Azəri
Friday 23rd of February 2018
Əhli beyt (ə)
ارسال پرسش جدید

Merits of 'Tasbih' of Hazrat Fatema Zahra (S.A)

Merits of 'Tasbih' of Hazrat Fatema Zahra (S.A)
(S.A) is from the emphatically recommended acts of worship in the Islamic Sharia. It has immense significance in the eyes of the infallible Imams (P.B.U.H&H.P) wished to impart this act of worship to his daughter Lady Zahra (Aasaar o Asraare Tasbeehe Zahra (s.a.), Pg. 7) In this context Imam Muhammad Baqir . Had there been any worship superior to it, most surely the Holy Prophet (S.A).’ (A.S) says about the dearness of this Tasbeeh in ...

İmam Sadiqdən (ə) doqquz nəsihət

İmam Sadiqdən (ə) doqquz nəsihət
Bir nəfər Imam Cəfər Sadiqdən (ə) xahiş etdi ki, ona nəsihət versin. İmam buyurdu: "Doqquz məsələyə əməl etməyi sənə tövsiyə edirəm."Bunlar yalnız sənin üçün deyil, Allahın yolunda olmağı diləyən hər kəs üçün faydalıdır. Allahdan istəyim budur ki, sənə də bu göstərişlərə əməl etmək qüdrətini versin.Tövsiyələrimdən üçü əxlaqı ...

Ömrü uzun, neməti davamlı edən üç əməl

Ömrü uzun, neməti davamlı edən üç əməl

Bu üç iş nədir?
İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurmuşdur: Üç iş var ki, əgər mömin onları öyrənsə ömrü uzun, neməti davamlı olar. Soruşdular: Bu üç iş nədir? Buyurdu:

1. Namazın ruku və səcdələrini uzatmaq.

2. Qonağı olan zaman süfrə başında çox oturmaq

3. Ailə ilə xoşrəftar olmaq.

Pеyğәmbәrdәn (s) 100 hәdis

Pеyğәmbәrdәn (s) 100 hәdis
HӘZRӘT PЕYĞӘMBӘRİN QISА SÖZLӘRİNDӘN:1- Аdәmin (ә) övlаdı qоcаldıqdа оndа iki хüsusiyyәt cаvаnlаşаr: Tаmаh vә аrzu.2- Ümmәtimdәn iki dәstә islаh оlunsа, ümmәtim tаmаmilә islаh оlаr, fаsid оlsа, tаmаmilә fаsid оlаr: Аlimlәr vә hаkimlәr.3- Siz hаmınız (bir-birinizә) qоruqçu vә mәsulsunuz.4- Vаr-dövlәtlә hаmını rаzılаşdırmаq оlmаz, ...

İmanlı qadının həyası

İmanlı qadının həyası
...

HƏZRƏT FATİMEYİ MƏSUMƏ (ƏLƏYHA SALAM)- IN HƏYATINA BİR BAXIŞ

HƏZRƏT FATİMEYİ MƏSUMƏ (ƏLƏYHA SALAM)- IN HƏYATINA BİR BAXIŞ
HƏZRƏT FATİMEYİ MƏSUMƏ (ƏLƏYHA SALAM)- IN HƏYATINA BİR BAXIŞBağışlayan və mehriban Allahın adı iləO həzrətin adı Fatimə, məşhur ləqəbi isə «Mə’sumə»-dir. Atası, şiələrin yeddinci imamı Musa ibn Cə’fər (imam Kazim) əleyhis-salam, anası isə səkkizinci imam həzrət Rza (əleyhis-salam)-ın anası sayılan Nəcmə Xatun (ələyha-salam)-dır.Beləliklə də həzrət Mə’sumə ...

Xanım Fatimeyi-Zəhra (s) -1

Xanım Fatimeyi-Zəhra (s) -1
 Xanım Fatimeyi-Zəhra (s)Allahın adı iləHörmətli oxucular! Xanım Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) şəhadəti barədə tarixi mənbələrdə iki məlumat vardır. Onların birincisi iyul ayının 13-nə təsadüf edir, ikinci məlumat isə avqust ayının 2-nə düşür.Amma ikinci məlumat daha mötəbərdir. Bununla yanaşı biz bu sayımızda Xanımın (s.ə) adını anmağı lazım bildik. Növbəti sayımızda ...

