Azəri
Monday 20th of August 2018

Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir

Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir

Hədis 1: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allah-təala yalnız rəhimli bəndələrinə rəhm edər.”
* * *
Hədis 2: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Qadının bərəkətli olmasının əlaməti budur ki, elçiliyi asan, mehriyyəsi isə yüngül olsun.”
* * *
Hədis 3: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Bu dünyada sizin üçün bir müsafirin azuqəsi qədər olan mal kifayətdir.”
* * *
Hədis 4: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allah-təala behişti nə dediyinə və onun haqqında nə deyildiyinə əhəmiyyət verməyən pis danışıqlı adamlara haram etmişdir.”
* * *
Hədis 5: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Sizin ən yaxşınız dünyaya daha rəğbətsiz, axirətə isə daha rəğbətli olanınızdır.”
* * *
Hədis 6: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Qardaşın (öz din) qardaşına olan gizli duası rədd ediləsi deyil.”
* * *
Hədis 7: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir.”
* * *
Hədis 8: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allah o kəsə rəhmət etsin ki, sözlərindən artığını saxlayar, malının artığını isə sədəqə verər (paylayar).”
* * *
Hədis 9: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Alimin iki rəkət namazı, alim olmayan adamın yetmiş rəkət namazından üstündür.”
* * *
Hədis 10: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allaha diqqətlə qılınan iki rəkət namaz, Allahdan qəflətdə qılınan min rəkət namazdan üstündür.”

latest article

      IMAM MӘHӘMMӘD BAQIR ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
      İmam Baqirin (ə)Əbdullah ibn Muəmmər Lisi ilə söhbəti
      İMAM BAQIR (Ə) HAQQINDA QISA MƏLUMAT
      İmam Baqir ələyhis-salamın elmi mübahisəsi
      İmam Baqir (ə) İmam Mehdinin (ə.f) zühuru barədə nə buyurmuşdur?
      İmam Baqir (əleyhissəlam): "... ayəni sizə göstərərəm.”
      Qəlbdə Allah məhəbbətinin qərar tutması üçün nəyi anlamaq lazımdır?
      HАLАL RUZİ»
      Hәr kәsdә bu üç xüsusiyyət оlsа, dünyа vә ахirәtini qаzаnаr
      Nəfsani istəklərdən ən rəzili – həsəd

user comment