Azəri
Tuesday 14th of August 2018

Dünya möminin zindanı və kafirin cənnətidir”

Dünya möminin zindanı və kafirin cənnətidir”

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Dünya möminin zindanı və kafirin behiştidir”.
Həzrət Rəsuli-Əkrəm (s) buyurur: “Dua - möminin silahıdır”.
Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurur: “Möminin niyyəti möminin əməlindən üstündür”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Hikmət - möminin itmişidir”.
Rəsulallah (s) buyurur: “Namaz - möminin nurudur”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Möminin Allah qorxusuna görə ağlaması, gözünün aydınlanmasına səbəb olar”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Möminin nicatı - dilini saxlamasındadır”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər kim susuz möminə su verər, Allah Qiyamət günü onu Öz kölgəsinə aparar və behişt içəcəyindən ona içizdirər”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Möminin şərəfi - gecə oyaq qalmasındadır”.
İmam Əli (ə) buyurur: “Mömin düz danışan və ayıq ürəklidir”.
İmam Səccad (ə) buyurur: “Möminin mömin qardaşının üzünə sevgi ilə baxması - ibadətdir”.
İmam Muhəmməd Təqi (ə) buyurur: “Möminin izzət və şəxsiyyəti, başqalarından ehtiyacsız olmağı ilədir”.

latest article

      Nəfsani xəstəlikləri müalicə etmək üçün, onları tanımaq lazımdır
      Dünya, Qiyamət günü üçün müsabiqədir
      Quranın hansı ayəsini oxumamaq insana ölüm zamanı həsrət və peşmanlıq gətirər?
      9-cu imamımızın şəhadəti münasibəti ilə başsağlığı veririk
      İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTI
      IMAM MӘHӘMMӘD TӘQI ӘLEYHISSALAM
      IMAM CAVAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
      Doqquzuncu imam imam həzrət Məhəmməd Təqi (ə)
      QƏLBI PAK CAVAN
      QƏFİL VƏ DÜŞÜNÜLMƏMİŞ BEYƏT

user comment