Azəri
Tuesday 22nd of January 2019
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

Həzrət Fatimənin (ə) zikri haqqında

Həzrət Fatimənin (ə) zikri haqqında
Həzrət Peyğəmbər (s) qızı həzrət Zəhraya (ə) hər namazdan sonra və yatan zaman demək üçün zikr və dualar öyrədib. O zikrlər, "həzrət Zəhra zikri" adı ilə məşhurdur. Əlamə Məclisi deyir: İstər şiələrdən, istərsə də qeyri-şiələrdən nəql olunan hədislərə əsasən bu zikrin şəri olma səbəbi budur: Əmirəlmöminin Əli (ə) buyurur: "Mən həzrət Fatimənin (ə) ev işlərində zəhmət və ...

Fatimənin (ə.s) elmi məqamı

Fatimənin (ə.s) elmi məqamı
Övliyarın bir şəxsə bəslədikləri məhəbbət sadə bir məhəbbət deyil.  Yəqin ki,o məhəbətin özəyi elm, iman və təqva  ilə qaynaqlanır.Peyğəmbərin (s) öz qızına məhəbbəti  dünya xanımlarının nümunəsi olan o böyük xanımın imtiyazlarının dəlilidir. Peyğəmbər (s) Fatiməni (ə.s) “dünya xanımlarını nən üstünü” və ya “cənnnət xanımlarının ənə üstünü”“Razılığı Alllah ...

Fatimeyi- Zəhra (ə.s) - tanınmamış məsum

Fatimeyi- Zəhra (ə.s) - tanınmamış məsum
Quranın mübahilə ayəsi Əshabi-kəsanın sədaqətinə onlarıın əməl və söznündə olan ismətinə dəlalət edir.Allah-taala müqəddəs Quranda buyurur:///«(Ya Peyğəmbər!) Sənə risalət gəldikdən sonra, səninlə mübahisə edənlərə de ki: gəlin uşaqlarımızı və uşaqlarınızı, qadınlarımızı və qadınlarınızı, biz özümüzü, siz də özünüzü çağıraq. Sonra dua edib deyək: «Allahın lənəti ...

Əhli-sünnə alimin Fatimeyi-Zəhra (s.ə) haqda nəql etdiyi kəramət

Əhli-sünnə alimin Fatimeyi-Zəhra (s.ə) haqda nəql etdiyi kəramət
Həzrət Fatimeyi-Zəhra peyğəmbərin yeganə övladıdır ki ondan sonra sağ qaldı və onun nəslinin davamçısı oldu. Bu Allahın təqdiri idi ki imamlar anası məhz o olsun. Əhlibeytin qadını, həzrət Əlinin həyat yoldaşı haqda çoxlu sayda kəramətlər nəql edilib ki onlardan birini sünni alimlərin dilindən nəql edirik. Əhli-sünnə mənbələrində var ki, Peyğəmbər ona “Ümmü Əbiha” atasının anası deyərdi ...

Axirətdəki korluq, hansı mənadadır?

Axirətdəki korluq, hansı mənadadır?
Dünyada kor olanlar, axirətdə də kor olacaqlar" ayəsindən Allahın məqsədi nədir: Kor insan axirətdə heç bir şeyi dərk və müşahidə etməyəcəkmi? Qısa cavab Bu ayədə[i] və buna oxşar digər ayələrdə[ii] korluqdan məqsəd, dünyadakı cismani korluq deyil. Məqsəd budur ki, insan bilərəkdən özünü korluğa vura. Yəni Allahın vücudunun, Peyğəmbər (s)- in və Allahın vəlisinin (ə) haqq olmasının ...

İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?

İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır?
İlahi kitabda hər rətb və yabis var, kitabdan məqsəd, mövcud Quandırmı? Rətb və yabisdən məqsəd nədir? Onlar necə varlıqdır? Qısa cavab Bəzi ayələrdə "kitabi mubin" qeyd olunub və ondan məqsəd Qurani kərim olmasına baxmayaraq, amma bu ayə və buna oxşar ayələrdə ki, ilahi elmin sənədini açıqlayırlar, "kitabi mubindən" məqsəd, varlıqlar yaranmamışdan qabaq, ilahi elmin mərhələsidir ...

