Azəri
Tuesday 14th of August 2018

Günahkar gənc

Günahkar gənc

Molla Fəthullah Kaşani “Mənhəcus-sadiqin” təfsirində və Ayətullah Kəlbasi “Ənisül-ləyl” kitabında nəql edir:
Malik Dinarın dövründə günahkar bir cavan dünyasını dəyişdiyi vaxt camaat onun cənazəsini gətirib bir zibilliyə atdı.

Həmin gecə Malik Dinara yuxuda buyuruldu: “Bizim bəndəmizin bədəninə qüsl ver, onu kəfənə bürü və salehlərin qəbristanlığında dəfn et.” Malik soruşdu ki, «bu qədər günaha batmış insan necə bağışlana bildi?» Cavab verildi ki, «o, can verdiyi vaxt ağlar gözlə belə deyirdi: “Ey dünya və axirət sahibi, rəhm et o kəsə ki, nə dünyası var, nə axirəti.” (“ya mən ləhud-dünya vəl-axirətu irhəm mən ləysə ləhud-dünya vəl-axirətu”). Malik! Qapımıza gəlmiş hansı dərdliyə dəva qılmadıq?! Kim bizim dərgahımıza üz tutub nalə çəkdi və istədiyi qəbul olunmadı?!»

Yazının tərtibində tərcüm olunmuş kitabların elektron versiyasından istifadə olunub.

latest article

      ƏQİDƏ, QƏBİLƏ, QƏNİMƏT
      Bu qadınlarla ailə qurmayın?!
      ƏQILIN QIZMIŞ DƏMIRDƏN NALƏSI
      LOĞMANİ – HƏKİM
      FIRONA VƏ ONUN YAXIN ƏTRAFINA GƏLƏN BƏLALAR
      Övlad tərbiyəsi
      NASALEH ATA-ANA ILƏ NƏ ETMƏLI?
      NƏŞRIYYATIN GIRIŞ SÖZÜ
      ÖNSÖZ
      NEMƏT YA ƏZAB

user comment