Azəri
Saturday 26th of May 2018

Məqalələr
ارسال پرسش جدید

Orucluğa səbr et!

Orucluğa səbr et!
Ramazan ayı isti yay günlərinə təsadüf edir. Təbii ki, belə günlərdə Allahın ibadəti üçün səbr etmək daha dəyərlidir. İsnan həyatının bütün sahələrində  çətinliklərə rastlaşa bilər. Odur ki, səbrin onun həyatında oynadığı rolun əhəmiyyəti daha da aydın olur. Əziz oxuculara məhz bu münasibətlə səbr haqqında hədisləri təqdim edir və ümid ...

Həzrət Məsumə (ə.s) cavab verdi...

Həzrət Məsumə (ə.s) cavab verdi...
   Müsəlman qoca kişilər İmam Kazıma (ə) təqdim etmək üçün öz suallarını bir yerə toplayıb yazmışdılar. İmam Kazım (ə) orada olmadığından o sualları onun qızı həzrət Məsuməyə (ə.s) verdilər ki, o sualların onun atasına çatacağından əmin olsunlar. Ertəsi gün gələndə gördülər ki, İmam Kazım (ə) hələ də evə gəlməyib. Sualları ...

Əbu Bəkrin e`tirafı

Əbu Bəkrin e`tirafı
 Peyğəmbər (s) buyurub:  "Həqiqətən də Fatimənin evinin qapısı, mənim evimin qapısıdır və onun evi mənim evimdir. Hər kəs onun hörmətin saxlamasa Allahın pərdəsini yırtmışdır." ("Biharül-ənvar", c.22. s. 477)Faydasız peşmançılıqMüasir vəhabi yazıçısı Bədrürəhman Dəməşqiyyə,  “Feysən-nur” saytına veridiyi məqaləsində “Qissətun ...

Əli (ə) - Peyğəmbərin (s) şagirdi

Əli (ə) - Peyğəmbərin (s) şagirdi
Əli (əleyhissalam) buyurur: Dünyanı hədəf satmağın bəyənilməzliyi barədə İslam Peyğəmbərini özümüzə örnək və nümunə saymağımız kifayət edər. Eləcə də 150-ci xütbənin sonunda bu barədə belə buyurur:“Allahın dərgahında ən əziz bəndələr İslam Peyğəmbərindən nümunə götürüb addımını onun ayaq izinin yerinə ...

Həzrət Əli (ə) - Uşaqlıq dövrü

Həzrət Əli (ə) - Uşaqlıq dövrü
...

Fatimeyi- Zəhranın (ə.s) kəlamının dəyəri

Fatimeyi- Zəhranın (ə.s) kəlamının dəyəri
Zəhranın (ə) xütbəsinin əzəmətiFatimeyi-Zəhranın (ə.s) məşhur və tarixi xütbəsinin tərcüməsindən istifadə edərək, Peyğəmbərin (s) pak sülaləsinə, ismət və şərəf ailəsinə vurğun olanlar  üçün onun dərin mənaları ilə tanış edirik:Yaradanın tərif və sitayişiŞükürlər olsun o Allaha ki, bizə yer üzünün sonsuz nemətlərini bəxş etdi, ...

Möhtərəm ustad Hüseyn Ənsaryanın,

Möhtərəm ustad Hüseyn Ənsaryanın,
Üç yüz ildən artıqdır ki İslam dünyası, müstəmləkəçi canavarların əsarəti altındadır. Onlar İslam ümmətinin zəngin sərvətlərini mənimsəyib və minlərlə kişi, qadın və uşaqların qanlarını zalımcasına və günahsız yerə tökmüşdürlər. Çox təəsüflər olsun ki müsəlman ölkələrinin hakimləri, bu müstəmləkəçi ...

6-RƏHMƏT HAQQINDA HEKAYƏLƏR

6-RƏHMƏT HAQQINDA  HEKAYƏLƏR
  Kümel duasının şərhi Hüseyn Ənsariyan  Azğının duasına cavab Eyni mənbədə başqa bir rəvayətdə nəql olunur: Bir gecə «Sidrətül-müntəha»da olan Ruhul-Əmin Allahın “ləbbeyk” nidasını eşidir. O, Allahın cavab verdiyi şəxsi tanımaq istəsə də göydə və yerdə bir kəsi tapa bilmir. Nə qədər axtarırsa, layiqli bir bəndə görə bilməyib, belə ərz edir: “İlahi! Məni cavab verdiyin ...

5-RƏHMƏT HAQQINDA HEKAYƏLƏR

5-RƏHMƏT HAQQINDA HEKAYƏLƏR
Kümeyl duasının şərhi Hüseyn Ənsariyan   Tövbə ardınca tövbə     Əttar “Məntiqüt-təyr” kitabında belə rəvayət edir: Bir şəxs xeyli günah etdikdən sonra tövbə qılmağa müvəffəq olur. Amma nəfsinin istəkləri yenidən onu günaha sövq edir. Bununla belə Allahın yardımı ilə yenidən tövbə edir. Amma yenə də tövbəsini pozub günaha batır. Nəhayət, anlayır ki, günah içində keçirdiyi ...

