Azəri
Thursday 21st of September 2017
code: 80924
Həzrət Məsumə (ə.s) cavab verdi...

Müsəlman qoca kişilər İmam Kazıma (ə) təqdim etmək üçün öz suallarını bir yerə toplayıb yazmışdılar. İmam Kazım (ə) orada olmadığından o sualları onun qızı həzrət Məsuməyə (ə.s) verdilər ki, o sualların onun atasına çatacağından əmin olsunlar.
Ertəsi gün gələndə gördülər ki, İmam Kazım (ə) hələ də evə gəlməyib. Sualları götürüb getdilər. İmamın (ə) qızı, bütün suallara cavab vermişdi. Yol üstündə İmam Kazımla (ə.s) rastlaşdılar və cavabları ona göstərdilər. Həzrət bütün cavabları təsdiqləyib buyurdu: “Fidaha Əbuha” (Yəni, atan sənə qurban!)

user comment
 

latest article

  Mübahilə gününü - (Mübahilə hadisəsi və günün əməlləri)
  Böyük İlahi xilafət bayramı olan Qədir-Xum gününün müstəhəb əməlləri
  İmam Musa Kazim (ə) səbr dağı
  İmam Museyi Kazım (ə)
  Əlidir! (Şeir)
  Həzrət Əlinin (ə) mədhi
  İslam dinində Qədir Xum bayramının həqiqəti
  "Qədir" hadisəsinin insan həyatında rolu
  ONUNCU İMAM İMAM ƏLİYYƏN-NƏQİ (ə)
  İmam Hadi (ə)