Azəri
Wednesday 15th of August 2018
Məqalələr
ارسال پرسش جدید

Nəfsani xəstəlikləri müalicə etmək üçün, onları tanımaq lazımdır

Nəfsani xəstəlikləri müalicə etmək üçün, onları tanımaq lazımdır
«Və Allahın sənə vermiş olduğundan axirət evini qazan, dünyadakı (ömür və maldan olan) nəsibini də unutma. Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi, sən də (başqalarına) yaxşılıq et və yer üzündə fəsad dalınca düşmə. Çünki Allah fəsad törədənləri sevməz». (“Qəsəs” 77).Bu ayənin təfsirindən sonra bir hədis nəql edilmişdir ki, həmin hədisə görə insanın etdiyi hər bir fəsad – batini ...

Dünya, Qiyamət günü üçün müsabiqədir

Dünya, Qiyamət günü üçün müsabiqədir
mam Əli (ə) “Nəhcul-bəlağə”də dünyanın vəfasızlığından və təhlükələrindən çox söz açmışdır. Əlbəttə bu kəlamlardakı məqsəd dünya və yaradılış aləmi deyildir, dünya sevgisi və ona bağlanmaqdır.Gecə və gündüzlər ömür sərmayəmizi bizdən alır. Əmirəl-möminin (ə) dünyanı müsabiqə meydanına bənzətmişdir. O idmançılar ki, olimpiadada iştirak edirlər, ondan əvvəl çoxlu ...

Quranın hansı ayəsini oxumamaq insana ölüm zamanı həsrət və peşmanlıq gətirər?

Quranın hansı ayəsini oxumamaq insana ölüm zamanı həsrət və peşmanlıq gətirər?
İmam Riza (ə) buyurur: Cəbrail (ə) Peyğəmbərə (s) nazil olaraq dedi: Ey Allahın rəsulu! Allah sənə salam yetirir və sənə buyurur:“Oxu! Bağışlayan və Mehriban Allahın adı ilə. Bəzi zümrələri sınamaq üçün onlara dünya həyatının zinəti olaraq verdiyimiz mal-dövlətə rəğbət gözü ilə baxma! Rəbbinin ruzisi həm daha xeyirli, həm də daha baqidir (əbədidir).” (“Taha” surəsi, ayə 131) Bu ayə ...

9-cu imamımızın şəhadəti münasibəti ilə başsağlığı veririk

9-cu imamımızın şəhadəti münasibəti ilə başsağlığı veririk
İslami İran şiələrin 9-cu imamı Həzrət İmam Məhəmməd Təqinin (ə) şəhadətinin ildönümü axşamında matəmə qərq olub. Sabah 29 zilqədə 1439-cu hicri qəməri ili Həzrət Məhəmməd Təqinin (ə) şəhadətinin ildönümü gününə təsadüf edir. İmam Məhəmməd Təqi (ə) 195-ci hicri qəməri ilində dünyaya göz açıb və dünya şiələrinin 8-ci imamı, əziz atası Həzrət İmam Rzanın (ə)  ...

İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTI

İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTI
 İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTIHicrətin iki yüz on səkkizinci ilində Məmun vəfat edir. Ondan sonra qardaşı Mötəsim xəlifə olur. O, İmam Cavadı (ə) öz nəzarəti altında saxlamaq məqsədi ilə hicrətin iki yüz iyirminci ilində o Həzrəti Mədinədən Bağdada gətizdirir. İmam (ə) Bağdada gəldikdən sonra Mötəsimin, oğrunun əlinin haradan kəsilməsi barədə təşkil etdiyi məclisdə iştirak etmişdi. Həmin ...

IMAM MӘHӘMMӘD TӘQI ӘLEYHISSALAM

IMAM MӘHӘMMӘD TӘQI ӘLEYHISSALAM
 IMAM MӘHӘMMӘD TӘQI ӘLEYHISSALAMIMAMIN ŞӘXSIYYӘTIAdı: MühəmmədLəqəbi: Təqi və CavadKünyəsi: Әbu Cə᾽fərAtası: Həzrət imam Rza (ə)Təvəllüdü: Hicri 195-ci ilImamlıq müddəti: 17 ilÖmrü: 25 ilŞəhadəti: 220-ci Hicri-qəməri ilində Mö᾽təsimin əmri ilə və arvadının əlilə zəhərlənib şəhid oldu.Məzarı: Iraq şəhərlərindən biri olan Kazimeyn.TӘVӘLLÜDÜSəkkizinci imamın şərəfli ...

