissəlam) Yezidin qanunsuz hakimiyyətinə etiraz edib İmamı rəhbər olmağa dəvət edən camaata öz hazırlığını bildirdi. Əgər şərait yaxşı olsaydı, şübhəsiz, ...

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2)

KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2)
KƏRBƏLA FACİƏSİ VƏ ONUN TƏSİRLƏRİ (2) Tərəfdarların fərqi İmam Həsən əleyhissəlamla İmam Hüseyn əleyhissəlamın yaşadığı dövr arasındakı fərqdən əlavə, bu iki İmamın tərəfdarları arasındakı fərqi də nəzərə almaq lazımdır. İrəlidə qeyd etmişdik ki, İmam Həsən əleyhissəlamın ordusu bir şayiə eşitməklə bir-birinə dəydi və bə’ziləri İmamın çadırına hücum edərək hətta ...

YA HÜSEYN

YA HÜSEYN
İMAM HÜSEYN (Ə) Allahın adı ilə İslam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin (s) nəvəsi, İmam Əlinin (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) oğlu, İmam Həsənin kiçik qardaşı İmam Hüseyn (ə) hicrətin dördüncü ilində, şəban ayının üçündə (sentyabrın 30-da ) Mədinədə anadan olmuşdur. İmam Həsən (ə) ölüm ayağında olan zaman İmam Hüseyn cənablarını özünə vəsiy təyin edib yanında olan ...

İMAM HÜSEYN (Ə)

İMAM HÜSEYN (Ə)
İMAM HÜSEYN (Ə) Allahın adı ilə İslam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin (s) nəvəsi, İmam Əlinin (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) oğlu, İmam Həsənin kiçik qardaşı İmam Hüseyn (ə) hicrətin dördüncü ilində, şəban ayının üçündə (sentyabrın 30-da ) Mədinədə anadan olmuşdur. İmam Həsən (ə) ölüm ayağında olan zaman İmam Hüseyn cənablarını özünə vəsiy təyin edib yanında olan ...

İMAM HÜSEYN (Ə)

İMAM HÜSEYN (Ə)
İMAM HÜSEYN (Ə) Allahın adı ilə İslam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin (s) nəvəsi, İmam Əlinin (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) oğlu, İmam Həsənin kiçik qardaşı İmam Hüseyn (ə) hicrətin dördüncü ilində, şəban ayının üçündə (sentyabrın 30-da ) Mədinədə anadan olmuşdur. İmam Həsən (ə) ölüm ayağında olan zaman İmam Hüseyn cənablarını özünə vəsiy təyin edib yanında olan ...

HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) SƏADƏTLI TƏVƏLLÜDÜ

HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) SƏADƏTLI TƏVƏLLÜDÜ
HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) SƏADƏTLI TƏVƏLLÜDÜ Hicri təqvimi ilə 33-cü il, şəban ayının on birinci günü, həzrət Əli Əkbər dünyaya göz açdı. Onun atası həzrət Seyyidüş-şühəda (ə), anası, leyla binti Mərrə Səqəfi idi. (Əli Əkbər (ə), Müqərrəm: səh. 15) Onun künyəsi Əbulhəsən, ləqəbi Əkbər idi. Mötəbər rəvayətə əsasən, o cənab imam Hüseynin (ə) ən böyük övladıdır. Həzrət ...

BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜR

BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜR
BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜR Bu gün müsəlmanların üçüncü imamı - imam Hüseynin (ə) böyük oğlu Əli Əkbərin (ə) təvəllüd günüdür. xəbər verir ki, Həzrət Əli Əkbər (ə) Şaban ayının 11-də dünyaya göz açıb. Onun təvəllüdünün dəqiq ili isə bəlli deyil. Tarixçilər Hicri tarixi ilə 61-ci il Məhərrəm ayının 10-da Kərbəlada şəhid olan Peyğəmbər (ə) ...

BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜR

BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜR
BU GÜN HƏZRƏT ƏLI ƏKBƏRIN (Ə) TƏVƏLLÜD GÜNÜDÜR Bu gün müsəlmanların üçüncü imamı - imam Hüseynin (ə) böyük oğlu Əli Əkbərin (ə) təvəllüd günüdür. xəbər verir ki, Həzrət Əli Əkbər (ə) Şaban ayının 11-də dünyaya göz açıb. Onun təvəllüdünün dəqiq ili isə bəlli deyil. Tarixçilər Hicri tarixi ilə 61-ci il Məhərrəm ayının 10-da Kərbəlada şəhid olan Peyğəmbər (ə) ...

IZZƏTLI ÖLÜMÜN ZILLƏTLI ÖLÜMDƏN ÜSTÜNLÜYÜ

IZZƏTLI ÖLÜMÜN ZILLƏTLI ÖLÜMDƏN ÜSTÜNLÜYÜ
IZZƏTLI ÖLÜMÜN ZILLƏTLI ÖLÜMDƏN ÜSTÜNLÜYÜ İmam Əli (əleyhissalam) öz ordusu ilə Müaviyə qoşununu məğlub etməkdən ötrü Kufədən çıxdı Müaviyə ordusu da 58 min nəfərlik döyüşçü ilə Siffeyn torpağına yetişərək ilk növbədə Fərat su yolunu (yeganə məhəll idi su götürmək üçün) işğal edib tutdu. Əbul Ə”vər Əsləmini də qırx min nəfərlə həmin su yolunu qorumaqdan ötrü ora ...

MÜBARIZƏ VƏ CIHAD ALOVU (2)

MÜBARIZƏ VƏ CIHAD ALOVU (2)
MÜBARIZƏ VƏ CIHAD ALOVU (2) Deməli, "İmam Hüseyn (ə) öz qanı ilə İslam ağacını suvarıb dinin məhv olmasının qarşısını aldı". Kimi ifadələr heç də bəzilərinin düşündüyü kimi sözbazlıq və şişirtmə deyil. İmam Hüseyn (ə) ölkələr fəth edib, müsəlman sərhədlərinin genişləndirmədi, belə olsaydı onun İslama xidməti asan sezilən zahiri xidmətlər olardı. İmam Hüseyn (ə) İslama və ...

IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
Adı: Әli Ləqəbi: Səccad və Zeynül-abidin Künyəsi: Әbu Məhəmməd Atası: Həzrət Hüseyn (ə) Təvəllüd tarixi: Hicri 38-ci il Imamlıq müddəti: 35 il Ömrü: 57 il Şəhadəti: Hicri 95-ci ildə Hişam ibni Әbdülməlikin əmri ilə zəhərlənərək şəhid oldu. Məzarı: Mədinədə Bəqi qəbristanlığı. IMAM ZEYNÜL-ABIDIN ӘLEYHISSALAM TӘVӘLLÜDÜ Iran, ikinci xəlifə Ömərin dövründə müsəlmanlar ...