MÜXALIFLƏRIN AXTARIŞINDA

MÜXALIFLƏRIN AXTARIŞINDA
MÜXALIFLƏRIN AXTARIŞINDAİslamın ilk əsrlərində tarixçilərin bir çoxu əməvi və abbasi hökümətlərinə bağlı olmuşlar. Bu səbəbdən tarix kitablarında Səqifə hadisəsi belə göstərilmişdir ki, sanki camaatdan bir neçə nəfəri çıxmaqla qalanları Əbu Bəkrin hakimiyyətinə razı, Əlinin başçılığınasa müxalif olmuşlar. Halbuki əldə olan dəlillər ...

FATIMƏ (S.Ə) BÜTÜN QADINLARDAN ÜSTÜNDÜR

FATIMƏ (S.Ə) BÜTÜN QADINLARDAN ÜSTÜNDÜR
 FATIMƏ (S.Ə) HACƏRDƏN ÜSTÜNDÜRƏn üstün və dəyərli məscid Məscidül-həramdır. Kəbə isə Allah hərəmi və bütün məscidlərin qibləsidir. Həzrət İbrahimin (ə) xanımı Hacər Kəbənin yanında torpağa tapşırılıb və Allah-Taala da müsəlmanlara əmr edib ki, Hacərin qəbrinin ətrafında dolansınlar. Amma həzrət Fatimənin (s.ə) məqam və dərəcəsi hətta şərəf ...

Fatimeyi-Zəhra (s.ə) Məsumların baxışında

Fatimeyi-Zəhra (s.ə) Məsumların baxışında
Elə şəxsiyyətlər var ki, onların məqamını olduğu kimi vəsf etmək mümkünsüzdür. Fatimeyi-Zəhra (s.ə) da onlardan biridir. Ona görə də, qısa da olsa, o həzrətin məqamı haqqında məlumatı təkcə, təkcə məsumların (ə) kəlamında araşdıracağıq. Əlbəttə,  xatırlatmaq lazımdır ki, bu yazılar yalnız və  yalnız o dəryanın fəzilətlərindən bir ...

Xanım Zəhranın (ə) gizli şəkildə dəfn edilməsilə bağlı vəsiyyətindəki hədəfi nə idi?

Xanım Zəhranın (ə) gizli şəkildə dəfn edilməsilə bağlı vəsiyyətindəki hədəfi nə idi?
Bismillahir Rəhmanir RəhimXanım Zəhranın (ə) gizli şəkildə dəfn edilməsilə bağlı vəsiyyətindəki hədəfi nə idi?Həzrət Zəhra (ə) həqiqətdə özünün bu addımı ilə tarix və gələcək nəsillərin nəzərində aşağıdakı kimi sualların yaranmasını istəmişdi:Nə üçün Fatimənin (ə) qəbri gizlidir?Nə üçün sonuncu peyğəmbərin (s) qızı gecə vaxtı və gizli ...

Səmavi ad

Səmavi ad
Zeynəbi-Kubranın təvəllüdü zamanı həzrət Peyğəmbər (s) səfərdə olduğundan Fatimə Əlidən istədi ki, övladları üçün ad qoysun. Əli (ə) buyurdu: Mən atandan qabağa keçmərəm. Səbr edək Peyğəmbər (s) səfərdən gəlsin.Peyğəmbər (s) səfərdən qayıtdıqdan sonra Əli (ə) Zəhranın uşağı olmasını xəbərini Peyğəmbərə çatdırıb, ondan uşaq ...

İnsanın ən böyük eybi – özündə olan qəbahəti başqalarında tutmaq istəməkdir

İnsanın ən böyük eybi – özündə olan qəbahəti başqalarında tutmaq istəməkdir
Əmirəl-möminin (ə) insanın ən böyük eybi haqqında belə buyurur: “Ən böyük eyib odur ki, o eyib ki, sənin özündə də vardır, başqalarında eyib hesab edəsən”.İnsanların əksər hissəsi özlərində olan eybləri görmək istəmir və başqalarının eybini tutmağı sevirlər. Bəzən elə insanlara rast gəlirik ki, başqalarının şəxsiyyətinə dəyər vermirlər. ...

Allah insanı niyə yaratmışdır?