IMAM CAVAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

IMAM CAVAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
Adı: MühəmmədLəqəbi: Təqi və CavadKünyəsi: Әbu Cə᾽fərAtası: Həzrət imam Rza (ə)Təvəllüdü: Hicri 195-ci ilImamlıq müddəti: 17 ilÖmrü: 25 ilŞəhadəti: 220-ci Hicri-qəməri ilində Mö᾽təsimin əmri ilə və arvadının əlilə zəhərlənib şəhid oldu.Məzarı: Iraq şəhərlərindən biri olan Kazimeyn.TӘVӘLLÜDÜSəkkizinci imamın şərəfli ömründən qırx ildən çox ötsə də hələ oğlan övladı ...

Doqquzuncu imam imam həzrət Məhəmməd Təqi (ə)

Doqquzuncu imam imam həzrət Məhəmməd Təqi (ə)
 Doqquzuncu imam imam həzrət Məhəmməd Təqi (ə)Həzrətin adı Məhəmməd, məşhur künyəsi Əba Cəfər Sani və İbnur-Rza, məşhur ləqəbi isə Cavad və Təqidir. O həzrət cəmisi 25 il yaşamışdır. Əhli-beyt arasında Fatimədən sonra İmam Cavad (ə) ən az ömür sürənlərdəndir. İmamın atası həzrət Rza (ə) anası isə Xeyzərindir.Hicrətin 195-ci ilində, rəcəb ayının 10-da, cümə gecəsində Mədinədə ...

QƏLBI PAK CAVAN

QƏLBI PAK CAVAN
 ALTMIŞ ALTINCI HEKAYƏTQƏlbi PaK CavanƏli (əleyhissalam)-ın dostlarından birinin adı Həmmam idi ki, Əli (əleyhissalam)-ın təmiz qəlbli şiələrindən hesab olunurdu. Bir gün Həmmam İmam Əli (əleyhissalam)-ın yanına gəlib Həzrətə ərz etdi: “Mənim üçün pərhizkarların sifətini bəyan et, elə vəsf et ki, onların parlaq simalarını öz gözlərimlə gördüyümü zənnə edim.”İmam onun cavabında sükut ...

QƏFİL VƏ DÜŞÜNÜLMƏMİŞ BEYƏT

QƏFİL VƏ DÜŞÜNÜLMƏMİŞ BEYƏT
ƏVVƏLCƏDƏN TÖKÜLƏN TƏDBİRQƏFİL VƏ DÜŞÜNÜLMƏMİŞ BEYƏTSəqifə hadisələrindən vaxt ötdükcə qalib gəlmiş dəstənin rəqibi məğlub edib qüdrətə yetişmək üçün uzun müddətdən bəri tədbir tökməsi məlum olurdu. Buna ən yaxşı dəlil (şiə və qeyrilərinin qəbul etdiyi) Allahın Rəsulunun (s) Əli ibn Əbi Talibin imamətinə dəfələrlə təkid etməsidir ki, bunu nəzərdə aldıqda işin ...

BU SUALLARIN IZAHI

BU SUALLARIN IZAHI
BU SUALLARIN IZAHITarixi sənədlərə görə ənsarın yığıncağını Ömərə xəbər verən o iki nəfər Muin ibn Ədi və Uveym Saidə olmuşdur. Ömər və onun ətrafında olanlardan qabaq mühacirlərdən heç kəs Səqifədə yox idi. Uveym Ovs tayfasından, Muin isə mühacirlərlə əhd bağlayanlardan idi. Hər ikisinin Ömər və Əbu Bəkrlə səmimi əlaqəsi vardı. Bu iki nəfərin mühacirlər yetişməzdən qabaq ənsarla ...

İBNİ ABBASA ŞIDDƏTLI XƏBƏRDARLIQ

İBNİ ABBASA ŞIDDƏTLI XƏBƏRDARLIQ
Əli (əleyhissalam)-ın əshabı arasında Abdullah ibni Abbas fiqh və İslam elmləri həmçinin tədbir baxımından nümuəvi bir kəs idi. Cəməl müharibəsindən sonra Bəsrə, coğrafi-mövqeyi cəhətindən həssas mərkəzlərdən biri idi. Digər tərəfdən də arada böyük müharibənin baş verməsi və adamları hər iki tərəfin qalmış qohum əqrəbalarının orada sakin olmaları Bəsrəni qorxulu və kol altında olan oda ...

BƏQİ DƏRDİ

BƏQİ DƏRDİ
Ey Bəqi, ey fəryadlar dəryası!Ey Bəqi, ey şiələrin ümid yeri!Bəqinin hekayəsi, qürbət və qəriblik hekayəsidir: İslam qəribliyinin hekayəsi.Bu sirri kimə deyim ki, İslam, Peyğəmbərin (s) şəhərində qəribdir?Bu hekayəni dərdimi bilənlər və Bəqi aşiqlərindən başqa kimə deyim ki, heç kəsdə bu dərdi eşitmək taqəti yoxdur.Ey göz yaşım, mənə rüxsət ver, rüxsət ver əsrlərdir sinəmdə gizlədiyim ...