VARLIQ ALƏMI

VARLIQ ALƏMI
  Kumeyl duasının şərhi Hüseyn Ənsariyan   İlahi rəhmətə bürünmüş varlıq aləmini kəmiyyət nöqteyi-nəzərindən təsəvvür etmək mümkün deyil. Amma bu varlıq aləminin kiçik bir hissəsi olan Yer planetini elmin köməyi ilə təsəvvürdə canlandırmaq olur. Bu təsəvvürlər ən kiçik zərrəni belə ağuşuna almış ilahi rəhmətin əzəmətini aydınlaşdırır. Varlıq aləmindəki bütün mövcudlar atom ...

Kumeyl duasının şərhi

Kumeyl duasının şərhi
  Kumeyl duasının şərhi Hüseyn Ənsariyan   “Allahummə inni əs’əlukə-birəhmətikəl-ləti vəsiət kullə şəy’” (“Pərvərdigara! Səni hər şeyi bürümüş rəhmətinə and verib, Səndən istəyirəm.”  Bu cümlənin hər bir ilahi kəlməsi o qədər rəmz və sirlərə malikdir ki, şərhə ehtiyac duyulur. “Allahummə” kəlməsi “ya Allah” kəlməsindən yaransa da Allah-Taalanın əzəmətini daha ...

“BISMILLAHIN” LƏTIF GÖRÜNTÜLƏRI-2

“BISMILLAHIN” LƏTIF GÖRÜNTÜLƏRI-2
Kumeyl duasının şərhi Hüseyn Ənsariyan “Allah” bütün ilahi sifətlərin toplandığı mübarək addır. Deyirlər ki, “Allah” adında üç mə`na mövcuddur: Həzrəti Haqq əzəli və əbədidir; Ağıl və düşüncələr onu tanımaqda acizdir; Bütün yaranmışların qayıdışı onadır. Ariflər deyirlər ki, “Allah” ismi-ə`zəmdir və tovhid ona əsaslanır. Bu kəlməni səmimi qəlbdən deyən kafir ...

Duanın şərtləri

Duanın şərtləri
Kümeyl duasının şərhi Hüseyn Ənsariyan Etdiyi duanın qəbul olmasını istəyən şəxs duanın şərtlərinə əməl etməlidir. Əhli-beytin (ə) bu mövzuda buyurduqları “Üsuli-kafi”, “Məhəccətül-bəyza”, “Vəsailüş-şiə” və digər mö`təbər mənbələrdə nəql olunmuşdur. Duanın aşağıdakı şərtləri vardır: -Şər`i təharət (dəstəmaz, qüsl, təyəmmüm); -Həqqun-nas, yə`ni xalqın ...

Kumeyl ibn Ziyad kimdir

  Kumeyl ibn Ziyad kimdir
Kumeyl duasının şərhi Hüseyn Ənsariyan İstər şiə’ istərsə də sünni alimləri Kumeyl ibn Ziyadı böyük iman, qüdrətli ruh, pak düşüncə xalis niyyət, gözəl əxlaq və saleh əməl sahibi kimi tanıyırlar. Bütün din alimlərinin fikrincə Həzrət Əli (ə) və İmam Həsənin (ə) xüsusi səhabələrindən olan Kumeyl ədalətli və kəramətli bir şəxsdir. Həzrət Əli (ə) Kumeyli ən e`tibarlı yaxınından ...

İlahi tofiqdən məhrum olmayaq

İlahi tofiqdən məhrum olmayaq
Əgər Allahın bizim ixtiyarımıza qoyduğu istedadlardan düzgün istifadə etməsək, ya da yanlış yollarda, günahda istifadə etsək, nəticədə cəzalandırılarıq. Bu zaman İlahi tofiq bizə şamil olmaz. Müvəffəqiyyət zəminəsini əldən vermiş olarıq. Daha çox süqut edərik. Bəzi məsələlər bizim üçün gizlidir. Misal üçün Qədr gecəsi neçə gecədə gizlidir, insan bu gecələrin hamısında oyaq ...

Cümə axşamı oxunan dua

Cümə axşamı oxunan dua
Kümeyl duasının şərhi Hüseyn Ənsariyan Əhli-beyt rəvayətlərində dua üçün ən münasib vaxt cümə axşamı hesab olunur. Cümə axşamı öz dəyərinə görə ən xeyirli gecə olan «qədr» gecəsinə oxşadılır. Din böyükləri deyirlər: “Çalışın cümə axşamını namaz, dua,zikr, tövbə ilə sübh edin. Allah-Taala cümə gecəsi iman əhlinin kəramətini artırmaq üçün mələklərini birinci səmaya ...

