Azəri
Tuesday 14th of August 2018
Əhli beyt (ə)
ارسال پرسش جدید

Bəlalar – İlahi tərbiyədir. Bəla qarşısında səbirdən başqa yol yoxdur

Bəlalar – İlahi tərbiyədir. Bəla qarşısında səbirdən başqa yol yoxdur
Əllamə Təbatəbai deyir: “İlahi Övliyaların düçar olduqları bəlalar İlahi tərbiyədir ki, Allah həmin bəlalar vasitəsilə onları tərbiyə edər, kamala çatdırar. Və əslində bəla vilayət və dostluq üçün lazımlıdır”. (Tebyan)Təyyibə həyat o zaman həyata keçir ki, getdiyimiz yol Allahın təsdiq etdiyi yol olsun. Bəndə daima Allaha tərəf hərəkət edər. Qurani-Kərimdə buyurulur: “Ey insan! Sən ...

Zilqədənin 1-i həzrət Fatiməyi Məsumənin (s) mövlud günüdür

Zilqədənin 1-i həzrət Fatiməyi Məsumənin (s) mövlud günüdür
Həzrət Fatiməyi Məsumə (səlamullahi əleyha) hicrətin 173-cü ilində zil-qədə ayının birində Mədinə şəhərində, Elm və mərifətlə dolu Vəhy Ailəsində dünüyaya göz açıb. Əhli Beyt (əleyhimus-səlam) - ABNA – Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, bu gün zil-qədə ayının biri Allah Təalanın yer üzərində Öz Canişini təyin etdiyi Xəlifələrin yeddincisi, İmam Musa Kazımın (əleyhi ...

İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) təvəllüdü

İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) təvəllüdü
 İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) təvəllüdüAllahın adı iləO Həzrətin (ə) mübarək adı Əli, Nəqi isə ləqəbidir. Atası İmam Məhəmməd Təqi (ə) anası Susən. İmam Əli Nəqi (ə) hicrətin 214-cü ilində zilhəccə ayının on beşində Məmun ər-Rəşidin xilafəti zananı Mədinədə dünyaya gəlib.Künyəsi-Əbülhəsəndir, bəzən də ona Əbülhəsən-Salis,yəni üçüncü Əbül-Həsən deyirlər. Bu mənada ki, ...

İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTI

İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTI
 İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTIHicrətin iki yüz on səkkizinci ilində Məmun vəfat edir. Ondan sonra qardaşı Mötəsim xəlifə olur. O, İmam Cavadı (ə) öz nəzarəti altında saxlamaq məqsədi ilə hicrətin iki yüz iyirminci ilində o Həzrəti Mədinədən Bağdada gətizdirir. İmam (ə) Bağdada gəldikdən sonra Mötəsimin, oğrunun əlinin haradan kəsilməsi barədə təşkil etdiyi məclisdə iştirak etmişdi. Həmin ...

Fizuli şerində Peyğəmbər-Quran bağlılığı

Fizuli şerində Peyğəmbər-Quran bağlılığı
 Fizuli şerində Peyğəmbər-Quran bağlılığıAllahın adı iləKlassik Şərq şerində Quranın yasin və Taha surələrini islam Peyğəmbəri (s) ilə qırılmaz bağlılıqda işlətmək ən-ənəyə çevrilmişdir. Şairlərin hamısı bu ən-ənəyə sadiq qalmışdır. Ancaq onların çox azı bu sahədə özünəməxsus söz deyə bilmişdir.İslam Peyğəmbərinin (s) ən böyük üstünlüyü səmavi və müqəddəs kitabların ...

Müsəlmanların elmi nailiyyətləri

Müsəlmanların elmi nailiyyətləri
Müsəlmanların elmi nailiyyətləri Müsəlman alimləri bir çox ixtira və kəşfləri ilə avropalıları əsrlərlə qabaqlamışlarə Avropada cəhalətlə öyünüldüyü, elmlə düşmənçilik edildiyi, elm adamlarının öldürülüb yandırıldığı inkvizisiya dövrlərində müsəlman alimləri tərəfindən həyata keçirilmiş bəzi elmi axtarış və kəşflər barədə bu məqaləmizdə elmin müxtəlif sahələrinə aid ...

MƏHƏMMƏD FİZULİNİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİ

MƏHƏMMƏD FİZULİNİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİ
 MƏHƏMMƏD FİZULİNİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİAllahın adı iləBeş yüz ildir...Beş yüz ildir ki, alovunu bəşəriyyətə paylaya-paylaya yanırsan... Ayağın Kərbəlada topağına dirənib, alovun bütün yer kürəsinə yayılıb, eşqin ərşə şərik, istisinə milyom-milyon qəlb möhtacdır. "Məndə Məcnunam füzun aşiqlik istedadı var",-deyib Məcnunu sadəcə "ad"səviyyəsinə endirən eşqinin sədaları altında ...