Nə üçün Peyğəmbər (s) nəslinin silsiləsin arayıb axtarmağı qadağan etmişdir? (Ulu babası Ədnandan həzrət İbrahimə və həzrət İbrahimdən Adəm Peyğəmbərə kimi)

Nə üçün Peyğəmbər (s) nəslinin silsiləsin arayıb axtarmağı qadağan etmişdir? (Ulu babası Ədnandan həzrət İbrahimə və həzrət İbrahimdən Adəm Peyğəmbərə kimi)
Peyğəmbərdən (s) belə bir hədisimiz vardır ki, "mənim ulu babalarımın adını həzrət Ədnandan sonra saymayın." Bu hədisi necə başa düşək? Bu hədisi sübut etmək üçün hansı dəlillərə istinad edə bilərik? Qısa cavab Peyğəmbərimizin həzrət Ədnandan öncə olan babalarının (yəni İbrahim Peyğəmbərə və ondan da Adəm Peyğəmbərə kimi) adlarının sayılmasını qadağan etməsi ...

Ənam" surəsi

Ənam" surəsi
əl-Ənam (Davar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 165 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göyləri və yeri (yoxdan) xəlq edən, zülmətləri və nuru yaradan Allaha həmd (şükür və tərif) olsun! (Bu qüdrəti gördükdən) sonra kafir olanlar yenə (bütləri) öz Rəbbinə tay tuturlar. 2.    Sizi palçıqdan yaradan, sonra da (sizin üçün) bir əcəl (ölüm vaxtı) müəyyən edən Odur. (Allahın) yanında ...

Quran qarilərinin 3 dəstəsi: ikisi – cəhənnəm əhli, biri – nicat tapanlar

Quran qarilərinin 3 dəstəsi: ikisi – cəhənnəm əhli, biri – nicat tapanlar
Quran - ən pak kitabdır ki, aləmlərin ən pak qəlbinə nazil olmuşdur. Ən pak məxluq tərəfindən dildə tilavət edilmişdir. Ona görə də bu səma kitabını o kəslər oxuya bilər ki, həm zahiri və həm də batini paklığa malik olsunlar. (Tebyan)“Ona (həmin yazılmış lövhəyə cismanilik və günah tutqunluğundan) pak mələklərdən başqa heç kəs toxunmaz; bu Qur’anın xətlərinə (şəriətin buyurduğu qaydada ...

Ən aciz şəxs

Ən aciz şəxs

İmam Əli əleyhis-salam (dostsuz qalmaq və dostu itirməyin məzəmmətində) buyurmuşdur:
İnsanların ən acizi dost tapmaqda aciz olan kəsdir. Ondan da acizi isə qazandığı dostlardan birini itirən kəsdir. (Çünki dost tapmaq onu qoruyub saxlamaqdan daha asandır.)

Dostluq

Dostluq

İmam Əli əleyhis-salam (könüllərin ələ alınması barəsindəki tapşırığında) buyurmuşdur:
İnsanların qəlbləri ürkəkdir (bir-birləri ilə tanış deyildirlər). Buna görə də kim (yoldaşlıq, yaxşılıq və dostluq ilə) onları ələ alsa, ona üz tutarlar.

Şükür etməmək

Şükür etməmək

İmam Əli əleyhis-salam (naşükürlər barəsində) buyurmuşdur:
"Ey Adəm övladı! Eyb və nöqsan sifətlərdən pak və uzaq olan Rəbbinin ardıcıl olaraq sənə nemətlər əta etməsini, eyni zamanda sənin isə Ona qarşı günah və itaətsizlik etdiyini görən zaman Ondan (əzabından) çəkin. (Çünki nankorluq və naşükürlük intiqam alınmasına və cəzalandırmaya səbəb olur.)"

Həzrət Məsumənin (ə.s) təvəllüdü günü

Həzrət Məsumənin (ə.s) təvəllüdü günü
7-ci İmam Musa Kazımın (ə) qızı həzrət Fatimə Məsumənin (s) təvəlldüdü günü münasibəti ilə sizi təbrik edir və sizə Əhli-beyt (ə) məktəbinin əsl davamçısı olmağı arzu edirik!Həzrət Məsumə (s)Yeddinci İmam Musa Kazımın (ə) qızı olan həzrət Fatimə Məsumə (s) hicri 173-cü il, Zilqədə ayının 1-ində Mədinə şəhərində dünyaya göz açdı.Həzrət Məsumə (s) İmam Rzanın (ə) , həzrət ...