Allah insanı niyə yaratmışdır?
Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Varlığımızın dəyəri behiştdən başqası deyildir. Ona görə də onu ondan azına satmayın. İbadət yaradılışın hədəfidir”.Allah Təala Öz lütfünə əsasən bəndələrin ibadət etməsi üçün bütün zəminələri hazır etmişdir. Çünki bu şərəfli varlığın yaradılmasındakı hədəf – ibadətdir. İbadət ...

5 günahın dünyadakı aqibəti

5 günahın dünyadakı aqibəti
İmam Baqir (ə) Peyğəmbərdən (s) nəql edir ki, buyurub: “Beş şey vardır ki, əgər onunla rastlaşsanız, ondan Allaha pənah aparın: 1. İnsanlarda zina peyda olarsa, onu aşkar (red:) edəndə), taun və keçmişdəkilərin görmədikləri dərdlər meydana gələr. 2. Tərəzidə az qoyarlarsa, ailə xərclərində çətinliyə və sultanın zülmünə düçar olarlar. 3. Zəkatdan boyun ...

Dünya, Qiyamət günü üçün müsabiqədir

Dünya, Qiyamət günü üçün müsabiqədir
mam Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə”də dünyanın vəfasızlığından və təhlükələrindən çox söz açmışdır. Əlbəttə bu kəlamlardakı məqsəd dünya və yaradılış aləmi deyildir, dünya sevgisi və ona bağlanmaqdır.Gecə və gündüzlər ömür sərmayəmizi bizdən alır. Əmirəl-möminin (ə) dünyanı müsabiqə meydanına bənzətmişdir. O ...

Quranın hansı ayəsini oxumamaq insana ölüm zamanı həsrət və peşmanlıq gətirər?

Quranın hansı ayəsini oxumamaq insana ölüm zamanı həsrət və peşmanlıq gətirər?
İmam Riza (ə) buyurur: Cəbrail (ə) Peyğəmbərə (s) nazil olaraq dedi: Ey Allahın rəsulu! Allah sənə salam yetirir və sənə buyurur:“Oxu! Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə. Bəzi zümrələri sınamaq üçün onlara dünya həyatının zinəti olaraq verdiyimiz mal-dövlətə rəğbət gözü ilə baxma! Rəbbinin ruzisi həm daha xeyirli, həm də daha baqidir (əbədidir).” ...

Alim və tələbə hər ikisi inkişaf və hidayətdə şərikdirlər

Alim və tələbə hər ikisi inkişaf və hidayətdə şərikdirlər
Elm və bilik əldə etmək kamal qalasına çatmaq üçün lazım olan amillərdən biridir. İnsan elmsiz heç bir yerə gedib çıxa bilməz.İmam Hadi (ə) bu nəzərdə idi ki, insanlığın ali məqsədinə çatmaq üçün insan elm və mərifət ardınca olmalıdır. Çünki agahlıq olmadan heç bir yolçu məqsədinə çatmaz.İmam (ə) buyurur: “Alim ...

Bəla niyə gəlir ?!

Bəla niyə gəlir ?!
İmam Sadiq (əleyhissəlam) buyurmuşdur: “Agah ol ki,(insanın bulaşmış olduğu) günah olmadan nə vuran (atan)damar, nə büdrəmə, nə başağrısı, nə də bir xəstəlik olar. Bu da (məhz) Allah-taalanın kəlamıdır: “Sizə üz verən hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahların (etdiyiniz əməllərin) ucbatındandır! (Bütün bunlara baxmayaraq) Allah ...

BÖYÜK GÜNAHLAR - İMAM SADİQİN (Ə) HƏDİSİNDƏN

BÖYÜK GÜNAHLAR - İMAM SADİQİN (Ə) HƏDİSİNDƏN
İmam Kazim (əleyhissalam) buyurur: Əmr ibni Übeyd İmam Sadiq (əleyhissalamın) hüzuruna gəlib salam verdi və bu ayəni oxudu: «Yaxşı insanlar böyük günahlardan və çirkin əməllərdən qorunmalıdırlar». Sonra sükut edib ayənin davamını oxumadı. İmam ona buyurdu: Nə üçün sükut etdin?O dedi: Quranda bu günahların sayını bilmək istəyirəm.İmam ...