İmam Rzanın (ə) misilsiz əxlaq nümunəsi

İmam Rzanın (ə) misilsiz əxlaq nümunəsi
Son illərdə alimlərin nəzərini çəkən ən mühüm mövzulardan biri də sadə yaşam və gözəl əxlaqa malik olmaqdır. Qərb mədəniyyətinin hücumu, lazımsız şeylərə çox diqqət etmək sadə yaşamağın və əxlaqi dəyərlərə diqqət etməyin nə qədər mühüm mövzu olduğunu bir daha xatırladır.Əgər Məsumların (ə) həyatlarına nəzər salsaq, onlardan çoxlu ibrət dərsləri alarıq. İbrahim ibn Abbas İmam ...

İmam Rzanın (ə) bizlərə salamı və tövsiyələri

İmam Rzanın (ə) bizlərə salamı və tövsiyələri
İmam Rza (ə) Əbdüləzim Hüseyni (ə) vasitəsilə insanlara bu xəbəri çatdırır və buyurur: "Bizim davamçılarımıza və dostlarımıza salam çatdır. Özlərinə şeytanın yolunu açmasınlar... "Bu şeytan televizor da ola bilər, internet də, dost da, hansısa kitab da, nəfsani meyllər də...İmam Rza (ə) buyurur ki, şeytanı qoymayın ki, ruhunuza nüfuz etsin. Şəxsi əlaqənizdən tutmuş mütaliə etdiyiniz kitablara ...

Ziyarətin fəlsəfəsi

Ziyarətin fəlsəfəsi
Allahın adı iləZiyarətin fəlsəfəsiZiyarət- görüşmək, kiminsə görüşünə getmək deməkdir. Amma şiə məzhəbində ziyarət xüsusi mənada, dini şəxsiyyətlərin, dahilərin qəbirlərini görməyə getmək mənasındadır.Ərəb dilində "zair"- ziyarət edən "məzur" ziyarət edilən deməkdir.Ziyarətin təsirləriZiyarət, sabit qanuna tabe olan mənəvi həqiqətlərdəndir. "Ölülərinizin ziyarətinə getmək ...

Həzrət Məsumənin (ə.s) buyurduqlarından

Həzrət Məsumənin (ə.s) buyurduqlarından
Mempelajari sejarah hidup manusia-manusia yang mencontohkan kesucian dan kebenaran sejati, meski sekilas dan singkat, akan membawa kita ke dunia kemuliaan dan keutamaan. Hari ini kita berada di hari peringatan syahadah Imam Sajjad as. Setelah syahadah ayahanda beliau dalam tragedi Karbala, Imam Sajjad, Ali Zainalabidin as, memegang peran penting dan menentukan. Pada saat peristiwa Karbala, Imam Sajjad as berusia sekitar 24 tahun. Setelah ...

Həzrət Məsumənin (ə.s) təvəllüdü günü

Həzrət Məsumənin (ə.s) təvəllüdü günü
7-ci İmam Musa Kazımın (ə) qızı həzrət Fatimə Məsumənin (s) təvəlldüdü günü münasibəti ilə sizi təbrik edir və sizə Əhli-beyt (ə) məktəbinin əsl davamçısı olmağı arzu edirik!Həzrət Məsumə (s)Yeddinci İmam Musa Kazımın (ə) qızı olan həzrət Fatimə Məsumə (s) hicri 173-cü il, Zilqədə ayının 1-ində Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı.Həzrət Məsumə (s) İmam Rzanın (ə) , həzrət ...

Həzrət Məsumə (ə.s) haqqında hədislər

Həzrət Məsumə (ə.s) haqqında hədislər
Qazi Nurulllah, İmam Sadiqdən (ə) rəvayət edir: “Allahın hərəmi Məkkə, Peyğəmbərin (s) hərəmi Mədinə,  həzrət Əlinin (ə) hərəmi Kufədir.   Qum, kiçik Kufədir ki, cənnətin səkkiz qapısından üçü, ona açıqdır. Mənim övladlarımdan bir qadın dünyadan gedəcək ki, adı Fatimə binti Musadır (ə). Onun şəfaəti ilə mənim bütün şiələrim cənnətə gedəcək.” İmam Rza (ə) bauyurub: “Hər ...