QİRAƏTLƏRİN DƏLİL OLMASI HAQDA

QİRAƏTLƏRİN DƏLİL OLMASI HAQDA
ŞƏRİƏT MƏSƏLƏLƏRİNDƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSLUBU İLƏ İSTİDLAL ETMƏK OLARMI?1. Alimlərin bəziləri bütün qiraət üslublarını mötəbər hesab edərək bir çox şəriət məsələlərində onlara istinad etmişlər. Belə ki, Həfs istisna olmaqla, Kufə qariləri «Heyz zamanı qadınlardan kənar olun, heyzdən təmizlənməyənə qədər onlarla yaxınlıq etməyin» ayəsinə istinad edərək, heyz qusulu almamış qadınla ...

QURAN VƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSULU

QURAN VƏ YEDDİ QİRAƏT ÜSULU
  YEDDİ QİRAƏT ÜSULLARINDAKI OXŞARSIZLIQ Quranın yeddi qiraət üsulu haqda din alimləri tərəfindən müxtəlif nəzəriyyələr irəli sürülmüşdür. Əhli sünnə alimlərinin bir qismi belə bir fikirdədirlər ki, yeddi qiraət üsullarının hamısı Peyğəmbərin (s) özünə gedib çatır. Yəni Peyğəmbər (s) özü Quranı bu üsullarla tilavət etmişdir. Şiə alimləri bu fikirdədirlər ki, mütəvatir olaraq ...

QURANIN TƏHRİFƏ OLAN BAXIŞI

QURANIN TƏHRİFƏ OLAN BAXIŞI
  QURANIN TƏHRİF OLUNMAMASINA DƏLALƏT EDƏN AYƏLƏR Artıq, təhrifin nə olduğu və onun hansı amillər üzündən yarandığı bəlli oldu. Lakin, bu nəzəriyyənin tamamilə əsassız və batil olduğuna dəlalət edəcək bir sıra ayələr də vardır və biz onlardan bir neçəsini misal olaraq burada qeyd edirik. Birinci ayə: «Şübhəsiz ki, Quranı Biz nazil etdik və sözsüz ki, Biz də onu [hər cür təhrif və ...

QURANIN YIĞILMASINA DAİR NƏQL OLUNMUŞ VERİLƏN CAVABLAR

QURANIN YIĞILMASINA DAİR NƏQL OLUNMUŞ VERİLƏN CAVABLAR
BİRİNCİ CAVAB QURANIN YIĞILMASINA DAİR NƏQL OLUNMUŞ RƏVAYƏTLƏRDƏ NƏZƏRƏ ÇARPAN NÖQSAN VƏ ÇATIŞMAMAZLIQLAR Əvvəlki fəsildə Quranın yığılmasına dair nəql olunmuş rəvayətləri nəzərdən keçirdik. Belə ki, bəzən bu rəvayətlərdən şəxsi məqsədlər üçün sui-istifadə olunmuşdur. Lakin bu rəvayətlərin heç birinin mötəbər olduğu nəzərə çarpmır. Bəzən «təhrif nəzəriyyəsi»nin ...

بازدید ترین مطالب سال

انتخاب کوفه به عنوان مقر حکومت امام علی (ع)

داستانى عجيب از برزخ مردگان‏

حکایت خدمت به پدر و مادر

فلسفه نماز چیست و ما چرا نماز می خوانیم؟ (پاسخ ...

سِرِّ نديدن مرده خود در خواب‏

چگونه بفهميم كه خداوند ما را دوست دارد و از ...

رضايت و خشنودي خدا در چیست و چگونه خداوند از ...

سرانجام كسي كه نماز نخواند چه مي شود و مجازات ...

طلبه ای که به لوستر های حرم امیر المومنین ...

شاه کلید آیت الله نخودکی برای یک جوان!

پر بازدید ترین مطالب ماه

حاجت خود را جز نزد سه نفر نگو!!

فضیلت ماه مبارک رمضان

عظمت آية الكرسی (1)  

مرگ و عالم آخرت

با این کلید، ثروتمند شوید!!

ماه رمضان، ماه توبه‏

منظور از ولایت فقیه چیست ؟

ذکری برای رهایی از سختی ها و بلاها

آيا فكر گناه كردن هم گناه محسوب مي گردد، عواقب ...

رفع گرفتاری با توسل به امام رضا (ع)

پر بازدید ترین مطالب روز

تنها گناه نابخشودنی

نجات یک جوان مست با دعای ندبه

داستان شگفت انگيز سعد بن معاذ

موضوعات اخلاقی - جلسه دهم - خدیجه سلام الله ...

مطالب ناب استاد انصاریان در «سروش»، «ایتا»، ...

راه ترک خودارضایی ( استمنا ) چیست؟

نعمت‌ هایی که جایگزینی براي آن‌ ها نیست.

چند روايت عجيب در مورد پدر و مادر

تقيه چيست و انجام آن در چه مواردي لازم است؟

اعلام برنامه سخنرانی استاد انصاریان در ماه ...