Günəş də dövr edir

Günəş də dövr edir
Günəş də dövr edir Ötən saylarımızda yer kürəsi barədə olan bəhsdə qeyd olundu ki, heliosentrik (kopernik) nəzəriyyəsi (yəni yerin günəş və öz oxu ətrafında dövretmə nəzəriyyəsi) astronomiyada məqbul nəzəriyyə sayılmışdır. Onu da bildik ki, Quran bu barədə astronomların son onilliklərdəki kəşflərindən 1400 il öncə xəbər vermişdir. Biz günəş barəsindəki bəhsmizdə onu da əlavə ...

QURANDA "FIRON"KƏLMƏSI

QURANDA "FIRON"KƏLMƏSI
 QURANDA "FIRON"KƏLMƏSIƏhdi Ətiqədə Həzrət İbrahimlə hökmdarından Firon olaraq bəhs edilir. Halbuli Firon hər iki Peyğəmbərdən sonra işlədiləcəkdi.Quranda Həzrət Yusif dövründəki Misir İdarəsindən bəhs edilərkən "hökmdar, çar, kral, sultan" mənalarına gələn Ərəb dilində "əl-məlik" kəlməsi işlədilir:"Hökmdar:"Onu mənim yanıma gətirin!" dedi".("Yusif", 12 50).Həzrət Musa dövründəki Misirin ...

HƏZRƏTI MUSADAN SEHRBAZ KIMI BƏHS EDILMƏSI

HƏZRƏTI MUSADAN SEHRBAZ KIMI BƏHS EDILMƏSI
 HƏZRƏTI MUSADAN SEHRBAZ KIMI BƏHS EDILMƏSIFiron dövründən qalma papiruslarda həzrət Musadan "sehrbaz" olaraq bəhs edilir. (Qeyd etdiyimiz papiruslar İngiltərədə Britaniya Muzeyində (British Museum) saxlanmaqdadır) Firon və onun tərəfdarları bütün səylərinə baxmayaraq həzrət Musaya heç vaxt üstün gələ bilməmişdilər."Bu ədalətin idarəçisi Günəşin oğlu Ammonun böyük qardaşı olan və atası Günəş ...

AILƏ TƏŞKILINDƏ ILK ADDIM

AILƏ TƏŞKILINDƏ ILK ADDIM
Ailə təşkilində ilk mərhələ düzgün niyyət və məqsədlə addım atmaqdır. Bu məsələni əhəmiyyətli edən agah və düşüncəli dünyada yaşamağımız və həqiqi niyyətlərimizə, məqsədlərimizə cavab verilməsidir.Mövləvinin tə`birincə:Əməlimiz nida, dünyamız bir dağ,dağdan dönən bizi etmədə soraq.Əgər niyyət və məqsədimiz düzgün olsa, həyat ağacımız bar-bəhrəli olar, yaxşı səmərə ...

Hicab: Ülvi və saf yol

Hicab: Ülvi və saf yol
 Hicab: Ülvi və saf yolAllahın adı iləMüqəddəs islam dini səadət və xoşbəxtlik üçün bəşərə gəlmişdir. İslam dini öz müqəddəs qanunlarında qadınlar üçün bəşərə xüsusi inayət əta etmişdir. Məxsusi qanunlarında qadınların ailə və cəmiyyət, həmçinin Allah qarşısında vəzifələri göstərilmişdir. ,Bu qanunlarda Allahın lütf və rəhməti qadınlara səxavətlə ehsan edilmişdir. ...

VALIDEYN SƏLAHIYYƏTLƏRI

VALIDEYN SƏLAHIYYƏTLƏRI
 VALIDEYN SƏLAHIYYƏTLƏRIAilənin qarşılıqlı səfa-səmimiyyətdə yaşamasına səbəb olan ən mühüm amillərdən biri orada yaradılmış qayda-qanunlardan tam agah olmaqdır. Ailə üzvlərinin hamısı islam dininin ailə barəsində olan qanun və meyarlarını öyrənərək öz həyatlarına tətbiq etməlidir. Onlar nə qədər ki, özlərinin qarşılıqlı əlaqələrini, vəzifələrini, ailə qanunlarını bilmirlər və ya ...

İSLAMDA ZIYARƏTIN YERI

İSLAMDA ZIYARƏTIN YERI
 İSLAMDA ZIYARƏTIN YERIİstər diri, istərsə də ölü ziyarəti İslamda bəyənilən, tövsiyə edilən, eyni zamanda müstəhəb əməllərdəndir. Bu arada Allah övliyalarının ziyarəti daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ölülərin ziyarəti barəsində gələn hədislərə istinadən belə nəticəyə gəlmək olar ki, ölülərlə dirilərin ziyarəti arasında heç bir fərq yoxdur. Fərqi yalnız ziyarət olunanı görüb- ...