Allah vəhyinin mütərcimləri

Allah vəhyinin mütərcimləri
Mərhum şeyx Kuleyni Üsuli-Kafi kitabının bir hissəni şiəçiliyin dəlillərini həsr edib. O dəlillər əsnasında belə vurğulayır:Mənsur ibn Hazim deyir:İmam Sadiqə (ə) ərz etdim: Allah yaratdıqları vasitəsi ilə tanınmaqdan daha üstündür. Məxluqlar Onun vasitəsi ilə tanınır.İmam Sadiq (ə) buyurdu:  “Düz dedin”. Dedim: Hər kəs bilsə ki, Onun Rəbbi var , bilməlidir ki,.. Allahı (Onun göndərdiyi) ...

ZƏIFLƏRI HIMAYƏ ETMƏK

ZƏIFLƏRI HIMAYƏ ETMƏK
ZƏIFLƏRI HIMAYƏ ETMƏKQuran"Səhər-axşam Rəbbinin rizasını diləyərək Ona ibadət edənlərlə birlikdə özünü səbirli apar (nəfsini qoru). Fani dünyanın bər-bəzəyini arzu edib nəzərlərini onlardan (yoxsul möminlərdən) çevirmə. Qəlbini Bizi (Quranı) xatırlamaqdan qafil etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyan və (hər) işində ifrata varan bir kimsəyə itaət etmə!"  "(Ya Rəsulum!) Rəbbinin camalını ...

PEYĞƏMBƏRLİYİN DƏLİLLƏRİ

PEYĞƏMBƏRLİYİN DƏLİLLƏRİ
PEYĞƏMBƏRLİYİN DƏLİLLƏRİAllahın Məhəmmədin (s) Peyğəmbərliyinə şəhadətiQuran"Lakin (Ya Rəsulum!) Allah sənə nazil etdiyi (Quran) ilə şəhadət verir ki, onu (Quranı) Öz elmi ilə (Özünə xas olan elm və hikmətlə) nazil etmişdir. Mələklər də buna şahidlik edirlər. Təkcə Allahın şahid olması yetər!"[1]"Onu (islamı) bütün dinlərdən üstün etmək (onun bütün ...

ALLAHIN RƏSULU (S) VƏ CANİŞİNLİK

ALLAHIN RƏSULU (S) VƏ CANİŞİNLİK
ALLAHIN RƏSULU (S) VƏ CANİŞİNLİKÜMMƏTİN ARSINDA ƏN BÖYÜK İXTİLAFƏhli-sünnə Allahın Rəsulunun (s) öz canişini haqqında olan nəzərində bir-birinə zidd olan sözlərinin çoxluğu, təhqiq əhli olan hər kəsi təəccübə gətirir. İnkar olunmayan yeganə şey Allahın Rəsulunun (s) Səqifə yaradanlara şura barəsində heç bir tövsiyənin olmamasıdır. Əgər Əbu Bəkr ...

Salamlaşmaq

Salamlaşmaq
Həzrət Peyğəmbərin (s) İmam Əliyə (ə) etdiyi vəsiyyətdə oxuyuruq ki, Həzrət (s) buyurub: “Üç şey günahların örtülməsinə səbəb olar: aşkar şəkildə salam vermək, yemək vermək, insanlar yatan zaman gecə namazı qılmaq”. (Tebyan)Salam – İslam dininin ən üstün sünnətlərindəndir ki, Məsumlar (ə) tərəfindən həmişə vurğulanmışdır. Hər bir ...

BÖYÜK GÜNAHLAR - İMAM SADİQİN (Ə) HƏDİSİNDƏN

BÖYÜK GÜNAHLAR - İMAM SADİQİN (Ə) HƏDİSİNDƏN
İmam Kazim (əleyhissalam) buyurur: Əmr ibni Übeyd İmam Sadiq (əleyhissalamın) hüzuruna gəlib salam verdi və bu ayəni oxudu: «Yaxşı insanlar böyük günahlardan və çirkin əməllərdən qorunmalıdırlar». Sonra sükut edib ayənin davamını oxumadı. İmam ona buyurdu: Nə üçün sükut etdin?O dedi: Quranda bu günahların sayını bilmək istəyirəm.İmam ...

QEYBƏT YAXŞI ƏMƏLLƏRİ YANDIRIR, İBADƏTİ DƏYƏRDƏN SALIR

QEYBƏT YAXŞI ƏMƏLLƏRİ YANDIRIR, İBADƏTİ DƏYƏRDƏN SALIR
Qeybətin yaxşı əməlləri yandırması və ibadəti dəyərdən salması barədə nəql olunan hədislərin sayı az deyildir. O cümlədən, imam Sadiqdən (ə) nəql olunan bir hədisdə buyurulur:اَلْغِيْبَةُ حَرامٌ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ... وَالْغِيْبَةُ تَاَكُلُ الْحَسَناتِ كَما تَاَكُلُ النّارُ اَلْحَطَبَ“Qeybət hər bir ...