Həzrət Məsumə (ə.s) haqqında hədislər

Həzrət Məsumə (ə.s) haqqında hədislər
Qazi Nurulllah, İmam Sadiqdən (ə) rəvayət edir: “Allahın hərəmi Məkkə, Peyğəmbərin (s) hərəmi Mədinə,  həzrət Əlinin (ə) hərəmi Kufədir.   Qum, kiçik Kufədir ki, cənnətin səkkiz qapısından üçü, ona açıqdır. Mənim övladlarımdan bir qadın dünyadan gedəcək ki, adı Fatimə binti Musadır (ə). Onun şəfaəti ilə mənim bütün şiələrim cənnətə gedəcək.” İmam Rza (ə) bauyurub: “Hər ...

IMAM HӘSӘN ӘSKӘRI ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

IMAM HӘSӘN ӘSKӘRI ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
Adı: Həsən Ləqəbi: Әskəri Künyəsi: Әbuməhəmməd Atası: Həzrət imam Әliyyən Nəqi (ə) Təvəllüdü: Hicri 232-ci il Imamlıq müddəti: 7 il Ömrü: 28 il Şəhadəti: 260-cı Hicri-qəməri ilində Abbasi xəlifəsi Mötəmid tərəfindən şəhid edildi. Məzarı: Iraq Samirra şəhəri. TӘVӘLLÜDÜ Imamət səmasının on birinci parlaq ulduzu Mədinə şəhərində doğdu və Samirra şəhərində batdı. O ...

ELM VƏ ALIMIN ŞƏHADƏT VERMƏSI

ELM VƏ ALIMIN ŞƏHADƏT VERMƏSI
Quran "(Kitab əhlindən Abdullah ibn Salam kimi) elm verilmiş kimsələr Rəbbindən sənə nazil edilənin (Quranın) haqq olduğunu və onun (möminlərə) yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) şükrə (tərifə) layiq olan Allahın yolunu göstərdiyini görürlər."[1] "Və elm verilən kəslər də bilsinlər ki, haqq (Quran) sənin Rəbbindəndir. Artıq ona inansınlar və ürəkləri ondan arxayın olsun. Şübhəsiz ki, Allah iman ...

Öyüd

Öyüd

İmam Əli əleyhis-salam (qorxu, yersiz utancaqlıq və fürsəti əldən ver¬məyin məzəmmətində) buyurmuşdur:
"Qorxu ziyanla yoldaşdır və utancaqlıq ümidsizliyə birgədir. Fürsət (münasib vaxt) ötəri bulud kimi keçir. Buna görə də gözəl fürsətləri əldən çıxarmayın."

Rəhmət haqqında rəvayətlər

Rəhmət haqqında rəvayətlər
Əbu Səid Xidri İslam Peyğəmbəri (s)-in belə buyurduğunu nəql edir: “Günahkar möminlər Cəhənnəmə aparıldığı zaman onlar Cəhənnəmdən çıxarılanadək Cəhənnəm odu onlara qarşı soyuyar. Bu zaman Allah-Taala mələklərinə buyurar: “Bunları Mənim fəzl və rəhmətimlə Behiştə aparın. Mənim mərhəmət və lütf dəryam sahilsiz, fəzl və ehsanım sonsuzdur.”Əhli-beyt (ə)-dan belə bir rəvayət nəql ...

Quranda kainat barədə nə deyilir?

Quranda kainat barədə nə deyilir?
Quranda kainat barədə nə deyilir? Ənbiya surəsinin 32-ci ayəsində deyilir:"Asimanı hifz olmuş səqf (dam, tavan) qərar verdik. Onlar (kafirlər) isə asimanın nişanələrindən boyun qaçıranlardır". Asiman sözünün Quranda nə mənada işləndiyi dəqiq məlum deyil. Bətləmyus (ptolomey) və Ərəstu təlimatında asimanlar bir-birini əhatə edən kürəvi, şəffaf bərk cismlər kimi təsvir edilir. Bu təlimata görə ...

Tərbiyəvi hədislər

Tərbiyəvi hədislər
Həzrət Əli (ə) buyurub:"Ürəklər üçün istəmək - istəməmək, üz gətirmək- arxa çevirmək halətləri var. İstək və meyillər yolu ilə ürəklərin sorağına gedin. Ürəkləri bir işə məcbur etsəniz onlar kor olacaq."Həzrət Əli (ə) buyurub:Əgər həlim və dözümlü deyilsənsə, özünü həlim və dözümlü kimi apar.  Elə bir şəxs yoxdur ki, özünü başqasına bənzətsin və onun kimi olmasına ümid ...