Azəri
Friday 23rd of February 2018
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

Hazrat Fatima (S.A) is the Master of All of the Worlds’ Women

Hazrat Fatima (S.A) is the Master of All of the Worlds’ Women
(P.B.U.H&H.P) was with Ali, Fatima, Hassan, and Hussein Then the Prophet People asked, “Is she the master of the women of her time?”(P.B.U.H&H.P) replied: “Mary was the master of the women of her time. My daughter, Fatima, is the Master of All of the Worlds’ Women from the first to the last. Every time she stands in her mihrab for prayers, seventy thousand high-ranked angels come and say Salaam to her. The angels ...

Fatema Zahra (S.A) created from Noor (Light)

Fatema Zahra (S.A) created from Noor (Light)
(A.S): The Messenger of God "The light (S.A) was created before the creation of the earth and the heaven. He They said:”O Messenger of God how is it possible that she is a human Hawra’?” They said:”O Prophet of God and where was Fatima?” They said:”O Prophet of God what was her food?”(S.W.T) created Adam and brought me from his offspring, Allah wanted to make her from my offspring so he made her an apple ...

Üç şеydә hеç kimdәn üzr qәbul оlunmаz

Üç şеydә hеç kimdәn üzr qәbul оlunmаz
Əmаnәtә хәyаnәt еdәnin imаnı yoxdur“Әhdә vәfа еdin, çünki әhd-pеymаndаn suаl оlunаcаq.” (“İsrа” surәsi, аyә: 34.)Pеyğәmbәr (s) buyurmuşdur:“Аllаh vә qiyаmәtә imаn gәtirәn şәхs vәdәsinә әmәl еtmәlidir.” (“Üsuli-kаfi”, c. 2, sәh. 364.)“Әmаnәtә хәyаnәt еdәnin imаnı vә әhdә vәfа еtmәyәnin isә dini ...

Peyğəmbərin (s) kəlamında mömin, kafir, qəlb və Quran

Peyğəmbərin (s) kəlamında mömin, kafir, qəlb və Quran
Quran onları dərinliklərə aparar, onlara yol göstərər...Rəsuli-əkrəm (s) buyurmuşdur:Mömin sınmırMöminnin hekayəti küləyin yolu üstündə duran sünbülə bənzəyir. Gah yıxılır, gah durur (Mömin dövranın fitnələri nəticəsində titrəyib büdrəyir, lakin sınmır; yenidən hərəkət edir).Möminin dostluğuMöminlər dostluq və mehribanlıqda bədənin ...

Həzrət Rəsuli-Əkrəmdən (s) bənzərsiz hikmətli kəlamlar

Həzrət Rəsuli-Əkrəmdən (s) bənzərsiz hikmətli kəlamlar
 Dünyaya rəğbət qəm-qüssəni artırar, Naməhrəmə baxmaq iblisin zəhərli oxlarındandırİnsanın yoldaşlığı və xoşxasiyyəti bəzi ticarətlərdən daha yaxşıdır. Cəsarətsiz tacir məhrumdur. Cəsarətli tacir fayda əldə edər. Xoş əxlaq bərəkət, pis əxlaq isə bədbəxtlik gətirər. Dünya rüsvayçılığı axirət rüsvayçılığından asandır.Bəla zamanı səbr etmək ...

İMAM SADİQDƏN (Ə) QIZIL TÖVSİYƏLƏR

İMAM SADİQDƏN (Ə) QIZIL TÖVSİYƏLƏR
  Məsum rəhbərlərin zamanında yaşayıb elmi və mənəvi məqamından agah olanlar, bəzən onlarla görüşür, onların öyüd-nəsihərlərindən, tövsiyələrindən bəhrələnirdilər. Xoşbəxtlikdən, bu tövsiyələrdən bir qismi keçmiş din xadimləri, alimləri və təbliğçilərinin zəhmət və təlaşları sayəsində təlatümlü hadisələrdən saf və səhih ...

MƏSUMLARIN NURLU KƏLAMLARINDAN

MƏSUMLARIN NURLU KƏLAMLARINDAN
Namazın dində olan mövqeyi başın bədəndə olan mövqeyi kimidirHəzrət Əli (ə) buyurub:Alim elmini elm əhlindən gizlətdiyi zaman, savadsız insan ilahi hökmləri öyrənməyə təkəbbür göstərdiyi zaman, dövlətlilər simiclik edən zaman və fəqirlər öz dinlərini dünyaya satdıqları zaman xalqa ilahi əzab və bəla nazil olar.İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurub:Öz imamından ...

Pеyğәmbәrin (s) qоnşuyа hörmәt hаqdа buyruqlаrı

Pеyğәmbәrin (s) qоnşuyа hörmәt hаqdа buyruqlаrı
 Qоnşulаrlа yахşı rәftаr еvlәri аbаd vә ömürlәri uzun еdir1. “Qоnşu kаfir оlsа dа оnа hörmәt еt.” (“Cаmiül-әхbаr”, sәh. 214.)2. “Özü tох, аmmа qоnşusu аc yаtаn şәхs mәnә imаn gәtirmәyib.” (“Bihаrul-әnvаr”, c. 71, sәh. 151.)3. “Qоnşulаrlа yахşı rәftаr еvlәri аbаd vә ömürlәri uzun ...

Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir

Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir
Hədis 1: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allah-təala yalnız rəhimli bəndələrinə rəhm edər.”* * *Hədis 2: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Qadının bərəkətli olmasının əlaməti budur ki, elçiliyi asan, mehriyyəsi isə yüngül olsun.”* * *Hədis 3: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Bu dünyada sizin üçün bir müsafirin azuqəsi qədər olan mal ...

Riyakarın əlamətlərini bilirsinizmi?

Riyakarın əlamətlərini bilirsinizmi?
Tərcümə: "Riyakarlığın dörd əlaməti var; onun yanın bir şəxs olan zaman ilahi əməllər etməyə çalışır; tək olduqda əməli yerinə yetirməyədə süstləşir; israr edir ki, bütün işlərindən onu tərifləyib mədh etsinlər; çalışır ki, üzdə camaata özünü yaxşı göstərsin."(Tühəfül-uqul, səh. 17)Əmirəl-möminin ələyhis-salam: ...

Müsəlmanların günahları

Müsəlmanların günahları
Müsəlmanların günahlarının cəzası qeyri-müsəlman şəxslərin cəzası kimi olacaq, yoxsa yox?«Şiə olmayanların yaxşı əməlləri Allah dərgahında qəbul ediləcək?»«Şiələrin pis və günah işlərinin hökmü nədir?»Bu qrup adamlar adətən belə dəlil gətirirlər:1. Əgər bizimlə başqalarının günahları bir cür nəzərə alınaraq hesablanacaqsa, bəs onda ...

Əxlaq hədisləri

Əxlaq hədisləri
Camaatla mehriban davranmaqAllahın Peyğəmbəri (s):«Rəbbim mənə vacibləri yerinə yetirməyə fərman verdiyi kimi, xalq ilə mehriban rəftar etməyimi də əmr edib.»Allahın Peyğəmbəri (s): «Xalqa mehribanlıq göstərmək imanın, onlarla yumşaq və xoşluqla rəftar etmək isə həyatın yarısıdır.»Allahın Peyğəmbəri (s): «Kimdə üç şey olmasa onun heç bir əməli kamil ...

Dünya möminin zindanı və kafirin cənnətidir”

Dünya möminin zindanı və kafirin cənnətidir”
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Dünya möminin zindanı və kafirin behiştidir”.Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) buyurur: “Dua - möminin silahıdır”.Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurur: “Möminin niyyəti möminin əməlindən üstündür”.İmam Əli (ə) buyurur: “Hikmət - möminin itmişidir”.Rəsulallah (s) buyurur: “Namaz - möminin ...

Qəflət azğınlıqla nəticələnir

Qəflət azğınlıqla nəticələnir
Mömin insan təhlükədə olduğunu bir an da unutmamalıdır. Çünki onun ayağı altda daim süqut edə biləcəyi cəhənnəm dərəsi qaynamaqdadır. O, bir tərəfi ilahi mərhəmət, digər tərəfi əbədi əzab olan fəzadadır. Onun süqut etməyəcəyinə heç bir zəmanət yoxdur. Bəli, insan daim uçurum kənarındadır. Bu uçurumdan aşağı insan üçün əbədi əzab ...

Tərbiyəvi hədislər

Tərbiyəvi hədislər
Həzrət Əli (ə):"Ürəklərin istəmək-istəməmək haləti var. Onların sorağına istək və meyillərin yolu ilə gedin. Çünki ürəkləri bir işə məcbur etsələr, (o ürəklər) kor olarlar."Həzrət Əli (ə):"Helimli və dözümlü deyilsənsə özünü dözümlülüyə və helimliliyə vur. Elə bir şəxs yoxdur ki, özünü bir şəxsə bənzətsin və ...

Tərəzidə aldatma!

Tərəzidə aldatma!
...

Nilai Wanita dalam Islam

Nilai Wanita dalam Islam
Əhd–peyman və ona vəfa etmək Qurani-Məcid və əhli-beyt buyruqlarında diqqət mərkəzində olan əxlaqi və insani həqiqətlərdir. Əhd-peymanın Allah, Peyğəmbər (s), imamlar (ə) və ya xalqla bağlanmasının heç bir fərqi yoxdur. İbadət, xalqa xidmət, ticarət və sair sahələrdə bağlanmış istənilən müsbət əhd-peymana əməl etmək vacib, onu pozmaq isə haramdır.“Nəhl” surəsinin ...

Günah aşkarda olanda ...

Günah aşkarda olanda ...
...

Niyyət - əməlin əsası

Niyyət - əməlin əsası
Niyyət, ixlas və şirk, riya və nifaqdan çəkinməMənəviyyatın, nəfsani fəzilətlərin və ali insani dəyərlərin özülünün islah olunması və möhkəmləndirilməsi islam əxlaqının əsasıdır. Ona görə bütün əməllər-istər mənəvi, istərsə də cismi olsun,məxsusən ibadətlər niyyətə bağlıdır. Niyyət o qədər təsirlidir ki, əslində ibadət olmayan hər hansı bir ...

Qəflətdən ayılmaq və məsuliyyət daşımaq

Qəflətdən ayılmaq və məsuliyyət daşımaq
Allaha tərəf gedən şəxs üçün ikinci addım qəflətdən ayılıb, məsuliyyət daşımaqdır. İnsan bu böyük dünyaya əbəs yerə gəlməmişdir. “Qurani-Kərim”də buyurulur:"Yoxsa sizi əbəs yerə yaratdığımızı və (qiyamət günü dirilib haqq-hesab üçün) hüzurumuza qaytarılmayacağınızı güman edirsiniz?" («Mominun»-115)"Ey Rəbbimiz! ...